SAKECOIN (SAKE) and US Dollar (USD) Currency Exchange Rate Conversion Calculator

1 SAKE to USD

1 SAKE = 0 USD (1 SAKECOIN = 0 US Dollar)

This SAKECOIN and US Dollar convertor is up to date with exchange rates from June 16, 2019.
Exchange rates SAKECOIN US Dollar : 0.000020

SAKECOINUS Dollar
1.01 SAKE
1.01 SAKE to USD
2.02E-5 USD
2.02E-5 USD to SAKE
1.02 SAKE
1.02 SAKE to USD
2.04E-5 USD
2.04E-5 USD to SAKE
1.03 SAKE
1.03 SAKE to USD
2.06E-5 USD
2.06E-5 USD to SAKE
1.04 SAKE
1.04 SAKE to USD
2.08E-5 USD
2.08E-5 USD to SAKE
1.05 SAKE
1.05 SAKE to USD
2.1E-5 USD
2.1E-5 USD to SAKE
1.06 SAKE
1.06 SAKE to USD
2.12E-5 USD
2.12E-5 USD to SAKE
1.07 SAKE
1.07 SAKE to USD
2.14E-5 USD
2.14E-5 USD to SAKE
1.08 SAKE
1.08 SAKE to USD
2.16E-5 USD
2.16E-5 USD to SAKE
1.09 SAKE
1.09 SAKE to USD
2.18E-5 USD
2.18E-5 USD to SAKE
1.10 SAKE
1.10 SAKE to USD
2.2E-5 USD
2.2E-5 USD to SAKE
1.11 SAKE
1.11 SAKE to USD
2.22E-5 USD
2.22E-5 USD to SAKE
1.12 SAKE
1.12 SAKE to USD
2.24E-5 USD
2.24E-5 USD to SAKE
1.13 SAKE
1.13 SAKE to USD
2.26E-5 USD
2.26E-5 USD to SAKE
1.14 SAKE
1.14 SAKE to USD
2.28E-5 USD
2.28E-5 USD to SAKE
1.15 SAKE
1.15 SAKE to USD
2.3E-5 USD
2.3E-5 USD to SAKE
1.16 SAKE
1.16 SAKE to USD
2.32E-5 USD
2.32E-5 USD to SAKE
1.17 SAKE
1.17 SAKE to USD
2.34E-5 USD
2.34E-5 USD to SAKE
1.18 SAKE
1.18 SAKE to USD
2.36E-5 USD
2.36E-5 USD to SAKE
1.19 SAKE
1.19 SAKE to USD
2.38E-5 USD
2.38E-5 USD to SAKE
1.20 SAKE
1.20 SAKE to USD
2.4E-5 USD
2.4E-5 USD to SAKE
1.21 SAKE
1.21 SAKE to USD
2.42E-5 USD
2.42E-5 USD to SAKE
1.22 SAKE
1.22 SAKE to USD
2.44E-5 USD
2.44E-5 USD to SAKE
1.23 SAKE
1.23 SAKE to USD
2.46E-5 USD
2.46E-5 USD to SAKE
1.24 SAKE
1.24 SAKE to USD
2.48E-5 USD
2.48E-5 USD to SAKE
1.25 SAKE
1.25 SAKE to USD
2.5E-5 USD
2.5E-5 USD to SAKE
1.26 SAKE
1.26 SAKE to USD
2.52E-5 USD
2.52E-5 USD to SAKE
1.27 SAKE
1.27 SAKE to USD
2.54E-5 USD
2.54E-5 USD to SAKE
1.28 SAKE
1.28 SAKE to USD
2.56E-5 USD
2.56E-5 USD to SAKE
1.29 SAKE
1.29 SAKE to USD
2.58E-5 USD
2.58E-5 USD to SAKE
1.30 SAKE
1.30 SAKE to USD
2.6E-5 USD
2.6E-5 USD to SAKE
1.31 SAKE
1.31 SAKE to USD
2.62E-5 USD
2.62E-5 USD to SAKE
1.32 SAKE
1.32 SAKE to USD
2.64E-5 USD
2.64E-5 USD to SAKE
1.33 SAKE
1.33 SAKE to USD
2.66E-5 USD
2.66E-5 USD to SAKE
1.34 SAKE
1.34 SAKE to USD
2.68E-5 USD
2.68E-5 USD to SAKE
1.35 SAKE
1.35 SAKE to USD
2.7E-5 USD
2.7E-5 USD to SAKE
1.36 SAKE
1.36 SAKE to USD
2.72E-5 USD
2.72E-5 USD to SAKE
1.37 SAKE
1.37 SAKE to USD
2.74E-5 USD
2.74E-5 USD to SAKE
1.38 SAKE
1.38 SAKE to USD
2.76E-5 USD
2.76E-5 USD to SAKE
1.39 SAKE
1.39 SAKE to USD
2.78E-5 USD
2.78E-5 USD to SAKE
1.40 SAKE
1.40 SAKE to USD
2.8E-5 USD
2.8E-5 USD to SAKE
1.41 SAKE
1.41 SAKE to USD
2.82E-5 USD
2.82E-5 USD to SAKE
1.42 SAKE
1.42 SAKE to USD
2.84E-5 USD
2.84E-5 USD to SAKE
1.43 SAKE
1.43 SAKE to USD
2.86E-5 USD
2.86E-5 USD to SAKE
1.44 SAKE
1.44 SAKE to USD
2.88E-5 USD
2.88E-5 USD to SAKE
1.45 SAKE
1.45 SAKE to USD
2.9E-5 USD
2.9E-5 USD to SAKE
1.46 SAKE
1.46 SAKE to USD
2.92E-5 USD
2.92E-5 USD to SAKE
1.47 SAKE
