Vanuatu Vatu (VUV) and US Dollar (USD) Currency Exchange Rate Conversion Calculator

1 VUV to USD

1 VUV = 0.0088 USD (1 Vanuatu Vatu = 0.0088 US Dollar)

This Vanuatu Vatu and US Dollar convertor is up to date with exchange rates from April 23, 2019.
Exchange rates Vanuatu Vatu US Dollar : 0.0087508929848746

Vanuatu VatuUS Dollar
1.01 VUV
1.01 VUV to USD
0.0088384019147234 USD
0.0088384019147234 USD to VUV
1.02 VUV
1.02 VUV to USD
0.0089259108445721 USD
0.0089259108445721 USD to VUV
1.03 VUV
1.03 VUV to USD
0.0090134197744209 USD
0.0090134197744209 USD to VUV
1.04 VUV
1.04 VUV to USD
0.0091009287042696 USD
0.0091009287042696 USD to VUV
1.05 VUV
1.05 VUV to USD
0.0091884376341184 USD
0.0091884376341184 USD to VUV
1.06 VUV
1.06 VUV to USD
0.0092759465639671 USD
0.0092759465639671 USD to VUV
1.07 VUV
1.07 VUV to USD
0.0093634554938159 USD
0.0093634554938159 USD to VUV
1.08 VUV
1.08 VUV to USD
0.0094509644236646 USD
0.0094509644236646 USD to VUV
1.09 VUV
1.09 VUV to USD
0.0095384733535134 USD
0.0095384733535134 USD to VUV
1.10 VUV
1.10 VUV to USD
0.0096259822833621 USD
0.0096259822833621 USD to VUV
1.11 VUV
1.11 VUV to USD
0.0097134912132109 USD
0.0097134912132109 USD to VUV
1.12 VUV
1.12 VUV to USD
0.0098010001430596 USD
0.0098010001430596 USD to VUV
1.13 VUV
1.13 VUV to USD
0.0098885090729083 USD
0.0098885090729083 USD to VUV
1.14 VUV
1.14 VUV to USD
0.0099760180027571 USD
0.0099760180027571 USD to VUV
1.15 VUV
1.15 VUV to USD
0.010063526932606 USD
0.010063526932606 USD to VUV
1.16 VUV
1.16 VUV to USD
0.010151035862455 USD
0.010151035862455 USD to VUV
1.17 VUV
1.17 VUV to USD
0.010238544792303 USD
0.010238544792303 USD to VUV
1.18 VUV
1.18 VUV to USD
0.010326053722152 USD
0.010326053722152 USD to VUV
1.19 VUV
1.19 VUV to USD
0.010413562652001 USD
0.010413562652001 USD to VUV
1.20 VUV
1.20 VUV to USD
0.01050107158185 USD
0.01050107158185 USD to VUV
1.21 VUV
1.21 VUV to USD
0.010588580511698 USD
0.010588580511698 USD to VUV
1.22 VUV
1.22 VUV to USD
0.010676089441547 USD
0.010676089441547 USD to VUV
1.23 VUV
1.23 VUV to USD
0.010763598371396 USD
0.010763598371396 USD to VUV
1.24 VUV
1.24 VUV to USD
0.010851107301245 USD
0.010851107301245 USD to VUV
1.25 VUV
1.25 VUV to USD
0.010938616231093 USD
0.010938616231093 USD to VUV
1.26 VUV
1.26 VUV to USD
0.011026125160942 USD
0.011026125160942 USD to VUV
1.27 VUV
1.27 VUV to USD
0.011113634090791 USD
0.011113634090791 USD to VUV
1.28 VUV
1.28 VUV to USD
0.01120114302064 USD
0.01120114302064 USD to VUV
1.29 VUV
1.29 VUV to USD
0.011288651950488 USD
0.011288651950488 USD to VUV
1.30 VUV
1.30 VUV to USD
0.011376160880337 USD
0.011376160880337 USD to VUV
1.31 VUV
1.31 VUV to USD
0.011463669810186 USD
0.011463669810186 USD to VUV
1.32 VUV
1.32 VUV to USD
0.011551178740035 USD
0.011551178740035 USD to VUV
1.33 VUV
1.33 VUV to USD
0.011638687669883 USD
0.011638687669883 USD to VUV
1.34 VUV
1.34 VUV to USD
0.011726196599732 USD
0.011726196599732 USD to VUV
1.35 VUV
1.35 VUV to USD
0.011813705529581 USD
0.011813705529581 USD to VUV
1.36 VUV
1.36 VUV to USD
0.01190121445943 USD
0.01190121445943 USD to VUV
1.37 VUV
1.37 VUV to USD
