WAX (WAX) and US Dollar (USD) Currency Exchange Rate Conversion Calculator

1 WAX to USD

1 WAX = 0.1105 USD (1 WAX = 0.1105 US Dollar)

This WAX and US Dollar convertor is up to date with exchange rates from June 20, 2019.
Exchange rates WAX US Dollar : 0.110475

WAXUS Dollar
1.01 WAX
1.01 WAX to USD
0.11157975 USD
0.11157975 USD to WAX
1.02 WAX
1.02 WAX to USD
0.1126845 USD
0.1126845 USD to WAX
1.03 WAX
1.03 WAX to USD
0.11378925 USD
0.11378925 USD to WAX
1.04 WAX
1.04 WAX to USD
0.114894 USD
0.114894 USD to WAX
1.05 WAX
1.05 WAX to USD
0.11599875 USD
0.11599875 USD to WAX
1.06 WAX
1.06 WAX to USD
0.1171035 USD
0.1171035 USD to WAX
1.07 WAX
1.07 WAX to USD
0.11820825 USD
0.11820825 USD to WAX
1.08 WAX
1.08 WAX to USD
0.119313 USD
0.119313 USD to WAX
1.09 WAX
1.09 WAX to USD
0.12041775 USD
0.12041775 USD to WAX
1.10 WAX
1.10 WAX to USD
0.1215225 USD
0.1215225 USD to WAX
1.11 WAX
1.11 WAX to USD
0.12262725 USD
0.12262725 USD to WAX
1.12 WAX
1.12 WAX to USD
0.123732 USD
0.123732 USD to WAX
1.13 WAX
1.13 WAX to USD
0.12483675 USD
0.12483675 USD to WAX
1.14 WAX
1.14 WAX to USD
0.1259415 USD
0.1259415 USD to WAX
1.15 WAX
1.15 WAX to USD
0.12704625 USD
0.12704625 USD to WAX
1.16 WAX
1.16 WAX to USD
0.128151 USD
0.128151 USD to WAX
1.17 WAX
1.17 WAX to USD
0.12925575 USD
0.12925575 USD to WAX
1.18 WAX
1.18 WAX to USD
0.1303605 USD
0.1303605 USD to WAX
1.19 WAX
1.19 WAX to USD
0.13146525 USD
0.13146525 USD to WAX
1.20 WAX
1.20 WAX to USD
0.13257 USD
0.13257 USD to WAX
1.21 WAX
1.21 WAX to USD
0.13367475 USD
0.13367475 USD to WAX
1.22 WAX
1.22 WAX to USD
0.1347795 USD
0.1347795 USD to WAX
1.23 WAX
1.23 WAX to USD
0.13588425 USD
0.13588425 USD to WAX
1.24 WAX
1.24 WAX to USD
0.136989 USD
0.136989 USD to WAX
1.25 WAX
1.25 WAX to USD
0.13809375 USD
0.13809375 USD to WAX
1.26 WAX
1.26 WAX to USD
0.1391985 USD
0.1391985 USD to WAX
1.27 WAX
1.27 WAX to USD
0.14030325 USD
0.14030325 USD to WAX
1.28 WAX
1.28 WAX to USD
0.141408 USD
0.141408 USD to WAX
1.29 WAX
1.29 WAX to USD
0.14251275 USD
0.14251275 USD to WAX
1.30 WAX
1.30 WAX to USD
0.1436175 USD
0.1436175 USD to WAX
1.31 WAX
1.31 WAX to USD
0.14472225 USD
0.14472225 USD to WAX
1.32 WAX
1.32 WAX to USD
0.145827 USD
0.145827 USD to WAX
1.33 WAX
1.33 WAX to USD
0.14693175 USD
0.14693175 USD to WAX
1.34 WAX
1.34 WAX to USD
0.1480365 USD
0.1480365 USD to WAX
1.35 WAX
1.35 WAX to USD
0.14914125 USD
