Vanuatu Vatu (VUV) and US Dollar (USD) Currency Exchange Rate Conversion Calculator

1 VUV to USD

1 VUV = 0.0086 USD (1 Vanuatu Vatu = 0.0086 US Dollar)

This Vanuatu Vatu and US Dollar convertor is up to date with exchange rates from June 18, 2019.
Exchange rates Vanuatu Vatu US Dollar : 0.0086161020265038

Vanuatu VatuUS Dollar
1.01 VUV
1.01 VUV to USD
0.0087022630467688 USD
0.0087022630467688 USD to VUV
1.02 VUV
1.02 VUV to USD
0.0087884240670338 USD
0.0087884240670338 USD to VUV
1.03 VUV
1.03 VUV to USD
0.0088745850872989 USD
0.0088745850872989 USD to VUV
1.04 VUV
1.04 VUV to USD
0.0089607461075639 USD
0.0089607461075639 USD to VUV
1.05 VUV
1.05 VUV to USD
0.0090469071278289 USD
0.0090469071278289 USD to VUV
1.06 VUV
1.06 VUV to USD
0.009133068148094 USD
0.009133068148094 USD to VUV
1.07 VUV
1.07 VUV to USD
0.009219229168359 USD
0.009219229168359 USD to VUV
1.08 VUV
1.08 VUV to USD
0.0093053901886241 USD
0.0093053901886241 USD to VUV
1.09 VUV
1.09 VUV to USD
0.0093915512088891 USD
0.0093915512088891 USD to VUV
1.10 VUV
1.10 VUV to USD
0.0094777122291541 USD
0.0094777122291541 USD to VUV
1.11 VUV
1.11 VUV to USD
0.0095638732494192 USD
0.0095638732494192 USD to VUV
1.12 VUV
1.12 VUV to USD
0.0096500342696842 USD
0.0096500342696842 USD to VUV
1.13 VUV
1.13 VUV to USD
0.0097361952899492 USD
0.0097361952899492 USD to VUV
1.14 VUV
1.14 VUV to USD
0.0098223563102143 USD
0.0098223563102143 USD to VUV
1.15 VUV
1.15 VUV to USD
0.0099085173304793 USD
0.0099085173304793 USD to VUV
1.16 VUV
1.16 VUV to USD
0.0099946783507444 USD
0.0099946783507444 USD to VUV
1.17 VUV
1.17 VUV to USD
0.010080839371009 USD
0.010080839371009 USD to VUV
1.18 VUV
1.18 VUV to USD
0.010167000391274 USD
0.010167000391274 USD to VUV
1.19 VUV
1.19 VUV to USD
0.010253161411539 USD
0.010253161411539 USD to VUV
1.20 VUV
1.20 VUV to USD
0.010339322431805 USD
0.010339322431805 USD to VUV
1.21 VUV
1.21 VUV to USD
0.01042548345207 USD
0.01042548345207 USD to VUV
1.22 VUV
1.22 VUV to USD
0.010511644472335 USD
0.010511644472335 USD to VUV
1.23 VUV
1.23 VUV to USD
0.0105978054926 USD
0.0105978054926 USD to VUV
1.24 VUV
1.24 VUV to USD
0.010683966512865 USD
0.010683966512865 USD to VUV
1.25 VUV
1.25 VUV to USD
0.01077012753313 USD
0.01077012753313 USD to VUV
1.26 VUV
1.26 VUV to USD
0.010856288553395 USD
0.010856288553395 USD to VUV
1.27 VUV
1.27 VUV to USD
0.01094244957366 USD
0.01094244957366 USD to VUV
1.28 VUV
1.28 VUV to USD
0.011028610593925 USD
0.011028610593925 USD to VUV
1.29 VUV
1.29 VUV to USD
0.01111477161419 USD
0.01111477161419 USD to VUV
1.30 VUV
1.30 VUV to USD
0.011200932634455 USD
0.011200932634455 USD to VUV
1.31 VUV
1.31 VUV to USD
0.01128709365472 USD
0.01128709365472 USD to VUV
1.32 VUV
1.32 VUV to USD
0.011373254674985 USD
0.011373254674985 USD to VUV
1.33 VUV
1.33 VUV to USD
0.01145941569525 USD
0.01145941569525 USD to VUV
1.34 VUV
1.34 VUV to USD
0.011545576715515 USD
0.011545576715515 USD to VUV
1.35 VUV
1.35 VUV to USD
0.01163173773578 USD
0.01163173773578 USD to VUV
1.36 VUV
1.36 VUV to USD
0.011717898756045 USD
0.011717898756045 USD to VUV
1.37 VUV
1.37 VUV to USD
0.01180405977631 USD
