FairCoin (FAIR) and US Dollar (USD) Currency Exchange Rate Conversion Calculator

1 FAIR to USD

1 FAIR = 0.0038 USD (1 FairCoin = 0.0038 US Dollar)

This FairCoin and US Dollar convertor is up to date with exchange rates from June 26, 2019.
Exchange rates FairCoin US Dollar : 0.003790

FairCoinUS Dollar
1.01 FAIR
1.01 FAIR to USD
0.0038279 USD
0.0038279 USD to FAIR
1.02 FAIR
1.02 FAIR to USD
0.0038658 USD
0.0038658 USD to FAIR
1.03 FAIR
1.03 FAIR to USD
0.0039037 USD
0.0039037 USD to FAIR
1.04 FAIR
1.04 FAIR to USD
0.0039416 USD
0.0039416 USD to FAIR
1.05 FAIR
1.05 FAIR to USD
0.0039795 USD
0.0039795 USD to FAIR
1.06 FAIR
1.06 FAIR to USD
0.0040174 USD
0.0040174 USD to FAIR
1.07 FAIR
1.07 FAIR to USD
0.0040553 USD
0.0040553 USD to FAIR
1.08 FAIR
1.08 FAIR to USD
0.0040932 USD
0.0040932 USD to FAIR
1.09 FAIR
1.09 FAIR to USD
0.0041311 USD
0.0041311 USD to FAIR
1.10 FAIR
1.10 FAIR to USD
0.004169 USD
0.004169 USD to FAIR
1.11 FAIR
1.11 FAIR to USD
0.0042069 USD
0.0042069 USD to FAIR
1.12 FAIR
1.12 FAIR to USD
0.0042448 USD
0.0042448 USD to FAIR
1.13 FAIR
1.13 FAIR to USD
0.0042827 USD
0.0042827 USD to FAIR
1.14 FAIR
1.14 FAIR to USD
0.0043206 USD
0.0043206 USD to FAIR
1.15 FAIR
1.15 FAIR to USD
0.0043585 USD
0.0043585 USD to FAIR
1.16 FAIR
1.16 FAIR to USD
0.0043964 USD
0.0043964 USD to FAIR
1.17 FAIR
1.17 FAIR to USD
0.0044343 USD
0.0044343 USD to FAIR
1.18 FAIR
1.18 FAIR to USD
0.0044722 USD
0.0044722 USD to FAIR
1.19 FAIR
1.19 FAIR to USD
0.0045101 USD
0.0045101 USD to FAIR
1.20 FAIR
1.20 FAIR to USD
0.004548 USD
0.004548 USD to FAIR
1.21 FAIR
1.21 FAIR to USD
0.0045859 USD
0.0045859 USD to FAIR
1.22 FAIR
1.22 FAIR to USD
0.0046238 USD
0.0046238 USD to FAIR
1.23 FAIR
1.23 FAIR to USD
0.0046617 USD
0.0046617 USD to FAIR
1.24 FAIR
1.24 FAIR to USD
0.0046996 USD
0.0046996 USD to FAIR
1.25 FAIR
1.25 FAIR to USD
0.0047375 USD
0.0047375 USD to FAIR
1.26 FAIR
1.26 FAIR to USD
0.0047754 USD
0.0047754 USD to FAIR
1.27 FAIR
1.27 FAIR to USD
0.0048133 USD
0.0048133 USD to FAIR
1.28 FAIR
1.28 FAIR to USD
0.0048512 USD
0.0048512 USD to FAIR
1.29 FAIR
1.29 FAIR to USD
0.0048891 USD
0.0048891 USD to FAIR
1.30 FAIR
1.30 FAIR to USD
0.004927 USD
0.004927 USD to FAIR
1.31 FAIR
1.31 FAIR to USD
0.0049649 USD
0.0049649 USD to FAIR
1.32 FAIR
1.32 FAIR to USD
0.0050028 USD
0.0050028 USD to FAIR
1.33 FAIR
1.33 FAIR to USD
0.0050407 USD
0.0050407 USD to FAIR
1.34 FAIR
1.34 FAIR to USD
0.0050786 USD
0.0050786 USD to FAIR
1.35 FAIR
1.35 FAIR to USD
0.0051165 USD
0.0051165 USD to FAIR
1.36 FAIR
1.36 FAIR to USD
0.0051544 USD
0.0051544 USD to FAIR
1.37 FAIR
1.37 FAIR to USD
0.0051923 USD
0.0051923 USD to FAIR
1.38 FAIR
1.38 FAIR to USD
0.0052302 USD
0.0052302 USD to FAIR
1.39 FAIR
1.39 FAIR to USD
0.0052681 USD
0.0052681 USD to FAIR
1.40 FAIR
1.40 FAIR to USD
0.005306 USD
0.005306 USD to FAIR
1.41 FAIR
1.41 FAIR to USD
0.0053439 USD
0.0053439 USD to FAIR
1.42 FAIR
1.42 FAIR to USD
0.0053818 USD
0.0053818 USD to FAIR
1.43 FAIR
1.43 FAIR to USD
0.0054197 USD
0.0054197 USD to FAIR
1.44 FAIR
1.44 FAIR to USD
0.0054576 USD
0.0054576 USD to FAIR
1.45 FAIR