0.14914125 USD to WAX
1.36 WAX
1.36 WAX to USD
0.150246 USD
0.150246 USD to WAX
1.37 WAX
1.37 WAX to USD
0.15135075 USD
0.15135075 USD to WAX
1.38 WAX
1.38 WAX to USD
0.1524555 USD
0.1524555 USD to WAX
1.39 WAX
1.39 WAX to USD
0.15356025 USD
0.15356025 USD to WAX
1.40 WAX
1.40 WAX to USD
0.154665 USD
0.154665 USD to WAX
1.41 WAX
1.41 WAX to USD
0.15576975 USD
0.15576975 USD to WAX
1.42 WAX
1.42 WAX to USD
0.1568745 USD
0.1568745 USD to WAX
1.43 WAX
1.43 WAX to USD
0.15797925 USD
0.15797925 USD to WAX
1.44 WAX
1.44 WAX to USD
0.159084 USD
0.159084 USD to WAX
1.45 WAX
1.45 WAX to USD
0.16018875 USD
0.16018875 USD to WAX
1.46 WAX
1.46 WAX to USD
0.1612935 USD
0.1612935 USD to WAX
1.47 WAX
1.47 WAX to USD
0.16239825 USD
0.16239825 USD to WAX
1.48 WAX
1.48 WAX to USD
0.163503 USD
0.163503 USD to WAX
1.49 WAX
1.49 WAX to USD
0.16460775 USD
0.16460775 USD to WAX
1.50 WAX
1.50 WAX to USD
0.1657125 USD
0.1657125 USD to WAX
1.51 WAX
1.51 WAX to USD
0.16681725 USD
0.16681725 USD to WAX
1.52 WAX
1.52 WAX to USD
0.167922 USD
0.167922 USD to WAX
1.53 WAX
1.53 WAX to USD
0.16902675 USD
0.16902675 USD to WAX
1.54 WAX
1.54 WAX to USD
0.1701315 USD
0.1701315 USD to WAX
1.55 WAX
1.55 WAX to USD
0.17123625 USD
0.17123625 USD to WAX
1.56 WAX
1.56 WAX to USD
0.172341 USD
0.172341 USD to WAX
1.57 WAX
1.57 WAX to USD
0.17344575 USD
0.17344575 USD to WAX
1.58 WAX
1.58 WAX to USD
0.1745505 USD
0.1745505 USD to WAX
1.59 WAX
1.59 WAX to USD
0.17565525 USD
0.17565525 USD to WAX
1.60 WAX
1.60 WAX to USD
0.17676 USD
0.17676 USD to WAX
1.61 WAX
1.61 WAX to USD
0.17786475 USD
0.17786475 USD to WAX
1.62 WAX
1.62 WAX to USD
0.1789695 USD
0.1789695 USD to WAX
1.63 WAX
1.63 WAX to USD
0.18007425 USD
0.18007425 USD to WAX
1.64 WAX
1.64 WAX to USD
0.181179 USD
0.181179 USD to WAX
1.65 WAX
1.65 WAX to USD
0.18228375 USD
0.18228375 USD to WAX
1.66 WAX
1.66 WAX to USD
0.1833885 USD
0.1833885 USD to WAX
1.67 WAX
1.67 WAX to USD
0.18449325 USD
0.18449325 USD to WAX
1.68 WAX
1.68 WAX to USD
0.185598 USD
0.185598 USD to WAX
1.69 WAX
1.69 WAX to USD
0.18670275 USD
0.18670275 USD to WAX
1.70 WAX
1.70 WAX to USD
0.1878075 USD
0.1878075 USD to WAX
1.71 WAX
1.71 WAX to USD
0.18891225 USD
0.18891225 USD to WAX
1.72 WAX
1.72 WAX to USD
0.190017 USD
0.190017 USD to WAX
1.73 WAX
1.73 WAX to USD
0.19112175 USD
0.19112175 USD to WAX
1.74 WAX
1.74 WAX to USD
0.1922265 USD
0.1922265 USD to WAX