0.01180405977631 USD to VUV
1.38 VUV
1.38 VUV to USD
0.011890220796575 USD
0.011890220796575 USD to VUV
1.39 VUV
1.39 VUV to USD
0.01197638181684 USD
0.01197638181684 USD to VUV
1.40 VUV
1.40 VUV to USD
0.012062542837105 USD
0.012062542837105 USD to VUV
1.41 VUV
1.41 VUV to USD
0.01214870385737 USD
0.01214870385737 USD to VUV
1.42 VUV
1.42 VUV to USD
0.012234864877635 USD
0.012234864877635 USD to VUV
1.43 VUV
1.43 VUV to USD
0.0123210258979 USD
0.0123210258979 USD to VUV
1.44 VUV
1.44 VUV to USD
0.012407186918165 USD
0.012407186918165 USD to VUV
1.45 VUV
1.45 VUV to USD
0.01249334793843 USD
0.01249334793843 USD to VUV
1.46 VUV
1.46 VUV to USD
0.012579508958695 USD
0.012579508958695 USD to VUV
1.47 VUV
1.47 VUV to USD
0.012665669978961 USD
0.012665669978961 USD to VUV
1.48 VUV
1.48 VUV to USD
0.012751830999226 USD
0.012751830999226 USD to VUV
1.49 VUV
1.49 VUV to USD
0.012837992019491 USD
0.012837992019491 USD to VUV
1.50 VUV
1.50 VUV to USD
0.012924153039756 USD
0.012924153039756 USD to VUV
1.51 VUV
1.51 VUV to USD
0.013010314060021 USD
0.013010314060021 USD to VUV
1.52 VUV
1.52 VUV to USD
0.013096475080286 USD
0.013096475080286 USD to VUV
1.53 VUV
1.53 VUV to USD
0.013182636100551 USD
0.013182636100551 USD to VUV
1.54 VUV
1.54 VUV to USD
0.013268797120816 USD
0.013268797120816 USD to VUV
1.55 VUV
1.55 VUV to USD
0.013354958141081 USD
0.013354958141081 USD to VUV
1.56 VUV
1.56 VUV to USD
0.013441119161346 USD
0.013441119161346 USD to VUV
1.57 VUV
1.57 VUV to USD
0.013527280181611 USD
0.013527280181611 USD to VUV
1.58 VUV
1.58 VUV to USD
0.013613441201876 USD
0.013613441201876 USD to VUV
1.59 VUV
1.59 VUV to USD
0.013699602222141 USD
0.013699602222141 USD to VUV
1.60 VUV
1.60 VUV to USD
0.013785763242406 USD
0.013785763242406 USD to VUV
1.61 VUV
1.61 VUV to USD
0.013871924262671 USD
0.013871924262671 USD to VUV
1.62 VUV
1.62 VUV to USD
0.013958085282936 USD
0.013958085282936 USD to VUV
1.63 VUV
1.63 VUV to USD
0.014044246303201 USD
0.014044246303201 USD to VUV
1.64 VUV
1.64 VUV to USD
0.014130407323466 USD
0.014130407323466 USD to VUV
1.65 VUV
1.65 VUV to USD
0.014216568343731 USD
0.014216568343731 USD to VUV
1.66 VUV
1.66 VUV to USD
0.014302729363996 USD
0.014302729363996 USD to VUV
1.67 VUV
1.67 VUV to USD
0.014388890384261 USD
0.014388890384261 USD to VUV
1.68 VUV
1.68 VUV to USD
0.014475051404526 USD
0.014475051404526 USD to VUV
1.69 VUV
1.69 VUV to USD
0.014561212424791 USD
0.014561212424791 USD to VUV
1.70 VUV
1.70 VUV to USD
0.014647373445056 USD
0.014647373445056 USD to VUV
1.71 VUV
1.71 VUV to USD
0.014733534465321 USD
0.014733534465321 USD to VUV
1.72 VUV
1.72 VUV to USD
0.014819695485586 USD
0.014819695485586 USD to VUV
1.73 VUV
1.73 VUV to USD
0.014905856505851 USD
0.014905856505851 USD to VUV
1.74 VUV
1.74 VUV to USD
0.014992017526117 USD
0.014992017526117 USD to VUV
1.75 VUV
1.75 VUV to USD
0.015078178546382 USD
0.015078178546382 USD to VUV
1.76 VUV
1.76 VUV to USD
0.015164339566647 USD
0.015164339566647 USD to VUV
1.77 VUV
1.77 VUV to USD
0.015250500586912 USD
0.015250500586912 USD to VUV
1.78 VUV
1.78 VUV to USD
0.015336661607177 USD
0.015336661607177 USD to VUV