0.011988723389278 USD
0.011988723389278 USD to VUV
1.38 VUV
1.38 VUV to USD
0.012076232319127 USD
0.012076232319127 USD to VUV
1.39 VUV
1.39 VUV to USD
0.012163741248976 USD
0.012163741248976 USD to VUV
1.40 VUV
1.40 VUV to USD
0.012251250178824 USD
0.012251250178824 USD to VUV
1.41 VUV
1.41 VUV to USD
0.012338759108673 USD
0.012338759108673 USD to VUV
1.42 VUV
1.42 VUV to USD
0.012426268038522 USD
0.012426268038522 USD to VUV
1.43 VUV
1.43 VUV to USD
0.012513776968371 USD
0.012513776968371 USD to VUV
1.44 VUV
1.44 VUV to USD
0.012601285898219 USD
0.012601285898219 USD to VUV
1.45 VUV
1.45 VUV to USD
0.012688794828068 USD
0.012688794828068 USD to VUV
1.46 VUV
1.46 VUV to USD
0.012776303757917 USD
0.012776303757917 USD to VUV
1.47 VUV
1.47 VUV to USD
0.012863812687766 USD
0.012863812687766 USD to VUV
1.48 VUV
1.48 VUV to USD
0.012951321617614 USD
0.012951321617614 USD to VUV
1.49 VUV
1.49 VUV to USD
0.013038830547463 USD
0.013038830547463 USD to VUV
1.50 VUV
1.50 VUV to USD
0.013126339477312 USD
0.013126339477312 USD to VUV
1.51 VUV
1.51 VUV to USD
0.013213848407161 USD
0.013213848407161 USD to VUV
1.52 VUV
1.52 VUV to USD
0.013301357337009 USD
0.013301357337009 USD to VUV
1.53 VUV
1.53 VUV to USD
0.013388866266858 USD
0.013388866266858 USD to VUV
1.54 VUV
1.54 VUV to USD
0.013476375196707 USD
0.013476375196707 USD to VUV
1.55 VUV
1.55 VUV to USD
0.013563884126556 USD
0.013563884126556 USD to VUV
1.56 VUV
1.56 VUV to USD
0.013651393056404 USD
0.013651393056404 USD to VUV
1.57 VUV
1.57 VUV to USD
0.013738901986253 USD
0.013738901986253 USD to VUV
1.58 VUV
1.58 VUV to USD
0.013826410916102 USD
0.013826410916102 USD to VUV
1.59 VUV
1.59 VUV to USD
0.013913919845951 USD
0.013913919845951 USD to VUV
1.60 VUV
1.60 VUV to USD
0.014001428775799 USD
0.014001428775799 USD to VUV
1.61 VUV
1.61 VUV to USD
0.014088937705648 USD
0.014088937705648 USD to VUV
1.62 VUV
1.62 VUV to USD
0.014176446635497 USD
0.014176446635497 USD to VUV
1.63 VUV
1.63 VUV to USD
0.014263955565346 USD
0.014263955565346 USD to VUV
1.64 VUV
1.64 VUV to USD
0.014351464495194 USD
0.014351464495194 USD to VUV
1.65 VUV
1.65 VUV to USD
0.014438973425043 USD
0.014438973425043 USD to VUV
1.66 VUV
1.66 VUV to USD
0.014526482354892 USD
0.014526482354892 USD to VUV
1.67 VUV
1.67 VUV to USD
0.014613991284741 USD
0.014613991284741 USD to VUV
1.68 VUV
1.68 VUV to USD
0.014701500214589 USD
0.014701500214589 USD to VUV
1.69 VUV
1.69 VUV to USD
0.014789009144438 USD
0.014789009144438 USD to VUV
1.70 VUV
1.70 VUV to USD
0.014876518074287 USD
0.014876518074287 USD to VUV
1.71 VUV
1.71 VUV to USD
0.014964027004136 USD
0.014964027004136 USD to VUV
1.72 VUV
1.72 VUV to USD
0.015051535933984 USD
0.015051535933984 USD to VUV
1.73 VUV
1.73 VUV to USD
0.015139044863833 USD
0.015139044863833 USD to VUV
1.74 VUV
1.74 VUV to USD
0.015226553793682 USD
0.015226553793682 USD to VUV
1.75 VUV
1.75 VUV to USD
0.015314062723531 USD
0.015314062723531 USD to VUV
1.76 VUV
1.76 VUV to USD
0.015401571653379 USD
0.015401571653379 USD to VUV
1.77 VUV
1.77 VUV to USD
0.015489080583228 USD
0.015489080583228 USD to VUV
1.78 VUV
1.78 VUV to USD
0.015576589513077 USD