1.75 WAX
1.75 WAX to USD
0.19333125 USD
0.19333125 USD to WAX
1.76 WAX
1.76 WAX to USD
0.194436 USD
0.194436 USD to WAX
1.77 WAX
1.77 WAX to USD
0.19554075 USD
0.19554075 USD to WAX
1.78 WAX
1.78 WAX to USD
0.1966455 USD
0.1966455 USD to WAX
1.79 WAX
1.79 WAX to USD
0.19775025 USD
0.19775025 USD to WAX
1.80 WAX
1.80 WAX to USD
0.198855 USD
0.198855 USD to WAX
1.81 WAX
1.81 WAX to USD
0.19995975 USD
0.19995975 USD to WAX
1.82 WAX
1.82 WAX to USD
0.2010645 USD
0.2010645 USD to WAX
1.83 WAX
1.83 WAX to USD
0.20216925 USD
0.20216925 USD to WAX
1.84 WAX
1.84 WAX to USD
0.203274 USD
0.203274 USD to WAX
1.85 WAX
1.85 WAX to USD
0.20437875 USD
0.20437875 USD to WAX
1.86 WAX
1.86 WAX to USD
0.2054835 USD
0.2054835 USD to WAX
1.87 WAX
1.87 WAX to USD
0.20658825 USD
0.20658825 USD to WAX
1.88 WAX
1.88 WAX to USD
0.207693 USD
0.207693 USD to WAX
1.89 WAX
1.89 WAX to USD
0.20879775 USD
0.20879775 USD to WAX
1.90 WAX
1.90 WAX to USD
0.2099025 USD
0.2099025 USD to WAX
1.91 WAX
1.91 WAX to USD
0.21100725 USD
0.21100725 USD to WAX
1.92 WAX
1.92 WAX to USD
0.212112 USD
0.212112 USD to WAX
1.93 WAX
1.93 WAX to USD
0.21321675 USD
0.21321675 USD to WAX
1.94 WAX
1.94 WAX to USD
0.2143215 USD
0.2143215 USD to WAX
1.95 WAX
1.95 WAX to USD
0.21542625 USD
0.21542625 USD to WAX
1.96 WAX
1.96 WAX to USD
0.216531 USD
0.216531 USD to WAX
1.97 WAX
1.97 WAX to USD
0.21763575 USD
0.21763575 USD to WAX
1.98 WAX
1.98 WAX to USD
0.2187405 USD
0.2187405 USD to WAX
1.99 WAX
1.99 WAX to USD
0.21984525 USD
0.21984525 USD to WAX
2.00 WAX
2.00 WAX to USD
0.22095 USD
0.22095 USD to WAX
2.01 WAX
2.01 WAX to USD
0.22205475 USD
0.22205475 USD to WAX
2.02 WAX
2.02 WAX to USD
0.2231595 USD
0.2231595 USD to WAX
2.03 WAX
2.03 WAX to USD
0.22426425 USD
0.22426425 USD to WAX
2.04 WAX
2.04 WAX to USD
0.225369 USD
0.225369 USD to WAX
2.05 WAX
2.05 WAX to USD
0.22647375 USD
0.22647375 USD to WAX
2.06 WAX
2.06 WAX to USD
0.2275785 USD
0.2275785 USD to WAX
2.07 WAX
2.07 WAX to USD
0.22868325 USD
0.22868325 USD to WAX
2.08 WAX
2.08 WAX to USD
0.229788 USD
0.229788 USD to WAX
2.09 WAX
2.09 WAX to USD
0.23089275 USD
0.23089275 USD to WAX
2.10 WAX
2.10 WAX to USD
0.2319975 USD
0.2319975 USD to WAX
2.11 WAX
2.11 WAX to USD
0.23310225 USD
0.23310225 USD to WAX
2.12 WAX
2.12 WAX to USD
0.234207 USD
0.234207 USD to WAX
2.13 WAX
2.13 WAX to USD
0.23531175 USD
0.23531175 USD to WAX
2.14 WAX
2.14 WAX to USD