1.79 VUV
1.79 VUV to USD
0.015422822627442 USD
0.015422822627442 USD to VUV
1.80 VUV
1.80 VUV to USD
0.015508983647707 USD
0.015508983647707 USD to VUV
1.81 VUV
1.81 VUV to USD
0.015595144667972 USD
0.015595144667972 USD to VUV
1.82 VUV
1.82 VUV to USD
0.015681305688237 USD
0.015681305688237 USD to VUV
1.83 VUV
1.83 VUV to USD
0.015767466708502 USD
0.015767466708502 USD to VUV
1.84 VUV
1.84 VUV to USD
0.015853627728767 USD
0.015853627728767 USD to VUV
1.85 VUV
1.85 VUV to USD
0.015939788749032 USD
0.015939788749032 USD to VUV
1.86 VUV
1.86 VUV to USD
0.016025949769297 USD
0.016025949769297 USD to VUV
1.87 VUV
1.87 VUV to USD
0.016112110789562 USD
0.016112110789562 USD to VUV
1.88 VUV
1.88 VUV to USD
0.016198271809827 USD
0.016198271809827 USD to VUV
1.89 VUV
1.89 VUV to USD
0.016284432830092 USD
0.016284432830092 USD to VUV
1.90 VUV
1.90 VUV to USD
0.016370593850357 USD
0.016370593850357 USD to VUV
1.91 VUV
1.91 VUV to USD
0.016456754870622 USD
0.016456754870622 USD to VUV
1.92 VUV
1.92 VUV to USD
0.016542915890887 USD
0.016542915890887 USD to VUV
1.93 VUV
1.93 VUV to USD
0.016629076911152 USD
0.016629076911152 USD to VUV
1.94 VUV
1.94 VUV to USD
0.016715237931417 USD
0.016715237931417 USD to VUV
1.95 VUV
1.95 VUV to USD
0.016801398951682 USD
0.016801398951682 USD to VUV
1.96 VUV
1.96 VUV to USD
0.016887559971947 USD
0.016887559971947 USD to VUV
1.97 VUV
1.97 VUV to USD
0.016973720992212 USD
0.016973720992212 USD to VUV
1.98 VUV
1.98 VUV to USD
0.017059882012477 USD
0.017059882012477 USD to VUV
1.99 VUV
1.99 VUV to USD
0.017146043032742 USD
0.017146043032742 USD to VUV
2.00 VUV
2.00 VUV to USD
0.017232204053008 USD
0.017232204053008 USD to VUV
2.01 VUV
2.01 VUV to USD
0.017318365073273 USD
0.017318365073273 USD to VUV
2.02 VUV
2.02 VUV to USD
0.017404526093538 USD
0.017404526093538 USD to VUV
2.03 VUV
2.03 VUV to USD
0.017490687113803 USD
0.017490687113803 USD to VUV
2.04 VUV
2.04 VUV to USD
0.017576848134068 USD
0.017576848134068 USD to VUV
2.05 VUV
2.05 VUV to USD
0.017663009154333 USD
0.017663009154333 USD to VUV
2.06 VUV
2.06 VUV to USD
0.017749170174598 USD
0.017749170174598 USD to VUV
2.07 VUV
2.07 VUV to USD
0.017835331194863 USD
0.017835331194863 USD to VUV
2.08 VUV
2.08 VUV to USD
0.017921492215128 USD
0.017921492215128 USD to VUV
2.09 VUV
2.09 VUV to USD
0.018007653235393 USD
0.018007653235393 USD to VUV
2.10 VUV
2.10 VUV to USD
0.018093814255658 USD
0.018093814255658 USD to VUV
2.11 VUV
2.11 VUV to USD
0.018179975275923 USD
0.018179975275923 USD to VUV
2.12 VUV
2.12 VUV to USD
0.018266136296188 USD
0.018266136296188 USD to VUV
2.13 VUV
2.13 VUV to USD
0.018352297316453 USD
0.018352297316453 USD to VUV
2.14 VUV
2.14 VUV to USD
0.018438458336718 USD
0.018438458336718 USD to VUV
2.15 VUV
2.15 VUV to USD
0.018524619356983 USD
0.018524619356983 USD to VUV
2.16 VUV
2.16 VUV to USD
0.018610780377248 USD
0.018610780377248 USD to VUV
2.17 VUV
2.17 VUV to USD
0.018696941397513 USD
0.018696941397513 USD to VUV
2.18 VUV
2.18 VUV to USD
0.018783102417778 USD
0.018783102417778 USD to VUV
2.19 VUV
2.19 VUV to USD
0.018869263438043 USD
0.018869263438043 USD to VUV