0.015576589513077 USD to VUV
1.79 VUV
1.79 VUV to USD
0.015664098442926 USD
0.015664098442926 USD to VUV
1.80 VUV
1.80 VUV to USD
0.015751607372774 USD
0.015751607372774 USD to VUV
1.81 VUV
1.81 VUV to USD
0.015839116302623 USD
0.015839116302623 USD to VUV
1.82 VUV
1.82 VUV to USD
0.015926625232472 USD
0.015926625232472 USD to VUV
1.83 VUV
1.83 VUV to USD
0.016014134162321 USD
0.016014134162321 USD to VUV
1.84 VUV
1.84 VUV to USD
0.016101643092169 USD
0.016101643092169 USD to VUV
1.85 VUV
1.85 VUV to USD
0.016189152022018 USD
0.016189152022018 USD to VUV
1.86 VUV
1.86 VUV to USD
0.016276660951867 USD
0.016276660951867 USD to VUV
1.87 VUV
1.87 VUV to USD
0.016364169881716 USD
0.016364169881716 USD to VUV
1.88 VUV
1.88 VUV to USD
0.016451678811564 USD
0.016451678811564 USD to VUV
1.89 VUV
1.89 VUV to USD
0.016539187741413 USD
0.016539187741413 USD to VUV
1.90 VUV
1.90 VUV to USD
0.016626696671262 USD
0.016626696671262 USD to VUV
1.91 VUV
1.91 VUV to USD
0.016714205601111 USD
0.016714205601111 USD to VUV
1.92 VUV
1.92 VUV to USD
0.016801714530959 USD
0.016801714530959 USD to VUV
1.93 VUV
1.93 VUV to USD
0.016889223460808 USD
0.016889223460808 USD to VUV
1.94 VUV
1.94 VUV to USD
0.016976732390657 USD
0.016976732390657 USD to VUV
1.95 VUV
1.95 VUV to USD
0.017064241320506 USD
0.017064241320506 USD to VUV
1.96 VUV
1.96 VUV to USD
0.017151750250354 USD
0.017151750250354 USD to VUV
1.97 VUV
1.97 VUV to USD
0.017239259180203 USD
0.017239259180203 USD to VUV
1.98 VUV
1.98 VUV to USD
0.017326768110052 USD
0.017326768110052 USD to VUV
1.99 VUV
1.99 VUV to USD
0.017414277039901 USD
0.017414277039901 USD to VUV
2.00 VUV
2.00 VUV to USD
0.017501785969749 USD
0.017501785969749 USD to VUV
2.01 VUV
2.01 VUV to USD
0.017589294899598 USD
0.017589294899598 USD to VUV
2.02 VUV
2.02 VUV to USD
0.017676803829447 USD
0.017676803829447 USD to VUV
2.03 VUV
2.03 VUV to USD
0.017764312759296 USD
0.017764312759296 USD to VUV
2.04 VUV
2.04 VUV to USD
0.017851821689144 USD
0.017851821689144 USD to VUV
2.05 VUV
2.05 VUV to USD
0.017939330618993 USD
0.017939330618993 USD to VUV
2.06 VUV
2.06 VUV to USD
0.018026839548842 USD
0.018026839548842 USD to VUV
2.07 VUV
2.07 VUV to USD
0.018114348478691 USD
0.018114348478691 USD to VUV
2.08 VUV
2.08 VUV to USD
0.018201857408539 USD
0.018201857408539 USD to VUV
2.09 VUV
2.09 VUV to USD
0.018289366338388 USD
0.018289366338388 USD to VUV
2.10 VUV
2.10 VUV to USD
0.018376875268237 USD
0.018376875268237 USD to VUV
2.11 VUV
2.11 VUV to USD
0.018464384198085 USD
0.018464384198085 USD to VUV
2.12 VUV
2.12 VUV to USD
0.018551893127934 USD
0.018551893127934 USD to VUV
2.13 VUV
2.13 VUV to USD
0.018639402057783 USD
0.018639402057783 USD to VUV
2.14 VUV
2.14 VUV to USD
0.018726910987632 USD
0.018726910987632 USD to VUV
2.15 VUV
2.15 VUV to USD
0.01881441991748 USD
0.01881441991748 USD to VUV
2.16 VUV
2.16 VUV to USD
0.018901928847329 USD
0.018901928847329 USD to VUV
2.17 VUV
2.17 VUV to USD
0.018989437777178 USD
0.018989437777178 USD to VUV
2.18 VUV
2.18 VUV to USD
0.019076946707027 USD
0.019076946707027 USD to VUV
2.19 VUV
2.19 VUV to USD
0.019164455636875 USD