0.2364165 USD
0.2364165 USD to WAX
2.15 WAX
2.15 WAX to USD
0.23752125 USD
0.23752125 USD to WAX
2.16 WAX
2.16 WAX to USD
0.238626 USD
0.238626 USD to WAX
2.17 WAX
2.17 WAX to USD
0.23973075 USD
0.23973075 USD to WAX
2.18 WAX
2.18 WAX to USD
0.2408355 USD
0.2408355 USD to WAX
2.19 WAX
2.19 WAX to USD
0.24194025 USD
0.24194025 USD to WAX
2.20 WAX
2.20 WAX to USD
0.243045 USD
0.243045 USD to WAX
2.21 WAX
2.21 WAX to USD
0.24414975 USD
0.24414975 USD to WAX
2.22 WAX
2.22 WAX to USD
0.2452545 USD
0.2452545 USD to WAX
2.23 WAX
2.23 WAX to USD
0.24635925 USD
0.24635925 USD to WAX
2.24 WAX
2.24 WAX to USD
0.247464 USD
0.247464 USD to WAX
2.25 WAX
2.25 WAX to USD
0.24856875 USD
0.24856875 USD to WAX
2.26 WAX
2.26 WAX to USD
0.2496735 USD
0.2496735 USD to WAX
2.27 WAX
2.27 WAX to USD
0.25077825 USD
0.25077825 USD to WAX
2.28 WAX
2.28 WAX to USD
0.251883 USD
0.251883 USD to WAX
2.29 WAX
2.29 WAX to USD
0.25298775 USD
0.25298775 USD to WAX
2.30 WAX
2.30 WAX to USD
0.2540925 USD
0.2540925 USD to WAX
2.31 WAX
2.31 WAX to USD
0.25519725 USD
0.25519725 USD to WAX
2.32 WAX
2.32 WAX to USD
0.256302 USD
0.256302 USD to WAX
2.33 WAX
2.33 WAX to USD
0.25740675 USD
0.25740675 USD to WAX
2.34 WAX
2.34 WAX to USD
0.2585115 USD
0.2585115 USD to WAX
2.35 WAX
2.35 WAX to USD
0.25961625 USD
0.25961625 USD to WAX
2.36 WAX
2.36 WAX to USD
0.260721 USD
0.260721 USD to WAX
2.37 WAX
2.37 WAX to USD
0.26182575 USD
0.26182575 USD to WAX
2.38 WAX
2.38 WAX to USD
0.2629305 USD
0.2629305 USD to WAX
2.39 WAX
2.39 WAX to USD
0.26403525 USD
0.26403525 USD to WAX
2.40 WAX
2.40 WAX to USD
0.26514 USD
0.26514 USD to WAX
2.41 WAX
2.41 WAX to USD
0.26624475 USD
0.26624475 USD to WAX
2.42 WAX
2.42 WAX to USD
0.2673495 USD
0.2673495 USD to WAX
2.43 WAX
2.43 WAX to USD
0.26845425 USD
0.26845425 USD to WAX
2.44 WAX
2.44 WAX to USD
0.269559 USD
0.269559 USD to WAX
2.45 WAX
2.45 WAX to USD
0.27066375 USD
0.27066375 USD to WAX
2.46 WAX
2.46 WAX to USD
0.2717685 USD
0.2717685 USD to WAX
2.47 WAX
2.47 WAX to USD
0.27287325 USD
0.27287325 USD to WAX
2.48 WAX
2.48 WAX to USD
0.273978 USD
0.273978 USD to WAX
2.49 WAX
2.49 WAX to USD
0.27508275 USD
0.27508275 USD to WAX
2.50 WAX
2.50 WAX to USD
0.2761875 USD
0.2761875 USD to WAX
2.51 WAX
2.51 WAX to USD
0.27729225 USD
0.27729225 USD to WAX
2.52 WAX
2.52 WAX to USD
0.278397 USD
0.278397 USD to WAX
2.53 WAX
2.53 WAX to USD
0.27950175 USD