1.45 FAIR to USD
0.0054955 USD
0.0054955 USD to FAIR
1.46 FAIR
1.46 FAIR to USD
0.0055334 USD
0.0055334 USD to FAIR
1.47 FAIR
1.47 FAIR to USD
0.0055713 USD
0.0055713 USD to FAIR
1.48 FAIR
1.48 FAIR to USD
0.0056092 USD
0.0056092 USD to FAIR
1.49 FAIR
1.49 FAIR to USD
0.0056471 USD
0.0056471 USD to FAIR
1.50 FAIR
1.50 FAIR to USD
0.005685 USD
0.005685 USD to FAIR
1.51 FAIR
1.51 FAIR to USD
0.0057229 USD
0.0057229 USD to FAIR
1.52 FAIR
1.52 FAIR to USD
0.0057608 USD
0.0057608 USD to FAIR
1.53 FAIR
1.53 FAIR to USD
0.0057987 USD
0.0057987 USD to FAIR
1.54 FAIR
1.54 FAIR to USD
0.0058366 USD
0.0058366 USD to FAIR
1.55 FAIR
1.55 FAIR to USD
0.0058745 USD
0.0058745 USD to FAIR
1.56 FAIR
1.56 FAIR to USD
0.0059124 USD
0.0059124 USD to FAIR
1.57 FAIR
1.57 FAIR to USD
0.0059503 USD
0.0059503 USD to FAIR
1.58 FAIR
1.58 FAIR to USD
0.0059882 USD
0.0059882 USD to FAIR
1.59 FAIR
1.59 FAIR to USD
0.0060261 USD
0.0060261 USD to FAIR
1.60 FAIR
1.60 FAIR to USD
0.006064 USD
0.006064 USD to FAIR
1.61 FAIR
1.61 FAIR to USD
0.0061019 USD
0.0061019 USD to FAIR
1.62 FAIR
1.62 FAIR to USD
0.0061398 USD
0.0061398 USD to FAIR
1.63 FAIR
1.63 FAIR to USD
0.0061777 USD
0.0061777 USD to FAIR
1.64 FAIR
1.64 FAIR to USD
0.0062156 USD
0.0062156 USD to FAIR
1.65 FAIR
1.65 FAIR to USD
0.0062535 USD
0.0062535 USD to FAIR
1.66 FAIR
1.66 FAIR to USD
0.0062914 USD
0.0062914 USD to FAIR
1.67 FAIR
1.67 FAIR to USD
0.0063293 USD
0.0063293 USD to FAIR
1.68 FAIR
1.68 FAIR to USD
0.0063672 USD
0.0063672 USD to FAIR
1.69 FAIR
1.69 FAIR to USD
0.0064051 USD
0.0064051 USD to FAIR
1.70 FAIR
1.70 FAIR to USD
0.006443 USD
0.006443 USD to FAIR
1.71 FAIR
1.71 FAIR to USD
0.0064809 USD
0.0064809 USD to FAIR
1.72 FAIR
1.72 FAIR to USD
0.0065188 USD
0.0065188 USD to FAIR
1.73 FAIR
1.73 FAIR to USD
0.0065567 USD
0.0065567 USD to FAIR
1.74 FAIR
1.74 FAIR to USD
0.0065946 USD
0.0065946 USD to FAIR
1.75 FAIR
1.75 FAIR to USD
0.0066325 USD
0.0066325 USD to FAIR
1.76 FAIR
1.76 FAIR to USD
0.0066704 USD
0.0066704 USD to FAIR
1.77 FAIR
1.77 FAIR to USD
0.0067083 USD
0.0067083 USD to FAIR
1.78 FAIR
1.78 FAIR to USD
0.0067462 USD
0.0067462 USD to FAIR
1.79 FAIR
1.79 FAIR to USD
0.0067841 USD
0.0067841 USD to FAIR
1.80 FAIR
1.80 FAIR to USD
0.006822 USD
0.006822 USD to FAIR
1.81 FAIR
1.81 FAIR to USD
0.0068599 USD
0.0068599 USD to FAIR
1.82 FAIR
1.82 FAIR to USD
0.0068978 USD
0.0068978 USD to FAIR
1.83 FAIR
1.83 FAIR to USD
0.0069357 USD
0.0069357 USD to FAIR
1.84 FAIR
1.84 FAIR to USD
0.0069736 USD
0.0069736 USD to FAIR
1.85 FAIR
1.85 FAIR to USD
0.0070115 USD
0.0070115 USD to FAIR
1.86 FAIR
1.86 FAIR to USD
0.0070494 USD
0.0070494 USD to FAIR
1.87 FAIR
1.87 FAIR to USD
0.0070873 USD
0.0070873 USD to FAIR
1.88 FAIR
1.88 FAIR to USD
0.0071252 USD
0.0071252 USD to FAIR
1.89 FAIR
1.89 FAIR to USD
0.0071631 USD
0.0071631 USD to FAIR
1.90 FAIR
1.90 FAIR to USD
0.007201 USD
0.007201 USD to FAIR
1.91 FAIR
1.91 FAIR to USD
0.0072389 USD
0.0072389 USD to FAIR
1.92 FAIR
1.92 FAIR to USD
0.0072768 USD
0.0072768 USD to FAIR
1.93 FAIR
1.93 FAIR to USD
0.0073147 USD
0.0073147 USD to FAIR
1.94 FAIR