0.019164455636875 USD to VUV
2.20 VUV
2.20 VUV to USD
0.019251964566724 USD
0.019251964566724 USD to VUV
2.21 VUV
2.21 VUV to USD
0.019339473496573 USD
0.019339473496573 USD to VUV
2.22 VUV
2.22 VUV to USD
0.019426982426422 USD
0.019426982426422 USD to VUV
2.23 VUV
2.23 VUV to USD
0.01951449135627 USD
0.01951449135627 USD to VUV
2.24 VUV
2.24 VUV to USD
0.019602000286119 USD
0.019602000286119 USD to VUV
2.25 VUV
2.25 VUV to USD
0.019689509215968 USD
0.019689509215968 USD to VUV
2.26 VUV
2.26 VUV to USD
0.019777018145817 USD
0.019777018145817 USD to VUV
2.27 VUV
2.27 VUV to USD
0.019864527075665 USD
0.019864527075665 USD to VUV
2.28 VUV
2.28 VUV to USD
0.019952036005514 USD
0.019952036005514 USD to VUV
2.29 VUV
2.29 VUV to USD
0.020039544935363 USD
0.020039544935363 USD to VUV
2.30 VUV
2.30 VUV to USD
0.020127053865212 USD
0.020127053865212 USD to VUV
2.31 VUV
2.31 VUV to USD
0.02021456279506 USD
0.02021456279506 USD to VUV
2.32 VUV
2.32 VUV to USD
0.020302071724909 USD
0.020302071724909 USD to VUV
2.33 VUV
2.33 VUV to USD
0.020389580654758 USD
0.020389580654758 USD to VUV
2.34 VUV
2.34 VUV to USD
0.020477089584607 USD
0.020477089584607 USD to VUV
2.35 VUV
2.35 VUV to USD
0.020564598514455 USD
0.020564598514455 USD to VUV
2.36 VUV
2.36 VUV to USD
0.020652107444304 USD
0.020652107444304 USD to VUV
2.37 VUV
2.37 VUV to USD
0.020739616374153 USD
0.020739616374153 USD to VUV
2.38 VUV
2.38 VUV to USD
0.020827125304002 USD
0.020827125304002 USD to VUV
2.39 VUV
2.39 VUV to USD
0.02091463423385 USD
0.02091463423385 USD to VUV
2.40 VUV
2.40 VUV to USD
0.021002143163699 USD
0.021002143163699 USD to VUV
2.41 VUV
2.41 VUV to USD
0.021089652093548 USD
0.021089652093548 USD to VUV
2.42 VUV
2.42 VUV to USD
0.021177161023397 USD
0.021177161023397 USD to VUV
2.43 VUV
2.43 VUV to USD
0.021264669953245 USD
0.021264669953245 USD to VUV
2.44 VUV
2.44 VUV to USD
0.021352178883094 USD
0.021352178883094 USD to VUV
2.45 VUV
2.45 VUV to USD
0.021439687812943 USD
0.021439687812943 USD to VUV
2.46 VUV
2.46 VUV to USD
0.021527196742792 USD
0.021527196742792 USD to VUV
2.47 VUV
2.47 VUV to USD
0.02161470567264 USD
0.02161470567264 USD to VUV
2.48 VUV
2.48 VUV to USD
0.021702214602489 USD
0.021702214602489 USD to VUV
2.49 VUV
2.49 VUV to USD
0.021789723532338 USD
0.021789723532338 USD to VUV
2.50 VUV
2.50 VUV to USD
0.021877232462187 USD
0.021877232462187 USD to VUV
2.51 VUV
2.51 VUV to USD
0.021964741392035 USD
0.021964741392035 USD to VUV
2.52 VUV
2.52 VUV to USD
0.022052250321884 USD
0.022052250321884 USD to VUV
2.53 VUV
2.53 VUV to USD
0.022139759251733 USD
0.022139759251733 USD to VUV
2.54 VUV
2.54 VUV to USD
0.022227268181582 USD
0.022227268181582 USD to VUV
2.55 VUV
2.55 VUV to USD
0.02231477711143 USD
0.02231477711143 USD to VUV
2.56 VUV
2.56 VUV to USD
0.022402286041279 USD
0.022402286041279 USD to VUV
2.57 VUV
2.57 VUV to USD
0.022489794971128 USD
0.022489794971128 USD to VUV
2.58 VUV
2.58 VUV to USD
0.022577303900977 USD
0.022577303900977 USD to VUV
2.59 VUV
2.59 VUV to USD
0.022664812830825 USD
0.022664812830825 USD to VUV
2.60 VUV
2.60 VUV to USD
0.022752321760674 USD
0.022752321760674 USD to VUV