1.47 SAKE to USD
2.94E-5 USD
2.94E-5 USD to SAKE
1.48 SAKE
1.48 SAKE to USD
2.96E-5 USD
2.96E-5 USD to SAKE
1.49 SAKE
1.49 SAKE to USD
2.98E-5 USD
2.98E-5 USD to SAKE
1.50 SAKE
1.50 SAKE to USD
3.0E-5 USD
3.0E-5 USD to SAKE
1.51 SAKE
1.51 SAKE to USD
3.02E-5 USD
3.02E-5 USD to SAKE
1.52 SAKE
1.52 SAKE to USD
3.04E-5 USD
3.04E-5 USD to SAKE
1.53 SAKE
1.53 SAKE to USD
3.06E-5 USD
3.06E-5 USD to SAKE
1.54 SAKE
1.54 SAKE to USD
3.08E-5 USD
3.08E-5 USD to SAKE
1.55 SAKE
1.55 SAKE to USD
3.1E-5 USD
3.1E-5 USD to SAKE
1.56 SAKE
1.56 SAKE to USD
3.12E-5 USD
3.12E-5 USD to SAKE
1.57 SAKE
1.57 SAKE to USD
3.14E-5 USD
3.14E-5 USD to SAKE
1.58 SAKE
1.58 SAKE to USD
3.16E-5 USD
3.16E-5 USD to SAKE
1.59 SAKE
1.59 SAKE to USD
3.18E-5 USD
3.18E-5 USD to SAKE
1.60 SAKE
1.60 SAKE to USD
3.2E-5 USD
3.2E-5 USD to SAKE
1.61 SAKE
1.61 SAKE to USD
3.22E-5 USD
3.22E-5 USD to SAKE
1.62 SAKE
1.62 SAKE to USD
3.24E-5 USD
3.24E-5 USD to SAKE
1.63 SAKE
1.63 SAKE to USD
3.26E-5 USD
3.26E-5 USD to SAKE
1.64 SAKE
1.64 SAKE to USD
3.28E-5 USD
3.28E-5 USD to SAKE
1.65 SAKE
1.65 SAKE to USD
3.3E-5 USD
3.3E-5 USD to SAKE
1.66 SAKE
1.66 SAKE to USD
3.32E-5 USD
3.32E-5 USD to SAKE
1.67 SAKE
1.67 SAKE to USD
3.34E-5 USD
3.34E-5 USD to SAKE
1.68 SAKE
1.68 SAKE to USD
3.36E-5 USD
3.36E-5 USD to SAKE
1.69 SAKE
1.69 SAKE to USD
3.38E-5 USD
3.38E-5 USD to SAKE
1.70 SAKE
1.70 SAKE to USD
3.4E-5 USD
3.4E-5 USD to SAKE
1.71 SAKE
1.71 SAKE to USD
3.42E-5 USD
3.42E-5 USD to SAKE
1.72 SAKE
1.72 SAKE to USD
3.44E-5 USD
3.44E-5 USD to SAKE
1.73 SAKE
1.73 SAKE to USD
3.46E-5 USD
3.46E-5 USD to SAKE
1.74 SAKE
1.74 SAKE to USD
3.48E-5 USD
3.48E-5 USD to SAKE
1.75 SAKE
1.75 SAKE to USD
3.5E-5 USD
3.5E-5 USD to SAKE
1.76 SAKE
1.76 SAKE to USD
3.52E-5 USD
3.52E-5 USD to SAKE
1.77 SAKE
1.77 SAKE to USD
3.54E-5 USD
3.54E-5 USD to SAKE
1.78 SAKE
1.78 SAKE to USD
3.56E-5 USD
3.56E-5 USD to SAKE
1.79 SAKE
1.79 SAKE to USD
3.58E-5 USD
3.58E-5 USD to SAKE
1.80 SAKE
1.80 SAKE to USD
3.6E-5 USD
3.6E-5 USD to SAKE
1.81 SAKE
1.81 SAKE to USD
3.62E-5 USD
3.62E-5 USD to SAKE
1.82 SAKE
1.82 SAKE to USD
3.64E-5 USD
3.64E-5 USD to SAKE
1.83 SAKE
1.83 SAKE to USD
3.66E-5 USD
3.66E-5 USD to SAKE
1.84 SAKE
1.84 SAKE to USD
3.68E-5 USD
3.68E-5 USD to SAKE
1.85 SAKE
1.85 SAKE to USD
3.7E-5 USD
3.7E-5 USD to SAKE
1.86 SAKE
1.86 SAKE to USD
3.72E-5 USD
3.72E-5 USD to SAKE
1.87 SAKE
1.87 SAKE to USD
3.74E-5 USD
3.74E-5 USD to SAKE
1.88 SAKE
1.88 SAKE to USD
3.76E-5 USD
3.76E-5 USD to SAKE
1.89 SAKE
1.89 SAKE to USD
3.78E-5 USD
3.78E-5 USD to SAKE
1.90 SAKE
1.90 SAKE to USD
3.8E-5 USD
3.8E-5 USD to SAKE
1.91 SAKE
1.91 SAKE to USD
3.82E-5 USD
3.82E-5 USD to SAKE
1.92 SAKE
1.92 SAKE to USD
3.84E-5 USD
3.84E-5 USD to SAKE
1.93 SAKE
1.93 SAKE to USD
3.86E-5 USD
3.86E-5 USD to SAKE
1.94 SAKE
1.94 SAKE to USD
3.88E-5 USD
3.88E-5 USD to SAKE
1.95 SAKE
1.95 SAKE to USD
3.9E-5 USD
3.9E-5 USD to SAKE
1.96 SAKE
1.96 SAKE to USD
3.92E-5 USD
3.92E-5 USD to SAKE
1.97 SAKE
1.97 SAKE to USD
3.94E-5 USD
3.94E-5 USD to SAKE
1.98 SAKE
1.98 SAKE to USD