1.94 FAIR to USD
0.0073526 USD
0.0073526 USD to FAIR
1.95 FAIR
1.95 FAIR to USD
0.0073905 USD
0.0073905 USD to FAIR
1.96 FAIR
1.96 FAIR to USD
0.0074284 USD
0.0074284 USD to FAIR
1.97 FAIR
1.97 FAIR to USD
0.0074663 USD
0.0074663 USD to FAIR
1.98 FAIR
1.98 FAIR to USD
0.0075042 USD
0.0075042 USD to FAIR
1.99 FAIR
1.99 FAIR to USD
0.0075421 USD
0.0075421 USD to FAIR
2.00 FAIR
2.00 FAIR to USD
0.00758 USD
0.00758 USD to FAIR
2.01 FAIR
2.01 FAIR to USD
0.0076179 USD
0.0076179 USD to FAIR
2.02 FAIR
2.02 FAIR to USD
0.0076558 USD
0.0076558 USD to FAIR
2.03 FAIR
2.03 FAIR to USD
0.0076937 USD
0.0076937 USD to FAIR
2.04 FAIR
2.04 FAIR to USD
0.0077316 USD
0.0077316 USD to FAIR
2.05 FAIR
2.05 FAIR to USD
0.0077695 USD
0.0077695 USD to FAIR
2.06 FAIR
2.06 FAIR to USD
0.0078074 USD
0.0078074 USD to FAIR
2.07 FAIR
2.07 FAIR to USD
0.0078453 USD
0.0078453 USD to FAIR
2.08 FAIR
2.08 FAIR to USD
0.0078832 USD
0.0078832 USD to FAIR
2.09 FAIR
2.09 FAIR to USD
0.0079211 USD
0.0079211 USD to FAIR
2.10 FAIR
2.10 FAIR to USD
0.007959 USD
0.007959 USD to FAIR
2.11 FAIR
2.11 FAIR to USD
0.0079969 USD
0.0079969 USD to FAIR
2.12 FAIR
2.12 FAIR to USD
0.0080348 USD
0.0080348 USD to FAIR
2.13 FAIR
2.13 FAIR to USD
0.0080727 USD
0.0080727 USD to FAIR
2.14 FAIR
2.14 FAIR to USD
0.0081106 USD
0.0081106 USD to FAIR
2.15 FAIR
2.15 FAIR to USD
0.0081485 USD
0.0081485 USD to FAIR
2.16 FAIR
2.16 FAIR to USD
0.0081864 USD
0.0081864 USD to FAIR
2.17 FAIR
2.17 FAIR to USD
0.0082243 USD
0.0082243 USD to FAIR
2.18 FAIR
2.18 FAIR to USD
0.0082622 USD
0.0082622 USD to FAIR
2.19 FAIR
2.19 FAIR to USD
0.0083001 USD
0.0083001 USD to FAIR
2.20 FAIR
2.20 FAIR to USD
0.008338 USD
0.008338 USD to FAIR
2.21 FAIR
2.21 FAIR to USD
0.0083759 USD
0.0083759 USD to FAIR
2.22 FAIR
2.22 FAIR to USD
0.0084138 USD
0.0084138 USD to FAIR
2.23 FAIR
2.23 FAIR to USD
0.0084517 USD
0.0084517 USD to FAIR
2.24 FAIR
2.24 FAIR to USD
0.0084896 USD
0.0084896 USD to FAIR
2.25 FAIR
2.25 FAIR to USD
0.0085275 USD
0.0085275 USD to FAIR
2.26 FAIR
2.26 FAIR to USD
0.0085654 USD
0.0085654 USD to FAIR
2.27 FAIR
2.27 FAIR to USD
0.0086033 USD
0.0086033 USD to FAIR
2.28 FAIR
2.28 FAIR to USD
0.0086412 USD
0.0086412 USD to FAIR
2.29 FAIR
2.29 FAIR to USD
0.0086791 USD
0.0086791 USD to FAIR
2.30 FAIR
2.30 FAIR to USD
0.008717 USD
0.008717 USD to FAIR
2.31 FAIR
2.31 FAIR to USD
0.0087549 USD
0.0087549 USD to FAIR
2.32 FAIR
2.32 FAIR to USD
0.0087928 USD
0.0087928 USD to FAIR
2.33 FAIR
2.33 FAIR to USD
0.0088307 USD
0.0088307 USD to FAIR
2.34 FAIR
2.34 FAIR to USD
0.0088686 USD
0.0088686 USD to FAIR
2.35 FAIR
2.35 FAIR to USD
0.0089065 USD
0.0089065 USD to FAIR
2.36 FAIR
2.36 FAIR to USD
0.0089444 USD
0.0089444 USD to FAIR
2.37 FAIR
2.37 FAIR to USD
0.0089823 USD
0.0089823 USD to FAIR
2.38 FAIR
2.38 FAIR to USD
0.0090202 USD
0.0090202 USD to FAIR
2.39 FAIR
2.39 FAIR to USD
0.0090581 USD
0.0090581 USD to FAIR
2.40 FAIR
2.40 FAIR to USD
0.009096 USD
0.009096 USD to FAIR
2.41 FAIR
2.41 FAIR to USD
0.0091339 USD
0.0091339 USD to FAIR
2.42 FAIR
2.42 FAIR to USD
0.0091718 USD
0.0091718 USD to FAIR
2.43 FAIR
2.43 FAIR to USD