2.61 VUV
2.61 VUV to USD
0.022839830690523 USD
0.022839830690523 USD to VUV
2.62 VUV
2.62 VUV to USD
0.022927339620372 USD
0.022927339620372 USD to VUV
2.63 VUV
2.63 VUV to USD
0.02301484855022 USD
0.02301484855022 USD to VUV
2.64 VUV
2.64 VUV to USD
0.023102357480069 USD
0.023102357480069 USD to VUV
2.65 VUV
2.65 VUV to USD
0.023189866409918 USD
0.023189866409918 USD to VUV
2.66 VUV
2.66 VUV to USD
0.023277375339767 USD
0.023277375339767 USD to VUV
2.67 VUV
2.67 VUV to USD
0.023364884269615 USD
0.023364884269615 USD to VUV
2.68 VUV
2.68 VUV to USD
0.023452393199464 USD
0.023452393199464 USD to VUV
2.69 VUV
2.69 VUV to USD
0.023539902129313 USD
0.023539902129313 USD to VUV
2.70 VUV
2.70 VUV to USD
0.023627411059162 USD
0.023627411059162 USD to VUV
2.71 VUV
2.71 VUV to USD
0.02371491998901 USD
0.02371491998901 USD to VUV
2.72 VUV
2.72 VUV to USD
0.023802428918859 USD
0.023802428918859 USD to VUV
2.73 VUV
2.73 VUV to USD
0.023889937848708 USD
0.023889937848708 USD to VUV
2.74 VUV
2.74 VUV to USD
0.023977446778557 USD
0.023977446778557 USD to VUV
2.75 VUV
2.75 VUV to USD
0.024064955708405 USD
0.024064955708405 USD to VUV
2.76 VUV
2.76 VUV to USD
0.024152464638254 USD
0.024152464638254 USD to VUV
2.77 VUV
2.77 VUV to USD
0.024239973568103 USD
0.024239973568103 USD to VUV
2.78 VUV
2.78 VUV to USD
0.024327482497952 USD
0.024327482497952 USD to VUV
2.79 VUV
2.79 VUV to USD
0.0244149914278 USD
0.0244149914278 USD to VUV
2.80 VUV
2.80 VUV to USD
0.024502500357649 USD
0.024502500357649 USD to VUV
2.81 VUV
2.81 VUV to USD
0.024590009287498 USD
0.024590009287498 USD to VUV
2.82 VUV
2.82 VUV to USD
0.024677518217346 USD
0.024677518217346 USD to VUV
2.83 VUV
2.83 VUV to USD
0.024765027147195 USD
0.024765027147195 USD to VUV
2.84 VUV
2.84 VUV to USD
0.024852536077044 USD
0.024852536077044 USD to VUV
2.85 VUV
2.85 VUV to USD
0.024940045006893 USD
0.024940045006893 USD to VUV
2.86 VUV
2.86 VUV to USD
0.025027553936741 USD
0.025027553936741 USD to VUV
2.87 VUV
2.87 VUV to USD
0.02511506286659 USD
0.02511506286659 USD to VUV
2.88 VUV
2.88 VUV to USD
0.025202571796439 USD
0.025202571796439 USD to VUV
2.89 VUV
2.89 VUV to USD
0.025290080726288 USD
0.025290080726288 USD to VUV
2.90 VUV
2.90 VUV to USD
0.025377589656136 USD
0.025377589656136 USD to VUV
2.91 VUV
2.91 VUV to USD
0.025465098585985 USD
0.025465098585985 USD to VUV
2.92 VUV
2.92 VUV to USD
0.025552607515834 USD
0.025552607515834 USD to VUV
2.93 VUV
2.93 VUV to USD
0.025640116445683 USD
0.025640116445683 USD to VUV
2.94 VUV
2.94 VUV to USD
0.025727625375531 USD
0.025727625375531 USD to VUV
2.95 VUV
2.95 VUV to USD
0.02581513430538 USD
0.02581513430538 USD to VUV
2.96 VUV
2.96 VUV to USD
0.025902643235229 USD
0.025902643235229 USD to VUV
2.97 VUV
2.97 VUV to USD
0.025990152165078 USD
0.025990152165078 USD to VUV
2.98 VUV
2.98 VUV to USD
0.026077661094926 USD
0.026077661094926 USD to VUV
2.99 VUV
2.99 VUV to USD
0.026165170024775 USD
0.026165170024775 USD to VUV
3.00 VUV
3.00 VUV to USD
0.026252678954624 USD
0.026252678954624 USD to VUV
Vanuatu VatuCryptocurrency
1.00 VUV
1.00 VUV to ETH
5.0039706228363E-5 ETH
1.00 VUV
1.00 VUV to XRP