0.27950175 USD to WAX
2.54 WAX
2.54 WAX to USD
0.2806065 USD
0.2806065 USD to WAX
2.55 WAX
2.55 WAX to USD
0.28171125 USD
0.28171125 USD to WAX
2.56 WAX
2.56 WAX to USD
0.282816 USD
0.282816 USD to WAX
2.57 WAX
2.57 WAX to USD
0.28392075 USD
0.28392075 USD to WAX
2.58 WAX
2.58 WAX to USD
0.2850255 USD
0.2850255 USD to WAX
2.59 WAX
2.59 WAX to USD
0.28613025 USD
0.28613025 USD to WAX
2.60 WAX
2.60 WAX to USD
0.287235 USD
0.287235 USD to WAX
2.61 WAX
2.61 WAX to USD
0.28833975 USD
0.28833975 USD to WAX
2.62 WAX
2.62 WAX to USD
0.2894445 USD
0.2894445 USD to WAX
2.63 WAX
2.63 WAX to USD
0.29054925 USD
0.29054925 USD to WAX
2.64 WAX
2.64 WAX to USD
0.291654 USD
0.291654 USD to WAX
2.65 WAX
2.65 WAX to USD
0.29275875 USD
0.29275875 USD to WAX
2.66 WAX
2.66 WAX to USD
0.2938635 USD
0.2938635 USD to WAX
2.67 WAX
2.67 WAX to USD
0.29496825 USD
0.29496825 USD to WAX
2.68 WAX
2.68 WAX to USD
0.296073 USD
0.296073 USD to WAX
2.69 WAX
2.69 WAX to USD
0.29717775 USD
0.29717775 USD to WAX
2.70 WAX
2.70 WAX to USD
0.2982825 USD
0.2982825 USD to WAX
2.71 WAX
2.71 WAX to USD
0.29938725 USD
0.29938725 USD to WAX
2.72 WAX
2.72 WAX to USD
0.300492 USD
0.300492 USD to WAX
2.73 WAX
2.73 WAX to USD
0.30159675 USD
0.30159675 USD to WAX
2.74 WAX
2.74 WAX to USD
0.3027015 USD
0.3027015 USD to WAX
2.75 WAX
2.75 WAX to USD
0.30380625 USD
0.30380625 USD to WAX
2.76 WAX
2.76 WAX to USD
0.304911 USD
0.304911 USD to WAX
2.77 WAX
2.77 WAX to USD
0.30601575 USD
0.30601575 USD to WAX
2.78 WAX
2.78 WAX to USD
0.3071205 USD
0.3071205 USD to WAX
2.79 WAX
2.79 WAX to USD
0.30822525 USD
0.30822525 USD to WAX
2.80 WAX
2.80 WAX to USD
0.30933 USD
0.30933 USD to WAX
2.81 WAX
2.81 WAX to USD
0.31043475 USD
0.31043475 USD to WAX
2.82 WAX
2.82 WAX to USD
0.3115395 USD
0.3115395 USD to WAX
2.83 WAX
2.83 WAX to USD
0.31264425 USD
0.31264425 USD to WAX
2.84 WAX
2.84 WAX to USD
0.313749 USD
0.313749 USD to WAX
2.85 WAX
2.85 WAX to USD
0.31485375 USD
0.31485375 USD to WAX
2.86 WAX
2.86 WAX to USD
0.3159585 USD
0.3159585 USD to WAX
2.87 WAX
2.87 WAX to USD
0.31706325 USD
0.31706325 USD to WAX
2.88 WAX
2.88 WAX to USD
0.318168 USD
0.318168 USD to WAX
2.89 WAX
2.89 WAX to USD
0.31927275 USD
0.31927275 USD to WAX
2.90 WAX
2.90 WAX to USD
0.3203775 USD
0.3203775 USD to WAX
2.91 WAX
2.91 WAX to USD
0.32148225 USD
0.32148225 USD to WAX
2.92 WAX
2.92 WAX to USD
0.322587 USD
0.322587 USD to WAX