0.0092097 USD
0.0092097 USD to FAIR
2.44 FAIR
2.44 FAIR to USD
0.0092476 USD
0.0092476 USD to FAIR
2.45 FAIR
2.45 FAIR to USD
0.0092855 USD
0.0092855 USD to FAIR
2.46 FAIR
2.46 FAIR to USD
0.0093234 USD
0.0093234 USD to FAIR
2.47 FAIR
2.47 FAIR to USD
0.0093613 USD
0.0093613 USD to FAIR
2.48 FAIR
2.48 FAIR to USD
0.0093992 USD
0.0093992 USD to FAIR
2.49 FAIR
2.49 FAIR to USD
0.0094371 USD
0.0094371 USD to FAIR
2.50 FAIR
2.50 FAIR to USD
0.009475 USD
0.009475 USD to FAIR
2.51 FAIR
2.51 FAIR to USD
0.0095129 USD
0.0095129 USD to FAIR
2.52 FAIR
2.52 FAIR to USD
0.0095508 USD
0.0095508 USD to FAIR
2.53 FAIR
2.53 FAIR to USD
0.0095887 USD
0.0095887 USD to FAIR
2.54 FAIR
2.54 FAIR to USD
0.0096266 USD
0.0096266 USD to FAIR
2.55 FAIR
2.55 FAIR to USD
0.0096645 USD
0.0096645 USD to FAIR
2.56 FAIR
2.56 FAIR to USD
0.0097024 USD
0.0097024 USD to FAIR
2.57 FAIR
2.57 FAIR to USD
0.0097403 USD
0.0097403 USD to FAIR
2.58 FAIR
2.58 FAIR to USD
0.0097782 USD
0.0097782 USD to FAIR
2.59 FAIR
2.59 FAIR to USD
0.0098161 USD
0.0098161 USD to FAIR
2.60 FAIR
2.60 FAIR to USD
0.009854 USD
0.009854 USD to FAIR
2.61 FAIR
2.61 FAIR to USD
0.0098919 USD
0.0098919 USD to FAIR
2.62 FAIR
2.62 FAIR to USD
0.0099298 USD
0.0099298 USD to FAIR
2.63 FAIR
2.63 FAIR to USD
0.0099677 USD
0.0099677 USD to FAIR
2.64 FAIR
2.64 FAIR to USD
0.0100056 USD
0.0100056 USD to FAIR
2.65 FAIR
2.65 FAIR to USD
0.0100435 USD
0.0100435 USD to FAIR
2.66 FAIR
2.66 FAIR to USD
0.0100814 USD
0.0100814 USD to FAIR
2.67 FAIR
2.67 FAIR to USD
0.0101193 USD
0.0101193 USD to FAIR
2.68 FAIR
2.68 FAIR to USD
0.0101572 USD
0.0101572 USD to FAIR
2.69 FAIR
2.69 FAIR to USD
0.0101951 USD
0.0101951 USD to FAIR
2.70 FAIR
2.70 FAIR to USD
0.010233 USD
0.010233 USD to FAIR
2.71 FAIR
2.71 FAIR to USD
0.0102709 USD
0.0102709 USD to FAIR
2.72 FAIR
2.72 FAIR to USD
0.0103088 USD
0.0103088 USD to FAIR
2.73 FAIR
2.73 FAIR to USD
0.0103467 USD
0.0103467 USD to FAIR
2.74 FAIR
2.74 FAIR to USD
0.0103846 USD
0.0103846 USD to FAIR
2.75 FAIR
2.75 FAIR to USD
0.0104225 USD
0.0104225 USD to FAIR
2.76 FAIR
2.76 FAIR to USD
0.0104604 USD
0.0104604 USD to FAIR
2.77 FAIR
2.77 FAIR to USD
0.0104983 USD
0.0104983 USD to FAIR
2.78 FAIR
2.78 FAIR to USD
0.0105362 USD
0.0105362 USD to FAIR
2.79 FAIR
2.79 FAIR to USD
0.0105741 USD
0.0105741 USD to FAIR
2.80 FAIR
2.80 FAIR to USD
0.010612 USD
0.010612 USD to FAIR
2.81 FAIR
2.81 FAIR to USD
0.0106499 USD
0.0106499 USD to FAIR
2.82 FAIR
2.82 FAIR to USD
0.0106878 USD
0.0106878 USD to FAIR
2.83 FAIR
2.83 FAIR to USD
0.0107257 USD
0.0107257 USD to FAIR
2.84 FAIR
2.84 FAIR to USD
0.0107636 USD
0.0107636 USD to FAIR
2.85 FAIR
2.85 FAIR to USD
0.0108015 USD
0.0108015 USD to FAIR
2.86 FAIR
2.86 FAIR to USD
0.0108394 USD
0.0108394 USD to FAIR
2.87 FAIR
2.87 FAIR to USD
0.0108773 USD
0.0108773 USD to FAIR
2.88 FAIR
2.88 FAIR to USD
0.0109152 USD
0.0109152 USD to FAIR
2.89 FAIR
2.89 FAIR to USD
0.0109531 USD
0.0109531 USD to FAIR
2.90 FAIR
2.90 FAIR to USD
0.010991 USD
0.010991 USD to FAIR
2.91 FAIR
2.91 FAIR to USD
0.0110289 USD
0.0110289 USD to FAIR
2.92 FAIR
2.92 FAIR to USD