3.96E-5 USD
3.96E-5 USD to SAKE
1.99 SAKE
1.99 SAKE to USD
3.98E-5 USD
3.98E-5 USD to SAKE
2.00 SAKE
2.00 SAKE to USD
4.0E-5 USD
4.0E-5 USD to SAKE
2.01 SAKE
2.01 SAKE to USD
4.02E-5 USD
4.02E-5 USD to SAKE
2.02 SAKE
2.02 SAKE to USD
4.04E-5 USD
4.04E-5 USD to SAKE
2.03 SAKE
2.03 SAKE to USD
4.06E-5 USD
4.06E-5 USD to SAKE
2.04 SAKE
2.04 SAKE to USD
4.08E-5 USD
4.08E-5 USD to SAKE
2.05 SAKE
2.05 SAKE to USD
4.1E-5 USD
4.1E-5 USD to SAKE
2.06 SAKE
2.06 SAKE to USD
4.12E-5 USD
4.12E-5 USD to SAKE
2.07 SAKE
2.07 SAKE to USD
4.14E-5 USD
4.14E-5 USD to SAKE
2.08 SAKE
2.08 SAKE to USD
4.16E-5 USD
4.16E-5 USD to SAKE
2.09 SAKE
2.09 SAKE to USD
4.18E-5 USD
4.18E-5 USD to SAKE
2.10 SAKE
2.10 SAKE to USD
4.2E-5 USD
4.2E-5 USD to SAKE
2.11 SAKE
2.11 SAKE to USD
4.22E-5 USD
4.22E-5 USD to SAKE
2.12 SAKE
2.12 SAKE to USD
4.24E-5 USD
4.24E-5 USD to SAKE
2.13 SAKE
2.13 SAKE to USD
4.26E-5 USD
4.26E-5 USD to SAKE
2.14 SAKE
2.14 SAKE to USD
4.28E-5 USD
4.28E-5 USD to SAKE
2.15 SAKE
2.15 SAKE to USD
4.3E-5 USD
4.3E-5 USD to SAKE
2.16 SAKE
2.16 SAKE to USD
4.32E-5 USD
4.32E-5 USD to SAKE
2.17 SAKE
2.17 SAKE to USD
4.34E-5 USD
4.34E-5 USD to SAKE
2.18 SAKE
2.18 SAKE to USD
4.36E-5 USD
4.36E-5 USD to SAKE
2.19 SAKE
2.19 SAKE to USD
4.38E-5 USD
4.38E-5 USD to SAKE
2.20 SAKE
2.20 SAKE to USD
4.4E-5 USD
4.4E-5 USD to SAKE
2.21 SAKE
2.21 SAKE to USD
4.42E-5 USD
4.42E-5 USD to SAKE
2.22 SAKE
2.22 SAKE to USD
4.44E-5 USD
4.44E-5 USD to SAKE
2.23 SAKE
2.23 SAKE to USD
4.46E-5 USD
4.46E-5 USD to SAKE
2.24 SAKE
2.24 SAKE to USD
4.48E-5 USD
4.48E-5 USD to SAKE
2.25 SAKE
2.25 SAKE to USD
4.5E-5 USD
4.5E-5 USD to SAKE
2.26 SAKE
2.26 SAKE to USD
4.52E-5 USD
4.52E-5 USD to SAKE
2.27 SAKE
2.27 SAKE to USD
4.54E-5 USD
4.54E-5 USD to SAKE
2.28 SAKE
2.28 SAKE to USD
4.56E-5 USD
4.56E-5 USD to SAKE
2.29 SAKE
2.29 SAKE to USD
4.58E-5 USD
4.58E-5 USD to SAKE
2.30 SAKE
2.30 SAKE to USD
4.6E-5 USD
4.6E-5 USD to SAKE
2.31 SAKE
2.31 SAKE to USD
4.62E-5 USD
4.62E-5 USD to SAKE
2.32 SAKE
2.32 SAKE to USD
4.64E-5 USD
4.64E-5 USD to SAKE
2.33 SAKE
2.33 SAKE to USD
4.66E-5 USD
4.66E-5 USD to SAKE
2.34 SAKE
2.34 SAKE to USD
4.68E-5 USD
4.68E-5 USD to SAKE
2.35 SAKE
2.35 SAKE to USD
4.7E-5 USD
4.7E-5 USD to SAKE
2.36 SAKE
2.36 SAKE to USD
4.72E-5 USD
4.72E-5 USD to SAKE
2.37 SAKE
2.37 SAKE to USD
4.74E-5 USD
4.74E-5 USD to SAKE
2.38 SAKE
2.38 SAKE to USD
4.76E-5 USD
4.76E-5 USD to SAKE
2.39 SAKE
2.39 SAKE to USD
4.78E-5 USD
4.78E-5 USD to SAKE
2.40 SAKE
2.40 SAKE to USD
4.8E-5 USD
4.8E-5 USD to SAKE
2.41 SAKE
2.41 SAKE to USD
4.82E-5 USD
4.82E-5 USD to SAKE
2.42 SAKE
2.42 SAKE to USD
4.84E-5 USD
4.84E-5 USD to SAKE
2.43 SAKE
2.43 SAKE to USD
4.86E-5 USD
4.86E-5 USD to SAKE
2.44 SAKE
2.44 SAKE to USD
4.88E-5 USD
4.88E-5 USD to SAKE
2.45 SAKE
2.45 SAKE to USD
4.9E-5 USD
4.9E-5 USD to SAKE
2.46 SAKE
2.46 SAKE to USD
4.92E-5 USD
4.92E-5 USD to SAKE
2.47 SAKE
2.47 SAKE to USD
4.94E-5 USD
4.94E-5 USD to SAKE
2.48 SAKE
2.48 SAKE to USD
4.96E-5 USD
4.96E-5 USD to SAKE
2.49 SAKE
2.49 SAKE to USD
4.98E-5 USD