0.026848500886293 XRP
1.00 VUV
1.00 VUV to BCH
2.8854386317432E-5 BCH
1.00 VUV
1.00 VUV to EOS
0.0016347068298133 EOS
1.00 VUV
1.00 VUV to LTC
0.00011133159141397 LTC
1.00 VUV
1.00 VUV to XLM
0.07722625411353 XLM
1.00 VUV
1.00 VUV to ADA
0.11136852200258 ADA
1.00 VUV
1.00 VUV to MIOTA
0.028279864480155 MIOTA
1.00 VUV
1.00 VUV to TRX
0.34783738710846 TRX
1.00 VUV
1.00 VUV to NEO
0.00079763161172545 NEO
1.00 VUV
1.00 VUV to USDT
0.0086816223203803 USDT
1.00 VUV
1.00 VUV to DASH
7.0631316210654E-5 DASH
1.00 VUV
1.00 VUV to XMR
0.00012529632398733 XMR
1.00 VUV
1.00 VUV to XEM
0.13702387863076 XEM
1.00 VUV
1.00 VUV to BNB
0.00036057383590005 BNB
1.00 VUV
1.00 VUV to ETC
0.0014425201973223 ETC
1.00 VUV
1.00 VUV to QTUM
0.0031508282537712 QTUM
1.00 VUV
1.00 VUV to ONT
0.0070118435860395 ONT
1.00 VUV
1.00 VUV to OMG
0.0046967260369982 OMG
1.00 VUV
1.00 VUV to BCN
9.5221904079158 BCN
1.00 VUV
1.00 VUV to ZEC
0.0001258454999714 ZEC
1.00 VUV
1.00 VUV to ICX
0.021585131667891 ICX
1.00 VUV
1.00 VUV to LSK
0.0044054054522151 LSK
1.00 VUV
1.00 VUV to ZIL
0.4149899456952 ZIL
1.00 VUV
1.00 VUV to DCR
0.00034398803817676 DCR
1.00 VUV
1.00 VUV to AE
0.015651245327238 AE
1.00 VUV
1.00 VUV to BTG
0.00050530831314662 BTG
1.00 VUV
1.00 VUV to ZRX
0.028026265088201 ZRX
1.00 VUV
1.00 VUV to BTM
0.079863588519751 BTM
1.00 VUV
1.00 VUV to SC
2.8504537410015 SC
1.00 VUV
1.00 VUV to XVG
1.0015901321821 XVG
1.00 VUV
1.00 VUV to STEEM
0.021372468194601 STEEM
1.00 VUV
1.00 VUV to BTS
0.14201614737134 BTS
1.00 VUV
1.00 VUV to MKR
1.4097862826747E-5 MKR
1.00 VUV
1.00 VUV to NANO
0.0047623803729813 NANO
1.00 VUV
1.00 VUV to WAVES
0.0032857713527528 WAVES
1.00 VUV
1.00 VUV to WAN
0.019361239401909 WAN
1.00 VUV
1.00 VUV to DOGE
3.0910960737812 DOGE
1.00 VUV
1.00 VUV to BCD
0.0080434106692305 BCD
1.00 VUV
1.00 VUV to GNT
0.097400972628942 GNT
1.00 VUV
1.00 VUV to REP
0.00039227443394522 REP
1.00 VUV
1.00 VUV to STRAT
0.008348742411648 STRAT
1.00 VUV
1.00 VUV to PPT
0.0065020971655047 PPT
1.00 VUV
1.00 VUV to DGB
0.66450702292313 DGB
1.00 VUV
1.00 VUV to WTC
0.0033298907621417 WTC
1.00 VUV
1.00 VUV to SNT
0.33931341546625 SNT
1.00 VUV
1.00 VUV to AION
0.040799366787924 AION
1.00 VUV
1.00 VUV to IOST
0.65378356256068 IOST
1.00 VUV
1.00 VUV to LRC
0.13133760051741 LRC
1.00 VUV
1.00 VUV to BAT
0.022172065503216 BAT
1.00 VUV
1.00 VUV to KMD
0.0080861619551866 KMD
1.00 VUV
1.00 VUV to ARK
0.015187117405914 ARK
1.00 VUV
1.00 VUV to ARDR
0.10848707567131 ARDR
1.00 VUV
1.00 VUV to CNX
0.0063921462672394 CNX
1.00 VUV
1.00 VUV to RDD
5.0612452197077 RDD
1.00 VUV
1.00 VUV to MAID
0.068416594881199 MAID
1.00 VUV
1.00 VUV to VERI
0.00055521355679665 VERI
1.00 VUV
1.00 VUV to MITH
0.14886268580207 MITH
1.00 VUV
1.00 VUV to ETN
1.6323247500232 ETN
1.00 VUV
1.00 VUV to HOT
0.31935234599207 HOT
1.00 VUV
1.00 VUV to LINK
0.017755764424071 LINK
1.00 VUV
1.00 VUV to NEXO
0.10072854395776 NEXO
1.00 VUV
1.00 VUV to TUSD
0.0087065072111124 TUSD
1.00 VUV
1.00 VUV to RVN
0.14250876111251 RVN
1.00 VUV
1.00 VUV to KCS
0.0073818169267399 KCS
1.00 VUV
1.00 VUV to ETP
0.01373956368364 ETP
1.00 VUV
1.00 VUV to DGTX
0.086126597951623 DGTX