2.93 WAX
2.93 WAX to USD
0.32369175 USD
0.32369175 USD to WAX
2.94 WAX
2.94 WAX to USD
0.3247965 USD
0.3247965 USD to WAX
2.95 WAX
2.95 WAX to USD
0.32590125 USD
0.32590125 USD to WAX
2.96 WAX
2.96 WAX to USD
0.327006 USD
0.327006 USD to WAX
2.97 WAX
2.97 WAX to USD
0.32811075 USD
0.32811075 USD to WAX
2.98 WAX
2.98 WAX to USD
0.3292155 USD
0.3292155 USD to WAX
2.99 WAX
2.99 WAX to USD
0.33032025 USD
0.33032025 USD to WAX
3.00 WAX
3.00 WAX to USD
0.331425 USD
0.331425 USD to WAX
WAXCryptocurrency
1.00 WAX
1.00 WAX to ETH
0.00040982819464175 ETH
1.00 WAX
1.00 WAX to XRP
0.25502901755828 XRP
1.00 WAX
1.00 WAX to BCH
0.0002653409395094 BCH
1.00 WAX
1.00 WAX to EOS
0.016086813312586 EOS
1.00 WAX
1.00 WAX to LTC
0.00081171848904784 LTC
1.00 WAX
1.00 WAX to XLM
0.89112864195141 XLM
1.00 WAX
1.00 WAX to ADA
1.2475156962826 ADA
1.00 WAX
1.00 WAX to MIOTA
0.25231301202013 MIOTA
1.00 WAX
1.00 WAX to TRX
3.3063478286894 TRX
1.00 WAX
1.00 WAX to NEO
0.0080591013899515 NEO
1.00 WAX
1.00 WAX to USDT
0.11029753127218 USDT
1.00 WAX
1.00 WAX to DASH
0.00068137328959345 DASH
1.00 WAX
1.00 WAX to XMR
0.0010981365058377 XMR
1.00 WAX
1.00 WAX to XEM
1.2652610119798 XEM
1.00 WAX
1.00 WAX to BNB
0.0031322599640528 BNB
1.00 WAX
1.00 WAX to ETC
0.013038335124691 ETC
1.00 WAX
1.00 WAX to QTUM
0.03096712453255 QTUM
1.00 WAX
1.00 WAX to ONT
0.07590050043833 ONT
1.00 WAX
1.00 WAX to OMG
0.052818189250477 OMG
1.00 WAX
1.00 WAX to BCN
104.81499051233 BCN
1.00 WAX
1.00 WAX to ZEC
0.0010056638514754 ZEC
1.00 WAX
1.00 WAX to ICX
0.30319455498532 ICX
1.00 WAX
1.00 WAX to LSK
0.05302612499622 LSK
1.00 WAX
1.00 WAX to ZIL
4.9649453957126 ZIL
1.00 WAX
1.00 WAX to DCR
0.0038476842931066 DCR
1.00 WAX
1.00 WAX to AE
0.20832704753572 AE
1.00 WAX
1.00 WAX to BTG
0.0039949314725059 BTG
1.00 WAX
1.00 WAX to ZRX
0.32380932840524 ZRX
1.00 WAX
1.00 WAX to BTM
0.58447433021543 BTM
1.00 WAX
1.00 WAX to SC
35.660103292447 SC
1.00 WAX
1.00 WAX to XVG
11.965233401928 XVG
1.00 WAX
1.00 WAX to STEEM
0.26292303298586 STEEM
1.00 WAX
1.00 WAX to BTS
1.7453158077664 BTS
1.00 WAX
1.00 WAX to MKR
0.00015413445834332 MKR
1.00 WAX
1.00 WAX to NANO
0.071403456838638 NANO
1.00 WAX
1.00 WAX to WAVES
0.045397948616796 WAVES
1.00 WAX
1.00 WAX to WAN
0.25957837751472 WAN
1.00 WAX
1.00 WAX to DOGE
34.938330170778 DOGE
1.00 WAX
1.00 WAX to BCD
0.085828223909308 BCD
1.00 WAX
1.00 WAX to GNT
1.1558259486718 GNT