2.20 VUV
2.20 VUV to USD
0.018955424458308 USD
0.018955424458308 USD to VUV
2.21 VUV
2.21 VUV to USD
0.019041585478573 USD
0.019041585478573 USD to VUV
2.22 VUV
2.22 VUV to USD
0.019127746498838 USD
0.019127746498838 USD to VUV
2.23 VUV
2.23 VUV to USD
0.019213907519103 USD
0.019213907519103 USD to VUV
2.24 VUV
2.24 VUV to USD
0.019300068539368 USD
0.019300068539368 USD to VUV
2.25 VUV
2.25 VUV to USD
0.019386229559633 USD
0.019386229559633 USD to VUV
2.26 VUV
2.26 VUV to USD
0.019472390579898 USD
0.019472390579898 USD to VUV
2.27 VUV
2.27 VUV to USD
0.019558551600164 USD
0.019558551600164 USD to VUV
2.28 VUV
2.28 VUV to USD
0.019644712620429 USD
0.019644712620429 USD to VUV
2.29 VUV
2.29 VUV to USD
0.019730873640694 USD
0.019730873640694 USD to VUV
2.30 VUV
2.30 VUV to USD
0.019817034660959 USD
0.019817034660959 USD to VUV
2.31 VUV
2.31 VUV to USD
0.019903195681224 USD
0.019903195681224 USD to VUV
2.32 VUV
2.32 VUV to USD
0.019989356701489 USD
0.019989356701489 USD to VUV
2.33 VUV
2.33 VUV to USD
0.020075517721754 USD
0.020075517721754 USD to VUV
2.34 VUV
2.34 VUV to USD
0.020161678742019 USD
0.020161678742019 USD to VUV
2.35 VUV
2.35 VUV to USD
0.020247839762284 USD
0.020247839762284 USD to VUV
2.36 VUV
2.36 VUV to USD
0.020334000782549 USD
0.020334000782549 USD to VUV
2.37 VUV
2.37 VUV to USD
0.020420161802814 USD
0.020420161802814 USD to VUV
2.38 VUV
2.38 VUV to USD
0.020506322823079 USD
0.020506322823079 USD to VUV
2.39 VUV
2.39 VUV to USD
0.020592483843344 USD
0.020592483843344 USD to VUV
2.40 VUV
2.40 VUV to USD
0.020678644863609 USD
0.020678644863609 USD to VUV
2.41 VUV
2.41 VUV to USD
0.020764805883874 USD
0.020764805883874 USD to VUV
2.42 VUV
2.42 VUV to USD
0.020850966904139 USD
0.020850966904139 USD to VUV
2.43 VUV
2.43 VUV to USD
0.020937127924404 USD
0.020937127924404 USD to VUV
2.44 VUV
2.44 VUV to USD
0.021023288944669 USD
0.021023288944669 USD to VUV
2.45 VUV
2.45 VUV to USD
0.021109449964934 USD
0.021109449964934 USD to VUV
2.46 VUV
2.46 VUV to USD
0.021195610985199 USD
0.021195610985199 USD to VUV
2.47 VUV
2.47 VUV to USD
0.021281772005464 USD
0.021281772005464 USD to VUV
2.48 VUV
2.48 VUV to USD
0.021367933025729 USD
0.021367933025729 USD to VUV
2.49 VUV
2.49 VUV to USD
0.021454094045994 USD
0.021454094045994 USD to VUV
2.50 VUV
2.50 VUV to USD
0.021540255066259 USD
0.021540255066259 USD to VUV
2.51 VUV
2.51 VUV to USD
0.021626416086524 USD
0.021626416086524 USD to VUV
2.52 VUV
2.52 VUV to USD
0.021712577106789 USD
0.021712577106789 USD to VUV
2.53 VUV
2.53 VUV to USD
0.021798738127054 USD
0.021798738127054 USD to VUV
2.54 VUV
2.54 VUV to USD
0.02188489914732 USD
0.02188489914732 USD to VUV
2.55 VUV
2.55 VUV to USD
0.021971060167585 USD
0.021971060167585 USD to VUV
2.56 VUV
2.56 VUV to USD
0.02205722118785 USD
0.02205722118785 USD to VUV
2.57 VUV
2.57 VUV to USD
0.022143382208115 USD
0.022143382208115 USD to VUV
2.58 VUV
2.58 VUV to USD
0.02222954322838 USD
0.02222954322838 USD to VUV
2.59 VUV
2.59 VUV to USD
0.022315704248645 USD
0.022315704248645 USD to VUV
2.60 VUV
2.60 VUV to USD
0.02240186526891 USD
0.02240186526891 USD to VUV
2.61 VUV