0.0110668 USD
0.0110668 USD to FAIR
2.93 FAIR
2.93 FAIR to USD
0.0111047 USD
0.0111047 USD to FAIR
2.94 FAIR
2.94 FAIR to USD
0.0111426 USD
0.0111426 USD to FAIR
2.95 FAIR
2.95 FAIR to USD
0.0111805 USD
0.0111805 USD to FAIR
2.96 FAIR
2.96 FAIR to USD
0.0112184 USD
0.0112184 USD to FAIR
2.97 FAIR
2.97 FAIR to USD
0.0112563 USD
0.0112563 USD to FAIR
2.98 FAIR
2.98 FAIR to USD
0.0112942 USD
0.0112942 USD to FAIR
2.99 FAIR
2.99 FAIR to USD
0.0113321 USD
0.0113321 USD to FAIR
3.00 FAIR
3.00 FAIR to USD
0.01137 USD
0.01137 USD to FAIR
FairCoinCryptocurrency
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ETH
1.1000826934192E-5 ETH
1.00 FAIR
1.00 FAIR to XRP
0.0077560784939701 XRP
1.00 FAIR
1.00 FAIR to BCH
7.5178225704017E-6 BCH
1.00 FAIR
1.00 FAIR to EOS
0.00051373544224217 EOS
1.00 FAIR
1.00 FAIR to LTC
2.7849017908792E-5 LTC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to XLM
0.029235029582147 XLM
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ADA
0.035742915075211 ADA
1.00 FAIR
1.00 FAIR to MIOTA
0.0078446957230885 MIOTA
1.00 FAIR
1.00 FAIR to TRX
0.096249079411839 TRX
1.00 FAIR
1.00 FAIR to NEO
0.00018766555047753 NEO
1.00 FAIR
1.00 FAIR to USDT
0.0037930913694661 USDT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to DASH
2.0736918857493E-5 DASH
1.00 FAIR
1.00 FAIR to XMR
3.447429483785E-5 XMR
1.00 FAIR
1.00 FAIR to XEM
0.035810798042217 XEM
1.00 FAIR
1.00 FAIR to BNB
0.00010260494184384 BNB
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ETC
0.00039757894354778 ETC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to QTUM
0.00068639947435202 QTUM
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ONT
0.0021146379254453 ONT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to OMG
0.0012761969734265 OMG
1.00 FAIR
1.00 FAIR to BCN
3.4052111410602 BCN
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ZEC
3.2559649901462E-5 ZEC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ICX
0.010258742261958 ICX
1.00 FAIR
1.00 FAIR to LSK
0.0018019954127568 LSK
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ZIL
0.1841325365593 ZIL
1.00 FAIR
1.00 FAIR to DCR
0.00010978456213543 DCR
1.00 FAIR
1.00 FAIR to AE
0.0066297221464207 AE
1.00 FAIR
1.00 FAIR to BTG
0.00011744694512439 BTG
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ZRX
0.011016577187256 ZRX
1.00 FAIR
1.00 FAIR to BTM
0.019203875230548 BTM
1.00 FAIR
1.00 FAIR to SC
1.0878300803674 SC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to XVG
0.41980505095259 XVG
1.00 FAIR
1.00 FAIR to STEEM
0.0086659868020908 STEEM
1.00 FAIR
1.00 FAIR to BTS
0.05084791241816 BTS
1.00 FAIR
1.00 FAIR to MKR
4.8768684019525E-6 MKR
1.00 FAIR
1.00 FAIR to NANO
0.0025362333388207 NANO
1.00 FAIR
1.00 FAIR to WAVES
0.0016324399852176 WAVES
1.00 FAIR
1.00 FAIR to WAN
0.0089111890676874 WAN
1.00 FAIR
1.00 FAIR to DOGE
1.145707376058 DOGE
1.00 FAIR
1.00 FAIR to BCD
0.0027242981517901 BCD
1.00 FAIR
1.00 FAIR to GNT
0.036444059810568 GNT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to REP
0.00021009247672145 REP
1.00 FAIR
1.00 FAIR to STRAT