1.00 WAX
1.00 WAX to REP
0.0060546110295365 REP
1.00 WAX
1.00 WAX to STRAT
0.111130782749 STRAT
1.00 WAX
1.00 WAX to PPT
0.10046807802452 PPT
1.00 WAX
1.00 WAX to DGB
7.3298168789809 DGB
1.00 WAX
1.00 WAX to WTC
0.061284707198062 WTC
1.00 WAX
1.00 WAX to SNT
3.8205491769263 SNT
1.00 WAX
1.00 WAX to AION
0.68983496412671 AION
1.00 WAX
1.00 WAX to IOST
9.1143470010725 IOST
1.00 WAX
1.00 WAX to LRC
1.662828501761 LRC
1.00 WAX
1.00 WAX to BAT
0.32319641916798 BAT
1.00 WAX
1.00 WAX to KMD
0.073540522675244 KMD
1.00 WAX
1.00 WAX to ARK
0.19690091593013 ARK
1.00 WAX
1.00 WAX to ARDR
0.82508682176332 ARDR
1.00 WAX
1.00 WAX to CNX
0.090840617987552 CNX
1.00 WAX
1.00 WAX to RDD
50.033967391304 RDD
1.00 WAX
1.00 WAX to MAID
0.62626840965522 MAID
1.00 WAX
1.00 WAX to VERI
0.0088399511540187 VERI
1.00 WAX
1.00 WAX to MITH
2.0232404812922 MITH
1.00 WAX
1.00 WAX to ETN
18.32697412077 ETN
1.00 WAX
1.00 WAX to HOT
13.222621184919 HOT
1.00 WAX
1.00 WAX to LINK
0.059471611087156 LINK
1.00 WAX
1.00 WAX to NEXO
1.0652094261031 NEXO
1.00 WAX
1.00 WAX to TUSD
0.11056145906099 TUSD
1.00 WAX
1.00 WAX to RVN
1.7345192488853 RVN
1.00 WAX
1.00 WAX to KCS
0.064691783689648 KCS
1.00 WAX
1.00 WAX to ETP
0.053373897011931 ETP
1.00 WAX
1.00 WAX to DGTX
1.8153509925069 DGTX
1.00 WAX
1.00 WAX to NPXS
131.04982206406 NPXS
1.00 WAX
1.00 WAX to XTZ
0.091876297370662 XTZ
1.00 WAX
1.00 WAX to AOA
4.2702253488462 AOA
1.00 WAX
1.00 WAX to VET
15.141858552632 VET
1.00 WAX
1.00 WAX to BTC
1.2E-5 BTC
1.00 WAX
1.00 WAX to USDC
0.11056721305569 USDC
1.00 WAX
1.00 WAX to PAX
0.1105673237153 PAX
1.00 WAX
1.00 WAX to POLY
1.1234212613639 POLY
1.00 WAX
1.00 WAX to HC
0.033136359832523 HC
1.00 WAX
1.00 WAX to ELF
0.54754564739002 ELF
1.00 WAX
1.00 WAX to XET
0.047688093322329 XET
1.00 WAX
1.00 WAX to MANA
1.8950374804878 MANA
1.00 WAX
1.00 WAX to R
0.98467832504412 R
1.00 WAX
1.00 WAX to DGD
0.0036323407642307 DGD
1.00 WAX
1.00 WAX to PIVX
0.14129767477554 PIVX
1.00 WAX
1.00 WAX to HT
0.029497190057224 HT
1.00 WAX
1.00 WAX to MGO
1.3503190163053 MGO
1.00 WAX
1.00 WAX to FUN
17.433328073221 FUN
1.00 WAX
1.00 WAX to BNT
0.15075983777027 BNT
1.00 WAX
1.00 WAX to QASH
0.85438192167296 QASH
1.00 WAX
1.00 WAX to MONA
0.045999108123199 MONA
1.00 WAX
1.00 WAX to MCO
0.017485757753365 MCO
1.00 WAX
1.00 WAX to DCN
2569.1860465116 DCN
1.00 WAX
1.00 WAX to CMT
12.966549295775 CMT
1.00 WAX