2.61 VUV to USD
0.022488026289175 USD
0.022488026289175 USD to VUV
2.62 VUV
2.62 VUV to USD
0.02257418730944 USD
0.02257418730944 USD to VUV
2.63 VUV
2.63 VUV to USD
0.022660348329705 USD
0.022660348329705 USD to VUV
2.64 VUV
2.64 VUV to USD
0.02274650934997 USD
0.02274650934997 USD to VUV
2.65 VUV
2.65 VUV to USD
0.022832670370235 USD
0.022832670370235 USD to VUV
2.66 VUV
2.66 VUV to USD
0.0229188313905 USD
0.0229188313905 USD to VUV
2.67 VUV
2.67 VUV to USD
0.023004992410765 USD
0.023004992410765 USD to VUV
2.68 VUV
2.68 VUV to USD
0.02309115343103 USD
0.02309115343103 USD to VUV
2.69 VUV
2.69 VUV to USD
0.023177314451295 USD
0.023177314451295 USD to VUV
2.70 VUV
2.70 VUV to USD
0.02326347547156 USD
0.02326347547156 USD to VUV
2.71 VUV
2.71 VUV to USD
0.023349636491825 USD
0.023349636491825 USD to VUV
2.72 VUV
2.72 VUV to USD
0.02343579751209 USD
0.02343579751209 USD to VUV
2.73 VUV
2.73 VUV to USD
0.023521958532355 USD
0.023521958532355 USD to VUV
2.74 VUV
2.74 VUV to USD
0.02360811955262 USD
0.02360811955262 USD to VUV
2.75 VUV
2.75 VUV to USD
0.023694280572885 USD
0.023694280572885 USD to VUV
2.76 VUV
2.76 VUV to USD
0.02378044159315 USD
0.02378044159315 USD to VUV
2.77 VUV
2.77 VUV to USD
0.023866602613415 USD
0.023866602613415 USD to VUV
2.78 VUV
2.78 VUV to USD
0.02395276363368 USD
0.02395276363368 USD to VUV
2.79 VUV
2.79 VUV to USD
0.024038924653945 USD
0.024038924653945 USD to VUV
2.80 VUV
2.80 VUV to USD
0.024125085674211 USD
0.024125085674211 USD to VUV
2.81 VUV
2.81 VUV to USD
0.024211246694476 USD
0.024211246694476 USD to VUV
2.82 VUV
2.82 VUV to USD
0.024297407714741 USD
0.024297407714741 USD to VUV
2.83 VUV
2.83 VUV to USD
0.024383568735006 USD
0.024383568735006 USD to VUV
2.84 VUV
2.84 VUV to USD
0.024469729755271 USD
0.024469729755271 USD to VUV
2.85 VUV
2.85 VUV to USD
0.024555890775536 USD
0.024555890775536 USD to VUV
2.86 VUV
2.86 VUV to USD
0.024642051795801 USD
0.024642051795801 USD to VUV
2.87 VUV
2.87 VUV to USD
0.024728212816066 USD
0.024728212816066 USD to VUV
2.88 VUV
2.88 VUV to USD
0.024814373836331 USD
0.024814373836331 USD to VUV
2.89 VUV
2.89 VUV to USD
0.024900534856596 USD
0.024900534856596 USD to VUV
2.90 VUV
2.90 VUV to USD
0.024986695876861 USD
0.024986695876861 USD to VUV
2.91 VUV
2.91 VUV to USD
0.025072856897126 USD
0.025072856897126 USD to VUV
2.92 VUV
2.92 VUV to USD
0.025159017917391 USD
0.025159017917391 USD to VUV
2.93 VUV
2.93 VUV to USD
0.025245178937656 USD
0.025245178937656 USD to VUV
2.94 VUV
2.94 VUV to USD
0.025331339957921 USD
0.025331339957921 USD to VUV
2.95 VUV
2.95 VUV to USD
0.025417500978186 USD
0.025417500978186 USD to VUV
2.96 VUV
2.96 VUV to USD
0.025503661998451 USD
0.025503661998451 USD to VUV
2.97 VUV
2.97 VUV to USD
0.025589823018716 USD
0.025589823018716 USD to VUV
2.98 VUV
2.98 VUV to USD
0.025675984038981 USD
0.025675984038981 USD to VUV
2.99 VUV
2.99 VUV to USD
0.025762145059246 USD
0.025762145059246 USD to VUV
3.00 VUV
3.00 VUV to USD
0.025848306079511 USD
0.025848306079511 USD to VUV
Vanuatu VatuCryptocurrency
1.00 VUV
1.00 VUV to ETH
3.2362312055277E-5 ETH
1.00 VUV
1.00 VUV to XRP
0.01999021388186 XRP