1.00 VUV
1.00 VUV to NPXS
12.645799111091 NPXS
1.00 VUV
1.00 VUV to XTZ
0.005987147750379 XTZ
1.00 VUV
1.00 VUV to AOA
0.48672857138187 AOA
1.00 VUV
1.00 VUV to VET
1.2574928847355 VET
1.00 VUV
1.00 VUV to BTC
1.5775202073075E-6 BTC
1.00 VUV
1.00 VUV to USDC
0.0087335568744788 USDC
1.00 VUV
1.00 VUV to PAX
0.0087343849972299 PAX
1.00 VUV
1.00 VUV to POLY
0.081364298059308 POLY
1.00 VUV
1.00 VUV to HC
0.0066886641271761 HC
1.00 VUV
1.00 VUV to ELF
0.0449642274643 ELF
1.00 VUV
1.00 VUV to XET
0.0031589744109022 XET
1.00 VUV
1.00 VUV to MANA
0.15665759013381 MANA
1.00 VUV
1.00 VUV to R
0.07608347448529 R
1.00 VUV
1.00 VUV to DGD
0.00028109719461102 DGD
1.00 VUV
1.00 VUV to PIVX
0.009722620267511 PIVX
1.00 VUV
1.00 VUV to HT
0.0035843690699592 HT
1.00 VUV
1.00 VUV to MGO
0.10958615704754 MGO
1.00 VUV
1.00 VUV to FUN
1.4294173448015 FUN
1.00 VUV
1.00 VUV to BNT
0.0125575334425 BNT
1.00 VUV
1.00 VUV to QASH
0.066835913457276 QASH
1.00 VUV
1.00 VUV to MONA
0.0077653325129909 MONA
1.00 VUV
1.00 VUV to WAX
0.11347112272918 WAX
1.00 VUV
1.00 VUV to MCO
0.0017577509882322 MCO
1.00 VUV
1.00 VUV to DCN
190.23680401901 DCN
1.00 VUV
1.00 VUV to CMT
0.86987007801935 CMT
1.00 VUV
1.00 VUV to ZEN
0.0012104636162603 ZEN
1.00 VUV
1.00 VUV to LOOM
0.12860449680174 LOOM
1.00 VUV
1.00 VUV to NAS
0.0070724688276374 NAS
1.00 VUV
1.00 VUV to NXT
0.26845700478187 NXT
1.00 VUV
1.00 VUV to MOAC
0.012100322851893 MOAC
1.00 VUV
1.00 VUV to DAI
0.0088942685946199 DAI
1.00 VUV
1.00 VUV to DROP
13.139478956268 DROP
1.00 VUV
1.00 VUV to PAY
0.033082410213576 PAY
1.00 VUV
1.00 VUV to THETA
0.07866607622077 THETA
1.00 VUV
1.00 VUV to POWR
0.070043005898017 POWR
1.00 VUV
1.00 VUV to XZC
0.0011095586885714 XZC
1.00 VUV
1.00 VUV to KNC
0.00098409703858342 KNC
1.00 VUV
1.00 VUV to SALT
0.063587825699029 SALT
1.00 VUV
1.00 VUV to GVT
0.0021033899303512 GVT
1.00 VUV
1.00 VUV to XIN
3.0374498385542 XIN
1.00 VUV
1.00 VUV to DRGN
0.077877784268287 DRGN
1.00 VUV
1.00 VUV to GAS
0.0028679717233324 GAS
1.00 VUV
1.00 VUV to SYS
0.14994419192397 SYS
1.00 VUV
1.00 VUV to OCN
2.9345717588446 OCN
1.00 VUV
1.00 VUV to ENG
0.017790779390163 ENG
1.00 VUV
1.00 VUV to CVC
0.10983097777091 CVC
1.00 VUV
1.00 VUV to ELA
0.0023175513119378 ELA
1.00 VUV
1.00 VUV to GO
0.31316941577048 GO
1.00 VUV
1.00 VUV to EMC
0.02754364982177 EMC
1.00 VUV
1.00 VUV to CTXC
0.048493760098832 CTXC
1.00 VUV
1.00 VUV to NULS
0.0096562643282956 NULS
1.00 VUV
1.00 VUV to NXS
0.023271299668849 NXS
1.00 VUV
1.00 VUV to STORJ
0.032871648316297 STORJ
1.00 VUV
1.00 VUV to BTCP
0.019410325649569 BTCP
1.00 VUV
1.00 VUV to STORM
2.5527692487966 STORM
1.00 VUV
1.00 VUV to DENT
10.763706008456 DENT
1.00 VUV
1.00 VUV to FCT
0.00091183611141007 FCT
1.00 VUV
1.00 VUV to SUB
0.29132741809956 SUB
1.00 VUV
1.00 VUV to NEC
0.036284562120604 NEC
1.00 VUV
1.00 VUV to KIN
171.58613695833 KIN
1.00 VUV
1.00 VUV to IQ
1.505141552266 IQ
1.00 VUV
1.00 VUV to QKC
0.22768031702549 QKC
1.00 VUV
1.00 VUV to NEBL
0.0050084350523054 NEBL
1.00 VUV
1.00 VUV to INB
0.036113856338778 INB
1.00 VUV
1.00 VUV to CND
0.44216527638192 CND
1.00 VUV
1.00 VUV to GRS
0.020068508006803 GRS
1.00 VUV