0.003688140923962 STRAT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to PPT
0.0042432228789204 PPT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to DGB
0.26786345324758 DGB
1.00 FAIR
1.00 FAIR to WTC
0.0022871598604048 WTC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to SNT
0.11427709935173 SNT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to AION
0.025621264973906 AION
1.00 FAIR
1.00 FAIR to IOST
0.25887978142077 IOST
1.00 FAIR
1.00 FAIR to LRC
0.058325638658049 LRC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to BAT
0.011696411763072 BAT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to KMD
0.0027921478026018 KMD
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ARK
0.0072967967254903 ARK
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ARDR
0.0301958347276 ARDR
1.00 FAIR
1.00 FAIR to CNX
0.0031411772701429 CNX
1.00 FAIR
1.00 FAIR to RDD
1.644251626898 RDD
1.00 FAIR
1.00 FAIR to MAID
0.017258259147105 MAID
1.00 FAIR
1.00 FAIR to VERI
0.00023079075000417 VERI
1.00 FAIR
1.00 FAIR to MITH
0.075176038877318 MITH
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ETN
0.70498511904762 ETN
1.00 FAIR
1.00 FAIR to HOT
0.34385773906732 HOT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to LINK
0.0017923274199139 LINK
1.00 FAIR
1.00 FAIR to NEXO
0.027925757274328 NEXO
1.00 FAIR
1.00 FAIR to TUSD
0.003780737193875 TUSD
1.00 FAIR
1.00 FAIR to RVN
0.063277402120377 RVN
1.00 FAIR
1.00 FAIR to KCS
0.002250096771972 KCS
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ETP
0.0017721335506028 ETP
1.00 FAIR
1.00 FAIR to DGTX
0.081466832896264 DGTX
1.00 FAIR
1.00 FAIR to NPXS
4.1740088105727 NPXS
1.00 FAIR
1.00 FAIR to XTZ
0.0033410232699185 XTZ
1.00 FAIR
1.00 FAIR to AOA
0.11841159746305 AOA
1.00 FAIR
1.00 FAIR to VET
0.43004652218314 VET
1.00 FAIR
1.00 FAIR to BTC
0 BTC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to USDC
0.0037804053312692 USDC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to PAX
0.003781853886728 PAX
1.00 FAIR
1.00 FAIR to POLY
0.040554711408821 POLY
1.00 FAIR
1.00 FAIR to HC
0.00069983606478672 HC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ELF
0.015919018817204 ELF
1.00 FAIR
1.00 FAIR to XET
0.001690578615028 XET
1.00 FAIR
1.00 FAIR to MANA
0.070868939209783 MANA
1.00 FAIR
1.00 FAIR to R
0.035205380199528 R
1.00 FAIR
1.00 FAIR to DGD
0.00013590011721475 DGD
1.00 FAIR
1.00 FAIR to PIVX
0.0052033850834464 PIVX
1.00 FAIR
1.00 FAIR to HT
0.0010000105542011 HT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to MGO
0.06267570696213 MGO
1.00 FAIR
1.00 FAIR to FUN
0.62665343915344 FUN
1.00 FAIR
1.00 FAIR to BNT
0.0044555473916238 BNT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to QASH
0.02516867661903 QASH
1.00 FAIR
1.00 FAIR to MONA
0.0013384266529834 MONA
1.00 FAIR
1.00 FAIR to WAX
0.039479989166441 WAX
1.00 FAIR
1.00 FAIR to MCO
0.00054932814558848 MCO
1.00 FAIR
1.00 FAIR to DCN
92.439024390244 DCN
1.00 FAIR
1.00 FAIR to CMT
0.41994459833795 CMT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ZEN
0.00036502874384652 ZEN
1.00 FAIR
1.00 FAIR to LOOM