1.00 VUV
1.00 VUV to BCH
2.0929351216047E-5 BCH
1.00 VUV
1.00 VUV to EOS
0.0012668795104668 EOS
1.00 VUV
1.00 VUV to LTC
6.3836227537773E-5 LTC
1.00 VUV
1.00 VUV to XLM
0.068804967270942 XLM
1.00 VUV
1.00 VUV to ADA
0.095513724132048 ADA
1.00 VUV
1.00 VUV to MIOTA
0.019859313152729 MIOTA
1.00 VUV
1.00 VUV to TRX
0.2608410640138 TRX
1.00 VUV
1.00 VUV to NEO
0.00063460650564899 NEO
1.00 VUV
1.00 VUV to USDT
0.0085829632055671 USDT
1.00 VUV
1.00 VUV to DASH
5.3894296761776E-5 DASH
1.00 VUV
1.00 VUV to XMR
8.8851292576652E-5 XMR
1.00 VUV
1.00 VUV to XEM
0.099509181928993 XEM
1.00 VUV
1.00 VUV to BNB
0.00024901071078751 BNB
1.00 VUV
1.00 VUV to ETC
0.0010195145538243 ETC
1.00 VUV
1.00 VUV to QTUM
0.0024245535555206 QTUM
1.00 VUV
1.00 VUV to ONT
0.005986750945149 ONT
1.00 VUV
1.00 VUV to OMG
0.0042463180415636 OMG
1.00 VUV
1.00 VUV to BCN
8.6943511871884 BCN
1.00 VUV
1.00 VUV to ZEC
7.8067745659925E-5 ZEC
1.00 VUV
1.00 VUV to ICX
0.023909707033255 ICX
1.00 VUV
1.00 VUV to LSK
0.0041735823630953 LSK
1.00 VUV
1.00 VUV to ZIL
0.37489022436165 ZIL
1.00 VUV
1.00 VUV to DCR
0.00029747681217126 DCR
1.00 VUV
1.00 VUV to AE
0.016755607551804 AE
1.00 VUV
1.00 VUV to BTG
0.00032062405542443 BTG
1.00 VUV
1.00 VUV to ZRX
0.025363408437012 ZRX
1.00 VUV
1.00 VUV to BTM
0.045353873017522 BTM
1.00 VUV
1.00 VUV to SC
2.7274776912009 SC
1.00 VUV
1.00 VUV to XVG
0.95405846822099 XVG
1.00 VUV
1.00 VUV to STEEM
0.020959417216643 STEEM
1.00 VUV
1.00 VUV to BTS
0.13820258607891 BTS
1.00 VUV
1.00 VUV to MKR
1.1826023729602E-5 MKR
1.00 VUV
1.00 VUV to NANO
0.0056470516699789 NANO
1.00 VUV
1.00 VUV to WAVES
0.0036199812644256 WAVES
1.00 VUV
1.00 VUV to WAN
0.020523471004042 WAN
1.00 VUV
1.00 VUV to DOGE
2.7431079358496 DOGE
1.00 VUV
1.00 VUV to BCD
0.0067458121236089 BCD
1.00 VUV
1.00 VUV to GNT
0.090457764057782 GNT
1.00 VUV
1.00 VUV to REP
0.00047558410301152 REP
1.00 VUV
1.00 VUV to STRAT
0.0088602552193275 STRAT
1.00 VUV
1.00 VUV to PPT
0.0080483925604661 PPT
1.00 VUV
1.00 VUV to DGB
0.67176844117447 DGB
1.00 VUV
1.00 VUV to WTC
0.0046858041429413 WTC
1.00 VUV
1.00 VUV to SNT
0.30895374449598 SNT
1.00 VUV
1.00 VUV to AION
0.054051981295976 AION
1.00 VUV
1.00 VUV to IOST
0.7166349518842 IOST
1.00 VUV
1.00 VUV to LRC
0.13155157607341 LRC
1.00 VUV
1.00 VUV to BAT
0.025286663985724 BAT
1.00 VUV
1.00 VUV to KMD
0.0054987820153817 KMD
1.00 VUV
1.00 VUV to ARK
0.015524284382394 ARK
1.00 VUV
1.00 VUV to ARDR
0.079059863339852 ARDR
1.00 VUV
1.00 VUV to CNX
0.0058588626668551 CNX
1.00 VUV
1.00 VUV to RDD
3.9396899984013 RDD
1.00 VUV
1.00 VUV to MAID
0.053882630477494 MAID
1.00 VUV
1.00 VUV to VERI
0.0006193937853242 VERI
1.00 VUV
1.00 VUV to MITH
0.14960328558165 MITH
1.00 VUV
1.00 VUV to ETN
1.5617368182896 ETN
1.00 VUV
1.00 VUV to HOT
0.98099761203504 HOT
1.00 VUV
1.00 VUV to LINK
0.0046648893950841 LINK
1.00 VUV
1.00 VUV to NEXO
0.085872488702995 NEXO
1.00 VUV
1.00 VUV to TUSD
0.0085933468440607 TUSD
1.00 VUV
1.00 VUV to RVN
0.13891113446786 RVN
1.00 VUV
1.00 VUV to KCS
0.0053213900092356 KCS
1.00 VUV
1.00 VUV to ETP
0.0043765639333464 ETP
1.00 VUV
1.00 VUV to DGTX
0.14205566132761 DGTX
1.00 VUV