4.98E-5 USD to SAKE
2.50 SAKE
2.50 SAKE to USD
5.0E-5 USD
5.0E-5 USD to SAKE
2.51 SAKE
2.51 SAKE to USD
5.02E-5 USD
5.02E-5 USD to SAKE
2.52 SAKE
2.52 SAKE to USD
5.04E-5 USD
5.04E-5 USD to SAKE
2.53 SAKE
2.53 SAKE to USD
5.06E-5 USD
5.06E-5 USD to SAKE
2.54 SAKE
2.54 SAKE to USD
5.08E-5 USD
5.08E-5 USD to SAKE
2.55 SAKE
2.55 SAKE to USD
5.1E-5 USD
5.1E-5 USD to SAKE
2.56 SAKE
2.56 SAKE to USD
5.12E-5 USD
5.12E-5 USD to SAKE
2.57 SAKE
2.57 SAKE to USD
5.14E-5 USD
5.14E-5 USD to SAKE
2.58 SAKE
2.58 SAKE to USD
5.16E-5 USD
5.16E-5 USD to SAKE
2.59 SAKE
2.59 SAKE to USD
5.18E-5 USD
5.18E-5 USD to SAKE
2.60 SAKE
2.60 SAKE to USD
5.2E-5 USD
5.2E-5 USD to SAKE
2.61 SAKE
2.61 SAKE to USD
5.22E-5 USD
5.22E-5 USD to SAKE
2.62 SAKE
2.62 SAKE to USD
5.24E-5 USD
5.24E-5 USD to SAKE
2.63 SAKE
2.63 SAKE to USD
5.26E-5 USD
5.26E-5 USD to SAKE
2.64 SAKE
2.64 SAKE to USD
5.28E-5 USD
5.28E-5 USD to SAKE
2.65 SAKE
2.65 SAKE to USD
5.3E-5 USD
5.3E-5 USD to SAKE
2.66 SAKE
2.66 SAKE to USD
5.32E-5 USD
5.32E-5 USD to SAKE
2.67 SAKE
2.67 SAKE to USD
5.34E-5 USD
5.34E-5 USD to SAKE
2.68 SAKE
2.68 SAKE to USD
5.36E-5 USD
5.36E-5 USD to SAKE
2.69 SAKE
2.69 SAKE to USD
5.38E-5 USD
5.38E-5 USD to SAKE
2.70 SAKE
2.70 SAKE to USD
5.4E-5 USD
5.4E-5 USD to SAKE
2.71 SAKE
2.71 SAKE to USD
5.42E-5 USD
5.42E-5 USD to SAKE
2.72 SAKE
2.72 SAKE to USD
5.44E-5 USD
5.44E-5 USD to SAKE
2.73 SAKE
2.73 SAKE to USD
5.46E-5 USD
5.46E-5 USD to SAKE
2.74 SAKE
2.74 SAKE to USD
5.48E-5 USD
5.48E-5 USD to SAKE
2.75 SAKE
2.75 SAKE to USD
5.5E-5 USD
5.5E-5 USD to SAKE
2.76 SAKE
2.76 SAKE to USD
5.52E-5 USD
5.52E-5 USD to SAKE
2.77 SAKE
2.77 SAKE to USD
5.54E-5 USD
5.54E-5 USD to SAKE
2.78 SAKE
2.78 SAKE to USD
5.56E-5 USD
5.56E-5 USD to SAKE
2.79 SAKE
2.79 SAKE to USD
5.58E-5 USD
5.58E-5 USD to SAKE
2.80 SAKE
2.80 SAKE to USD
5.6E-5 USD
5.6E-5 USD to SAKE
2.81 SAKE
2.81 SAKE to USD
5.62E-5 USD
5.62E-5 USD to SAKE
2.82 SAKE
2.82 SAKE to USD
5.64E-5 USD
5.64E-5 USD to SAKE
2.83 SAKE
2.83 SAKE to USD
5.66E-5 USD
5.66E-5 USD to SAKE
2.84 SAKE
2.84 SAKE to USD
5.68E-5 USD
5.68E-5 USD to SAKE
2.85 SAKE
2.85 SAKE to USD
5.7E-5 USD
5.7E-5 USD to SAKE
2.86 SAKE
2.86 SAKE to USD
5.72E-5 USD
5.72E-5 USD to SAKE
2.87 SAKE
2.87 SAKE to USD
5.74E-5 USD
5.74E-5 USD to SAKE
2.88 SAKE
2.88 SAKE to USD
5.76E-5 USD
5.76E-5 USD to SAKE
2.89 SAKE
2.89 SAKE to USD
5.78E-5 USD
5.78E-5 USD to SAKE
2.90 SAKE
2.90 SAKE to USD
5.8E-5 USD
5.8E-5 USD to SAKE
2.91 SAKE
2.91 SAKE to USD
5.82E-5 USD
5.82E-5 USD to SAKE
2.92 SAKE
2.92 SAKE to USD
5.84E-5 USD
5.84E-5 USD to SAKE
2.93 SAKE
2.93 SAKE to USD
5.86E-5 USD
5.86E-5 USD to SAKE
2.94 SAKE
2.94 SAKE to USD
5.88E-5 USD
5.88E-5 USD to SAKE
2.95 SAKE
2.95 SAKE to USD
5.9E-5 USD
5.9E-5 USD to SAKE
2.96 SAKE
2.96 SAKE to USD
5.92E-5 USD
5.92E-5 USD to SAKE
2.97 SAKE
2.97 SAKE to USD
5.94E-5 USD
5.94E-5 USD to SAKE
2.98 SAKE
2.98 SAKE to USD
5.96E-5 USD
5.96E-5 USD to SAKE
2.99 SAKE
2.99 SAKE to USD
5.98E-5 USD
5.98E-5 USD to SAKE
3.00 SAKE
3.00 SAKE to USD
6.0E-5 USD
6.0E-5 USD to SAKE