1.00 VUV to GTO
0.24358783534794 GTO
1.00 VUV
1.00 VUV to ENJ
0.048305041344204 ENJ
1.00 VUV
1.00 VUV to REQ
0.32300653273567 REQ
1.00 VUV
1.00 VUV to WICC
0.033696031146875 WICC
1.00 VUV
1.00 VUV to ODE
0.048029050410948 ODE
1.00 VUV
1.00 VUV to MAN
0.053115226945031 MAN
1.00 VUV
1.00 VUV to RHOC
0.21994352388656 RHOC
1.00 VUV
1.00 VUV to BIX
0.022486677643006 BIX
1.00 VUV
1.00 VUV to RLC
0.015842447969431 RLC
1.00 VUV
1.00 VUV to EDR
0.33906362063136 EDR
1.00 VUV
1.00 VUV to MFT
2.5920891542875 MFT
1.00 VUV
1.00 VUV to LKY
0.014503865896645 LKY
1.00 VUV
1.00 VUV to EDO
0.013764070139065 EDO
1.00 VUV
1.00 VUV to ICN
0.051837176701565 ICN
1.00 VUV
1.00 VUV to BCO
0.023153450662715 BCO
1.00 VUV
1.00 VUV to POE
1.3643425296032 POE
1.00 VUV
1.00 VUV to CENNZ
0.20047864799255 CENNZ
1.00 VUV
1.00 VUV to GBYTE
0.00017231895202162 GBYTE
1.00 VUV
1.00 VUV to AGI
0.20429305439184 AGI
1.00 VUV
1.00 VUV to BRD
0.026908189355514 BRD
1.00 VUV
1.00 VUV to SKY
11.793656313847 SKY
1.00 VUV
1.00 VUV to ETHOS
0.054481963546723 ETHOS
1.00 VUV
1.00 VUV to VTC
0.017787669392221 VTC
1.00 VUV
1.00 VUV to NOAH
18.982414283893 NOAH
1.00 VUV
1.00 VUV to NCASH
4.3864125237467 NCASH
1.00 VUV
1.00 VUV to IGNIS
0.40167506586223 IGNIS
1.00 VUV
1.00 VUV to TEN
0.17319583946631 TEN
1.00 VUV
1.00 VUV to QNT
0.0033513263904286 QNT
1.00 VUV
1.00 VUV to TKY
2.9907358116455 TKY
1.00 VUV
1.00 VUV to WGR
0.082526009401108 WGR
1.00 VUV
1.00 VUV to TEL
14.512260339759 TEL
1.00 VUV
1.00 VUV to RDN
0.026064803848484 RDN
1.00 VUV
1.00 VUV to TNB
1.373766559635 TNB
1.00 VUV
1.00 VUV to PLR
0.23579050426736 PLR
1.00 VUV
1.00 VUV to IOTX
0.64874290050223 IOTX
1.00 VUV
1.00 VUV to AMB
0.17309991266516 AMB
1.00 VUV
1.00 VUV to ARB
14.392916093544 ARB
1.00 VUV
1.00 VUV to DATA
0.3587019587176 DATA
1.00 VUV
1.00 VUV to FSN
0.013944890611305 FSN
1.00 VUV
1.00 VUV to GBC
0.071961621519466 GBC
1.00 VUV
1.00 VUV to BFT
0.2787352439839 BFT
1.00 VUV
1.00 VUV to SAN
0.013116554527634 SAN
1.00 VUV
1.00 VUV to HPB
0.02145589237566 HPB
1.00 VUV
1.00 VUV to PHX
0.6335717481085 PHX
1.00 VUV
1.00 VUV to CRPT
0.059531909145717 CRPT
1.00 VUV
1.00 VUV to C20
0.015220717866038 C20
1.00 VUV
1.00 VUV to MDA
0.0081326036590888 MDA
1.00 VUV
1.00 VUV to PPC
0.015570651489425 PPC
1.00 VUV
1.00 VUV to QSP
0.33118468701036 QSP
1.00 VUV
1.00 VUV to PRO
0.045035036178097 PRO
1.00 VUV
1.00 VUV to DDD
0.30071797198882 DDD
1.00 VUV
1.00 VUV to BLZ
0.13047208159823 BLZ
1.00 VUV
1.00 VUV to ANT
0.014790658302839 ANT
1.00 VUV
1.00 VUV to SMT
0.80011822116436 SMT
1.00 VUV
1.00 VUV to SNM
0.30444242224028 SNM
1.00 VUV
1.00 VUV to PMA
17.501785969749 PMA
1.00 VUV
1.00 VUV to ZIP
15.997976206352 ZIP
1.00 VUV
1.00 VUV to BOS
0.60530490315243 BOS
1.00 VUV
1.00 VUV to LEND
0.80757594913941 LEND
1.00 VUV
1.00 VUV to TOMO
0.012332948563287 TOMO
1.00 VUV
1.00 VUV to SLS
0.0010333228537388 SLS
1.00 VUV
1.00 VUV to BOX
1.7445958901265 BOX
1.00 VUV
1.00 VUV to NIX
0.058401971348412 NIX
1.00 VUV
1.00 VUV to GNO
0.00053382292313287 GNO
1.00 VUV
1.00 VUV to NAV
0.038819359722812 NAV
1.00 VUV
1.00 VUV to STQ
45.577567629555 STQ
1.00 VUV
1.00 VUV to UBQ
0.038985556700932 UBQ