1.00 VUV to NPXS
10.136590619416 NPXS
1.00 VUV
1.00 VUV to XTZ
0.0068660381584188 XTZ
1.00 VUV
1.00 VUV to AOA
0.28357365806029 AOA
1.00 VUV
1.00 VUV to VET
1.1738558619215 VET
1.00 VUV
1.00 VUV to BTC
9.4420825973231E-7 BTC
1.00 VUV
1.00 VUV to USDC
0.0086047265779677 USDC
1.00 VUV
1.00 VUV to PAX
0.0085995564798365 PAX
1.00 VUV
1.00 VUV to POLY
0.089826854184299 POLY
1.00 VUV
1.00 VUV to HC
0.0030757820113519 HC
1.00 VUV
1.00 VUV to ELF
0.042619790200452 ELF
1.00 VUV
1.00 VUV to XET
0.0035735298253088 XET
1.00 VUV
1.00 VUV to MANA
0.15306086169445 MANA
1.00 VUV
1.00 VUV to R
0.075038773288253 R
1.00 VUV
1.00 VUV to DGD
0.00030443225739936 DGD
1.00 VUV
1.00 VUV to PIVX
0.011364310508043 PIVX
1.00 VUV
1.00 VUV to HT
0.0024915855117591 HT
1.00 VUV
1.00 VUV to MGO
0.11031434641193 MGO
1.00 VUV
1.00 VUV to FUN
1.4500339997482 FUN
1.00 VUV
1.00 VUV to BNT
0.011499558930543 BNT
1.00 VUV
1.00 VUV to QASH
0.061453161965278 QASH
1.00 VUV
1.00 VUV to MONA
0.0038257450707944 MONA
1.00 VUV
1.00 VUV to WAX
0.090396076446559 WAX
1.00 VUV
1.00 VUV to MCO
0.0013901059744008 MCO
1.00 VUV
1.00 VUV to DCN
195.82050060236 DCN
1.00 VUV
1.00 VUV to CMT
1.0165292622114 CMT
1.00 VUV
1.00 VUV to ZEN
0.00081806648691164 ZEN
1.00 VUV
1.00 VUV to LOOM
0.10864102015564 LOOM
1.00 VUV
1.00 VUV to NAS
0.0056051645661668 NAS
1.00 VUV
1.00 VUV to NXT
0.23382186834117 NXT
1.00 VUV
1.00 VUV to MOAC
0.013140571685124 MOAC
1.00 VUV
1.00 VUV to DAI
0.0087333914739996 DAI
1.00 VUV
1.00 VUV to DROP
19.537646318603 DROP
1.00 VUV
1.00 VUV to PAY
0.03501256482085 PAY
1.00 VUV
1.00 VUV to THETA
0.066516656191887 THETA
1.00 VUV
1.00 VUV to POWR
0.072204594243677 POWR
1.00 VUV
1.00 VUV to XZC
0.00068820509247397 XZC
1.00 VUV
1.00 VUV to KNC
0.00077590994098559 KNC
1.00 VUV
1.00 VUV to SALT
0.083347218179304 SALT
1.00 VUV
1.00 VUV to GVT
0.0024969750405446 GVT
1.00 VUV
1.00 VUV to XIN
3.1887868343833 XIN
1.00 VUV
1.00 VUV to DRGN
0.1068292813225 DRGN
1.00 VUV
1.00 VUV to GAS
0.0027392584971338 GAS
1.00 VUV
1.00 VUV to SYS
0.14808370044177 SYS
1.00 VUV
1.00 VUV to OCN
3.4911272392641 OCN
1.00 VUV
1.00 VUV to ENG
0.015066724069408 ENG
1.00 VUV
1.00 VUV to CVC
0.1042417521808 CVC
1.00 VUV
1.00 VUV to ELA
0.002353412496894 ELA
1.00 VUV
1.00 VUV to GO
0.37902965099876 GO
1.00 VUV
1.00 VUV to EMC
0.033558071705396 EMC
1.00 VUV
1.00 VUV to CTXC
0.033719873303474 CTXC
1.00 VUV
1.00 VUV to NULS
0.0087159784232558 NULS
1.00 VUV
1.00 VUV to NXS
0.024709494879505 NXS
1.00 VUV
1.00 VUV to STORJ
0.030288581897035 STORJ
1.00 VUV
1.00 VUV to BTCP
0.0052407913321791 BTCP
1.00 VUV
1.00 VUV to STORM
2.630067773658 STORM
1.00 VUV
1.00 VUV to DENT
4.5467556868094 DENT
1.00 VUV
1.00 VUV to FCT
0.0014168032630987 FCT
1.00 VUV
1.00 VUV to SUB
0.40037648822043 SUB
1.00 VUV
1.00 VUV to NEC
0.059807460757051 NEC
1.00 VUV
1.00 VUV to KIN
430.80510132519 KIN
1.00 VUV
1.00 VUV to IQ
0.44543773078136 IQ
1.00 VUV
1.00 VUV to QKC
0.4103296517051 QKC
1.00 VUV
1.00 VUV to NEBL
0.0071498233945689 NEBL
1.00 VUV
1.00 VUV to INB
0.030739626128743 INB
1.00 VUV
1.00 VUV to CND
0.4698239831236 CND
1.00 VUV
1.00 VUV to GRS
0.019652665661168 GRS
1.00 VUV