SAKECOINCryptocurrency
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ETH
7.4239053873741E-8 ETH
1.00 SAKE
1.00 SAKE to XRP
4.8008833625387E-5 XRP
1.00 SAKE
1.00 SAKE to BCH
4.663455181365E-8 BCH
1.00 SAKE
1.00 SAKE to EOS
2.8738018760753E-6 EOS
1.00 SAKE
1.00 SAKE to LTC
1.4816498847099E-7 LTC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to XLM
0.00015581299324551 XLM
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ADA
0.00021944743136782 ADA
1.00 SAKE
1.00 SAKE to MIOTA
4.431524089765E-5 MIOTA
1.00 SAKE
1.00 SAKE to TRX
0.00060751496005589 TRX
1.00 SAKE
1.00 SAKE to NEO
1.426435646855E-6 NEO
1.00 SAKE
1.00 SAKE to USDT
1.9851136328671E-5 USDT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to DASH
1.2577106150248E-7 DASH
1.00 SAKE
1.00 SAKE to XMR
2.1152600997853E-7 XMR
1.00 SAKE
1.00 SAKE to XEM
0.0002280969868388 XEM
1.00 SAKE
1.00 SAKE to BNB
6.0620947641203E-7 BNB
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ETC
2.3023345096344E-6 ETC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to QTUM
5.6155231028236E-6 QTUM
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ONT
1.3830560421224E-5 ONT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to OMG
9.1491517592675E-6 OMG
1.00 SAKE
1.00 SAKE to BCN
0.020345879959308 BCN
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ZEC
2.1722617703597E-7 ZEC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ICX
5.308968706284E-5 ICX
1.00 SAKE
1.00 SAKE to LSK
9.2252113957191E-6 LSK
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ZIL
0.00084242449770439 ZIL
1.00 SAKE
1.00 SAKE to DCR
7.0007790817001E-7 DCR
1.00 SAKE
1.00 SAKE to AE
3.8061888630914E-5 AE
1.00 SAKE
1.00 SAKE to BTG
7.3402622227936E-7 BTG
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ZRX
5.7264421328706E-5 ZRX
1.00 SAKE
1.00 SAKE to BTM
0.00011408752795144 BTM
1.00 SAKE
1.00 SAKE to SC
0.0061842918985776 SC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to XVG
0.0021512315800796 XVG
1.00 SAKE
1.00 SAKE to STEEM
4.7660239683345E-5 STEEM
1.00 SAKE
1.00 SAKE to BTS
0.00031312625250501 BTS
1.00 SAKE
1.00 SAKE to MKR
2.7588057122899E-8 MKR
1.00 SAKE
1.00 SAKE to NANO
1.2752865409447E-5 NANO
1.00 SAKE
1.00 SAKE to WAVES
8.2730811725769E-6 WAVES
1.00 SAKE
1.00 SAKE to WAN
4.3825530562829E-5 WAN
1.00 SAKE
1.00 SAKE to DOGE
0.0062617407639324 DOGE
1.00 SAKE
1.00 SAKE to BCD
1.6215602652873E-5 BCD
1.00 SAKE
1.00 SAKE to GNT
0.00019770464902482 GNT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to REP
1.0735625453781E-6 REP
1.00 SAKE
1.00 SAKE to STRAT
1.842648844567E-5 STRAT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to PPT
2.0217131997655E-5 PPT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to DGB
0.0015650676891776 DGB
1.00 SAKE
1.00 SAKE to WTC
1.0632936157725E-5 WTC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to SNT
0.00069803155102611 SNT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to AION
0.00010995838075289 AION
1.00 SAKE
1.00 SAKE to IOST
0.0017272648760687 IOST