0.05108987234272 LOOM
1.00 FAIR
1.00 FAIR to NAS
0.0021426096080494 NAS
1.00 FAIR
1.00 FAIR to NXT
0.094539649280351 NXT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to MOAC
0.0063215658802238 MOAC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to DAI
0.0037835414946686 DAI
1.00 FAIR
1.00 FAIR to DROP
7.8958333333333 DROP
1.00 FAIR
1.00 FAIR to PAY
0.015750714808165 PAY
1.00 FAIR
1.00 FAIR to THETA
0.028430615046472 THETA
1.00 FAIR
1.00 FAIR to POWR
0.032038276864814 POWR
1.00 FAIR
1.00 FAIR to XZC
0.0003044146876633 XZC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to KNC
0.00027567732427444 KNC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to SALT
0.033989812024681 SALT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to GVT
0.001130179367517 GVT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to XIN
1.1895794099184 XIN
1.00 FAIR
1.00 FAIR to DRGN
0.047776321097217 DRGN
1.00 FAIR
1.00 FAIR to GAS
0.00098271790732426 GAS
1.00 FAIR
1.00 FAIR to SYS
0.079628540213463 SYS
1.00 FAIR
1.00 FAIR to OCN
1.5425315425315 OCN
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ENG
0.0062304886248375 ENG
1.00 FAIR
1.00 FAIR to CVC
0.045592339524589 CVC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ELA
0.00081661481485791 ELA
1.00 FAIR
1.00 FAIR to GO
0.20818456468003 GO
1.00 FAIR
1.00 FAIR to EMC
0.016116206780713 EMC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to CTXC
0.011775671896846 CTXC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to NULS
0.0040314645704469 NULS
1.00 FAIR
1.00 FAIR to NXS
0.0097159557013946 NXS
1.00 FAIR
1.00 FAIR to STORJ
0.013240729742382 STORJ
1.00 FAIR
1.00 FAIR to BTCP
0.0050128628208265 BTCP
1.00 FAIR
1.00 FAIR to STORM
1.1579590589673 STORM
1.00 FAIR
1.00 FAIR to DENT
1.7157084653689 DENT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to FCT
0.00059915568056497 FCT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to SUB
0.15207447235374 SUB
1.00 FAIR
1.00 FAIR to NEC
0.028819758644027 NEC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to KIN
199.47368421053 KIN
1.00 FAIR
1.00 FAIR to IQ
0.11945661424024 IQ
1.00 FAIR
1.00 FAIR to QKC
0.20886145707043 QKC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to NEBL
0.0034252270229626 NEBL
1.00 FAIR
1.00 FAIR to INB
0.012880554101726 INB
1.00 FAIR
1.00 FAIR to CND
0.24393383536075 CND
1.00 FAIR
1.00 FAIR to GRS
0.0087768458007772 GRS
1.00 FAIR
1.00 FAIR to GTO
0.1081898889555 GTO
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ENJ
0.028041670366095 ENJ
1.00 FAIR
1.00 FAIR to REQ
0.16142771956725 REQ
1.00 FAIR
1.00 FAIR to WICC
0.012061420956321 WICC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ODE
0.013669578515318 ODE
1.00 FAIR
1.00 FAIR to MAN
0.038375083534153 MAN
1.00 FAIR
1.00 FAIR to RHOC
0.065586820337106 RHOC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to BIX
0.013911881627874 BIX
1.00 FAIR
1.00 FAIR to RLC
0.010009031896857 RLC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to EDR
0.19128854792308 EDR
1.00 FAIR
1.00 FAIR to MFT