1.00 VUV to GTO
0.25786675924053 GTO
1.00 VUV
1.00 VUV to ENJ
0.060955366615756 ENJ
1.00 VUV
1.00 VUV to REQ
0.36324207531635 REQ
1.00 VUV
1.00 VUV to WICC
0.02979030867492 WICC
1.00 VUV
1.00 VUV to ODE
0.027504547410957 ODE
1.00 VUV
1.00 VUV to MAN
0.089486332376135 MAN
1.00 VUV
1.00 VUV to RHOC
0.19470536984778 RHOC
1.00 VUV
1.00 VUV to BIX
0.033138089222955 BIX
1.00 VUV
1.00 VUV to RLC
0.022087981794816 RLC
1.00 VUV
1.00 VUV to EDR
0.40398077768679 EDR
1.00 VUV
1.00 VUV to MFT
2.6700037268372 MFT
1.00 VUV
1.00 VUV to LKY
0.026624626952183 LKY
1.00 VUV
1.00 VUV to EDO
0.0085346219903618 EDO
1.00 VUV
1.00 VUV to ICN
0.031417650072577 ICN
1.00 VUV
1.00 VUV to BCO
0.028983120379789 BCO
1.00 VUV
1.00 VUV to POE
1.5731426011509 POE
1.00 VUV
1.00 VUV to CENNZ
0.2211468398271 CENNZ
1.00 VUV
1.00 VUV to GBYTE
0.00023960284536978 GBYTE
1.00 VUV
1.00 VUV to AGI
0.18089653635322 AGI
1.00 VUV
1.00 VUV to BRD
0.019680182607145 BRD
1.00 VUV
1.00 VUV to SKY
11.131914762925 SKY
1.00 VUV
1.00 VUV to ETHOS
0.071674225755363 ETHOS
1.00 VUV
1.00 VUV to VTC
0.015707135444189 VTC
1.00 VUV
1.00 VUV to NOAH
15.195947136691 NOAH
1.00 VUV
1.00 VUV to NCASH
3.9271203402478 NCASH
1.00 VUV
1.00 VUV to IGNIS
0.12256888054091 IGNIS
1.00 VUV
1.00 VUV to TEN
0.16922189540623 TEN
1.00 VUV
1.00 VUV to QNT
0.0020077461420794 QNT
1.00 VUV
1.00 VUV to TKY
3.8724054051702 TKY
1.00 VUV
1.00 VUV to WGR
0.12967269209878 WGR
1.00 VUV
1.00 VUV to TEL
15.75155763529 TEL
1.00 VUV
1.00 VUV to RDN
0.023018564847156 RDN
1.00 VUV
1.00 VUV to TNB
1.600018946426 TNB
1.00 VUV
1.00 VUV to PLR
0.28733749171292 PLR
1.00 VUV
1.00 VUV to IOTX
0.78729002435159 IOTX
1.00 VUV
1.00 VUV to AMB
0.19221644230906 AMB
1.00 VUV
1.00 VUV to ARB
11.819069995204 ARB
1.00 VUV
1.00 VUV to DATA
0.35078992046673 DATA
1.00 VUV
1.00 VUV to FSN
0.0053596656509614 FSN
1.00 VUV
1.00 VUV to GBC
0.041140724951076 GBC
1.00 VUV
1.00 VUV to BFT
0.277992580064 BFT
1.00 VUV
1.00 VUV to SAN
0.0083859169910173 SAN
1.00 VUV
1.00 VUV to HPB
0.01685284647877 HPB
1.00 VUV
1.00 VUV to PHX
0.50204533425613 PHX
1.00 VUV
1.00 VUV to CRPT
0.042045148354294 CRPT
1.00 VUV
1.00 VUV to C20
0.0048747367195287 C20
1.00 VUV
1.00 VUV to MDA
0.0086111936461255 MDA
1.00 VUV
1.00 VUV to PPC
0.021517876474726 PPC
1.00 VUV
1.00 VUV to QSP
0.32880865617859 QSP
1.00 VUV
1.00 VUV to PRO
0.037549800078898 PRO
1.00 VUV
1.00 VUV to DDD
0.35496650708622 DDD
1.00 VUV
1.00 VUV to BLZ
0.13396722423235 BLZ
1.00 VUV
1.00 VUV to ANT
0.013788057575187 ANT
1.00 VUV
1.00 VUV to SMT
0.98391024626056 SMT
1.00 VUV
1.00 VUV to SNM
0.30454199160553 SNM
1.00 VUV
1.00 VUV to PMA
15.780406641948 PMA
1.00 VUV
1.00 VUV to ZIP
12.859853770901 ZIP
1.00 VUV
1.00 VUV to BOS
0.24912109022448 BOS
1.00 VUV
1.00 VUV to LEND
0.81360736794181 LEND
1.00 VUV
1.00 VUV to TOMO
0.014821590870627 TOMO
1.00 VUV
1.00 VUV to SLS
0.00045755167330729 SLS
1.00 VUV
1.00 VUV to BOX
1.3364513768425 BOX
1.00 VUV
1.00 VUV to NIX
0.046686075763753 NIX
1.00 VUV
1.00 VUV to GNO
0.00038304997380361 GNO
1.00 VUV
1.00 VUV to NAV
0.035397776681554 NAV
1.00 VUV
1.00 VUV to STQ
63.353691371351 STQ
1.00 VUV
1.00 VUV to UBQ
0.041331564961186 UBQ