1.00 SAKE
1.00 SAKE to LRC
0.00029994900866853 LRC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to BAT
6.1875827589194E-5 BAT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to KMD
1.2637432073803E-5 KMD
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ARK
3.4459765639134E-5 ARK
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ARDR
0.00019418229834168 ARDR
1.00 SAKE
1.00 SAKE to CNX
1.3717900969101E-5 CNX
1.00 SAKE
1.00 SAKE to RDD
0.010905125408942 RDD
1.00 SAKE
1.00 SAKE to MAID
0.00010845163599293 MAID
1.00 SAKE
1.00 SAKE to VERI
1.4076298181321E-6 VERI
1.00 SAKE
1.00 SAKE to MITH
0.00031309684085288 MITH
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ETN
0.0034135518006486 ETN
1.00 SAKE
1.00 SAKE to HOT
0.0019831432821021 HOT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to LINK
1.1796772285135E-5 LINK
1.00 SAKE
1.00 SAKE to NEXO
0.0001860119047619 NEXO
1.00 SAKE
1.00 SAKE to TUSD
1.9965101003446E-5 TUSD
1.00 SAKE
1.00 SAKE to RVN
0.00031873525849429 RVN
1.00 SAKE
1.00 SAKE to KCS
1.3388314678948E-5 KCS
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ETP
1.0626772346375E-5 ETP
1.00 SAKE
1.00 SAKE to DGTX
0.00036490357423051 DGTX
1.00 SAKE
1.00 SAKE to NPXS
0.022598870056497 NPXS
1.00 SAKE
1.00 SAKE to XTZ
1.5699991993004E-5 XTZ
1.00 SAKE
1.00 SAKE to AOA
0.0007020007020007 AOA
1.00 SAKE
1.00 SAKE to VET
0.0027449903925336 VET
1.00 SAKE
1.00 SAKE to BTC
0 BTC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to USDC
1.9956375363455E-5 USDC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to PAX
1.9663247227974E-5 PAX
1.00 SAKE
1.00 SAKE to POLY
0.00020435688887072 POLY
1.00 SAKE
1.00 SAKE to HC
7.5861943400921E-6 HC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ELF
9.107302234932E-5 ELF
1.00 SAKE
1.00 SAKE to XET
8.4366720197351E-6 XET
1.00 SAKE
1.00 SAKE to MANA
0.00033834650065132 MANA
1.00 SAKE
1.00 SAKE to R
0.00017081461489845 R
1.00 SAKE
1.00 SAKE to DGD
6.4561467843708E-7 DGD
1.00 SAKE
1.00 SAKE to PIVX
2.7336520771655E-5 PIVX
1.00 SAKE
1.00 SAKE to HT
5.8013692391678E-6 HT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to MGO
0.00030275965424847 MGO
1.00 SAKE
1.00 SAKE to FUN
0.0031655587211143 FUN
1.00 SAKE
1.00 SAKE to BNT
2.6921306329468E-5 BNT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to QASH
0.00013237406262617 QASH
1.00 SAKE
1.00 SAKE to MONA
1.0042721738275E-5 MONA
1.00 SAKE
1.00 SAKE to WAX
0.00020325203252033 WAX
1.00 SAKE
1.00 SAKE to MCO
3.2026241020843E-6 MCO
1.00 SAKE
1.00 SAKE to DCN
0.43478260869565 DCN
1.00 SAKE
1.00 SAKE to CMT
0.0025138260432378 CMT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ZEN
1.9401626671183E-6 ZEN
1.00 SAKE
1.00 SAKE to LOOM
0.00024903809037592 LOOM
1.00 SAKE
1.00 SAKE to NAS
1.2284461446139E-5 NAS
1.00 SAKE
1.00 SAKE to NXT
0.00055218111540585 NXT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to MOAC
2.5937275885726E-5 MOAC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to DAI
2.0075181554923E-5 DAI
1.00 SAKE