1.184375 MFT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to LKY
0.011711483433968 LKY
1.00 FAIR
1.00 FAIR to EDO
0.0036254342868512 EDO
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ICN
0.0099313713415737 ICN
1.00 FAIR
1.00 FAIR to BCO
0.015306637588094 BCO
1.00 FAIR
1.00 FAIR to POE
0.62935901693789 POE
1.00 FAIR
1.00 FAIR to CENNZ
0.098352147398469 CENNZ
1.00 FAIR
1.00 FAIR to GBYTE
0.00010434198954295 GBYTE
1.00 FAIR
1.00 FAIR to AGI
0.097766083681577 AGI
1.00 FAIR
1.00 FAIR to BRD
0.0091883242823894 BRD
1.00 FAIR
1.00 FAIR to SKY
4.8966408268734 SKY
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ETHOS
0.03412108935404 ETHOS
1.00 FAIR
1.00 FAIR to VTC
0.0064227273035391 VTC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to NOAH
7.782340862423 NOAH
1.00 FAIR
1.00 FAIR to NCASH
1.107215892492 NCASH
1.00 FAIR
1.00 FAIR to IGNIS
0.046909423967126 IGNIS
1.00 FAIR
1.00 FAIR to TEN
0.072856593617839 TEN
1.00 FAIR
1.00 FAIR to QNT
0.00049428307500413 QNT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to TKY
1.8415937803693 TKY
1.00 FAIR
1.00 FAIR to WGR
0.052765673075584 WGR
1.00 FAIR
1.00 FAIR to TEL
6.30615640599 TEL
1.00 FAIR
1.00 FAIR to RDN
0.0088608334794553 RDN
1.00 FAIR
1.00 FAIR to TNB
0.55596303359249 TNB
1.00 FAIR
1.00 FAIR to PLR
0.14019382999186 PLR
1.00 FAIR
1.00 FAIR to IOTX
0.42214301626197 IOTX
1.00 FAIR
1.00 FAIR to AMB
0.084730605857366 AMB
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ARB
3.2870771899393 ARB
1.00 FAIR
1.00 FAIR to DATA
0.16131778326381 DATA
1.00 FAIR
1.00 FAIR to FSN
0.0023159534976092 FSN
1.00 FAIR
1.00 FAIR to GBC
0.015144128952857 GBC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to BFT
0.12300402440608 BFT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to SAN
0.0031686923166318 SAN
1.00 FAIR
1.00 FAIR to HPB
0.0070455656622553 HPB
1.00 FAIR
1.00 FAIR to PHX
0.25339306010564 PHX
1.00 FAIR
1.00 FAIR to CRPT
0.011780356954141 CRPT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to C20
0.0038946412203072 C20
1.00 FAIR
1.00 FAIR to MDA
0.003974583638768 MDA
1.00 FAIR
1.00 FAIR to PPC
0.0084799423632414 PPC
1.00 FAIR
1.00 FAIR to QSP
0.15594782537135 QSP
1.00 FAIR
1.00 FAIR to PRO
0.014865076874804 PRO
1.00 FAIR
1.00 FAIR to DDD
0.1526010629731 DDD
1.00 FAIR
1.00 FAIR to BLZ
0.058873786407767 BLZ
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ANT
0.0069044543750376 ANT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to SMT
0.41832229580574 SMT
1.00 FAIR
1.00 FAIR to SNM
0.16829484902309 SNM
1.00 FAIR
1.00 FAIR to PMA
6.7557932263815 PMA
1.00 FAIR
1.00 FAIR to ZIP
6.0543130990415 ZIP
1.00 FAIR
1.00 FAIR to BOS
0.11927991439542 BOS
1.00 FAIR
1.00 FAIR to LEND
0.44947817836812 LEND
1.00 FAIR
1.00 FAIR to TOMO
0.0067633884754716 TOMO
1.00 FAIR
1.00 FAIR to SLS
0.00015030958619017 SLS
1.00 FAIR
1.00 FAIR to BOX
0.028255748069066 BOX
1.00 FAIR
1.00 FAIR to NIX
0.019912050731072 NIX
1.00 FAIR
1.00 FAIR to GNO
0.00016173561518531 GNO
1.00 FAIR
1.00 FAIR to NAV
0.016908320321213 NAV
1.00 FAIR
1.00 FAIR to STQ
25.608108108108 STQ
1.00 FAIR
1.00 FAIR to UBQ
0.019335649529873 UBQ