1.00 SAKE to DROP
0.044742729306488 DROP
1.00 SAKE
1.00 SAKE to PAY
7.9228002345149E-5 PAY
1.00 SAKE
1.00 SAKE to THETA
0.00015677912956227 THETA
1.00 SAKE
1.00 SAKE to POWR
0.0001669588446448 POWR
1.00 SAKE
1.00 SAKE to XZC
1.6550969870283E-6 XZC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to KNC
1.8254890850357E-6 KNC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to SALT
0.00019189990500955 SALT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to GVT
6.1388107895738E-6 GVT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to XIN
0.0073340667400073 XIN
1.00 SAKE
1.00 SAKE to DRGN
0.00024598733165242 DRGN
1.00 SAKE
1.00 SAKE to GAS
6.0349156077401E-6 GAS
1.00 SAKE
1.00 SAKE to SYS
0.00032580718730655 SYS
1.00 SAKE
1.00 SAKE to OCN
0.0077609623593326 OCN
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ENG
3.5149261338273E-5 ENG
1.00 SAKE
1.00 SAKE to CVC
0.000232096645043 CVC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ELA
5.2081949906539E-6 ELA
1.00 SAKE
1.00 SAKE to GO
0.0009022420715478 GO
1.00 SAKE
1.00 SAKE to EMC
8.5238048560116E-5 EMC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to CTXC
8.0483869020552E-5 CTXC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to NULS
2.0662395060861E-5 NULS
1.00 SAKE
1.00 SAKE to NXS
5.558118465737E-5 NXS
1.00 SAKE
1.00 SAKE to STORJ
6.8544324187236E-5 STORJ
1.00 SAKE
1.00 SAKE to BTCP
9.3996446934306E-5 BTCP
1.00 SAKE
1.00 SAKE to STORM
0.0060569351907935 STORM
1.00 SAKE
1.00 SAKE to DENT
0.0099552015928323 DENT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to FCT
3.4573878674036E-6 FCT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to SUB
0.00089670014347202 SUB
1.00 SAKE
1.00 SAKE to NEC
0.00011573270374742 NEC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to KIN
0.83333333333333 KIN
1.00 SAKE
1.00 SAKE to IQ
0.00095858895705521 IQ
1.00 SAKE
1.00 SAKE to QKC
0.00085818493885432 QKC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to NEBL
1.5750759974169E-5 NEBL
1.00 SAKE
1.00 SAKE to INB
8.0904185173499E-5 INB
1.00 SAKE
1.00 SAKE to CND
0.0010726736390453 CND
1.00 SAKE
1.00 SAKE to GRS
4.6571412604087E-5 GRS
1.00 SAKE
1.00 SAKE to GTO
0.00058964002476488 GTO
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ENJ
0.00013836617223821 ENJ
1.00 SAKE
1.00 SAKE to REQ
0.0007992007992008 REQ
1.00 SAKE
1.00 SAKE to WICC
7.591256390889E-5 WICC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ODE
7.3763447998613E-5 ODE
1.00 SAKE
1.00 SAKE to MAN
0.00019186860837698 MAN
1.00 SAKE
1.00 SAKE to RHOC
0.00053530324929072 RHOC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to BIX
7.3866427339442E-5 BIX
1.00 SAKE
1.00 SAKE to RLC
4.8714782257102E-5 RLC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to EDR
0.00091403500754079 EDR
1.00 SAKE
1.00 SAKE to MFT
0.0061068702290076 MFT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to LKY
5.9017418991215E-5 LKY
1.00 SAKE
1.00 SAKE to EDO
2.1310715560552E-5 EDO
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ICN
7.3469447730161E-5 ICN
1.00 SAKE
1.00 SAKE to BCO
6.7532888516708E-5 BCO
1.00 SAKE
1.00 SAKE to POE
0.0029078220412911 POE
1.00 SAKE
1.00 SAKE to CENNZ
0.00051267591192228 CENNZ
1.00 SAKE
1.00 SAKE to GBYTE
5.4931445830261E-7 GBYTE
1.00 SAKE
1.00 SAKE to AGI
0.0004353788884777 AGI
1.00 SAKE
1.00 SAKE to BRD
4.456437212142E-5 BRD
1.00 SAKE
1.00 SAKE to SKY
0.023255813953488 SKY
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ETHOS
0.00016145698785843 ETHOS
1.00 SAKE
1.00 SAKE to VTC
3.6974180929457E-5 VTC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to NOAH
0.042105263157895 NOAH
1.00 SAKE
1.00 SAKE to NCASH
0.0085070182900893 NCASH
1.00 SAKE
1.00 SAKE to IGNIS
0.00040557256707156 IGNIS
1.00 SAKE
1.00 SAKE to TEN
0.00039425180863017 TEN
1.00 SAKE
1.00 SAKE to QNT
4.740958754607E-6 QNT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to TKY
0.0083963056255248 TKY
1.00 SAKE
1.00 SAKE to WGR
0.0003287419047306 WGR
1.00 SAKE
1.00 SAKE to TEL
0.033112582781457 TEL
1.00 SAKE
1.00 SAKE to RDN
5.789013609971E-5 RDN
1.00 SAKE
1.00 SAKE to TNB
0.0030811893390849 TNB
1.00 SAKE
1.00 SAKE to PLR
0.00059375371096069 PLR
1.00 SAKE
1.00 SAKE to IOTX
0.0018573551263001 IOTX
1.00 SAKE
1.00 SAKE to AMB
0.00044115052055761 AMB
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ARB
0.031695721077655 ARB
1.00 SAKE
1.00 SAKE to DATA
0.00083462003922714 DATA
1.00 SAKE
1.00 SAKE to FSN
1.336761681459E-5 FSN
1.00 SAKE
1.00 SAKE to GBC
9.3538806912518E-5 GBC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to BFT
0.00063229110682558 BFT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to SAN
1.8735749120825E-5 SAN
1.00 SAKE
1.00 SAKE to HPB
3.9574338415998E-5 HPB
1.00 SAKE
1.00 SAKE to PHX
0.0011278407488863 PHX
1.00 SAKE
1.00 SAKE to CRPT
0.00011614199520334 CRPT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to C20
2.4160425223484E-5 C20
1.00 SAKE
1.00 SAKE to MDA
2.0212636940615E-5 MDA
1.00 SAKE
1.00 SAKE to PPC
4.8588385918114E-5 PPC
1.00 SAKE
1.00 SAKE to QSP
0.00075182317119014 QSP
1.00 SAKE
1.00 SAKE to PRO
8.6263413960871E-5 PRO
1.00 SAKE
1.00 SAKE to DDD
0.00079865825413306 DDD
1.00 SAKE
1.00 SAKE to BLZ
0.00032248182008739 BLZ
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ANT
3.0105791752217E-5 ANT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to SMT
0.0021791239921552 SMT
1.00 SAKE
1.00 SAKE to SNM
0.00071291081485706 SNM
1.00 SAKE
1.00 SAKE to PMA
0.036697247706422 PMA
1.00 SAKE
1.00 SAKE to ZIP
0.029325513196481 ZIP
1.00 SAKE
1.00 SAKE to BOS
0.00092674111486956 BOS
1.00 SAKE
1.00 SAKE to LEND
0.0019083969465649 LEND
1.00 SAKE
1.00 SAKE to TOMO
3.9991042006591E-5 TOMO
1.00 SAKE
1.00 SAKE to SLS
1.149733600976E-6 SLS
1.00 SAKE
1.00 SAKE to BOX
0.0031665611146295 BOX
1.00 SAKE
1.00 SAKE to NIX
9.1565029483939E-5 NIX
1.00 SAKE
1.00 SAKE to GNO
8.7851869799663E-7 GNO
1.00 SAKE
1.00 SAKE to NAV
7.1571458733686E-5 NAV
1.00 SAKE
1.00 SAKE to STQ
0.14285714285714 STQ
1.00 SAKE
1.00 SAKE to UBQ
9.4496522527971E-5 UBQ