1.00 WAX to ZEN
0.0096755716666681 ZEN
1.00 WAX
1.00 WAX to LOOM
1.3670956564782 LOOM
1.00 WAX
1.00 WAX to NAS
0.07192972861055 NAS
1.00 WAX
1.00 WAX to NXT
2.7678951719991 NXT
1.00 WAX
1.00 WAX to MOAC
0.15938361569613 MOAC
1.00 WAX
1.00 WAX to DAI
0.11052086615946 DAI
1.00 WAX
1.00 WAX to DROP
237.58064516129 DROP
1.00 WAX
1.00 WAX to PAY
0.45380419155281 PAY
1.00 WAX
1.00 WAX to THETA
0.81610265274915 THETA
1.00 WAX
1.00 WAX to POWR
0.88032798642155 POWR
1.00 WAX
1.00 WAX to XZC
0.0075643348476154 XZC
1.00 WAX
1.00 WAX to KNC
0.0099486578114682 KNC
1.00 WAX
1.00 WAX to SALT
1.0888849463319 SALT
1.00 WAX
1.00 WAX to GVT
0.031262442367168 GVT
1.00 WAX
1.00 WAX to XIN
43.631516587678 XIN
1.00 WAX
1.00 WAX to DRGN
1.3366929629271 DRGN
1.00 WAX
1.00 WAX to GAS
0.033077674373762 GAS
1.00 WAX
1.00 WAX to SYS
1.8555376398267 SYS
1.00 WAX
1.00 WAX to OCN
44.582324455206 OCN
1.00 WAX
1.00 WAX to ENG
0.16997565951633 ENG
1.00 WAX
1.00 WAX to CVC
1.3081550248073 CVC
1.00 WAX
1.00 WAX to ELA
0.029606016875229 ELA
1.00 WAX
1.00 WAX to GO
4.9756789623024 GO
1.00 WAX
1.00 WAX to EMC
0.47188750731484 EMC
1.00 WAX
1.00 WAX to CTXC
0.45036322573807 CTXC
1.00 WAX
1.00 WAX to NULS
0.10499369895249 NULS
1.00 WAX
1.00 WAX to NXS
0.29894466242728 NXS
1.00 WAX
1.00 WAX to STORJ
0.38389233292561 STORJ
1.00 WAX
1.00 WAX to BTCP
0.10356600803779 BTCP
1.00 WAX
1.00 WAX to STORM
33.487420430433 STORM
1.00 WAX
1.00 WAX to DENT
56.107160995429 DENT
1.00 WAX
1.00 WAX to FCT
0.018326992362633 FCT
1.00 WAX
1.00 WAX to SUB
4.9281795066244 SUB
1.00 WAX
1.00 WAX to NEC
0.54626232458786 NEC
1.00 WAX
1.00 WAX to KIN
5523.75 KIN
1.00 WAX
1.00 WAX to IQ
4.8331000087497 IQ
1.00 WAX
1.00 WAX to QKC
5.2549588545878 QKC
1.00 WAX
1.00 WAX to NEBL
0.091522062222576 NEBL
1.00 WAX
1.00 WAX to INB
0.36325165719697 INB
1.00 WAX
1.00 WAX to CND
6.0454744445661 CND
1.00 WAX
1.00 WAX to GRS
0.25235969737395 GRS
1.00 WAX
1.00 WAX to GTO
3.0446465481604 GTO
1.00 WAX
1.00 WAX to ENJ
0.78031742444041 ENJ
1.00 WAX
1.00 WAX to REQ
4.6359630717583 REQ
1.00 WAX
1.00 WAX to WICC
0.39153317266799 WICC
1.00 WAX
1.00 WAX to ODE
0.37348627761212 ODE
1.00 WAX
1.00 WAX to MAN
1.1390819293506 MAN
1.00 WAX
1.00 WAX to RHOC
1.9857104340793 RHOC
1.00 WAX
1.00 WAX to BIX
0.39857778355035 BIX
1.00 WAX
1.00 WAX to RLC
0.28327576790234 RLC
1.00 WAX
1.00 WAX to EDR
5.1285919873729 EDR
1.00 WAX
1.00 WAX to MFT
33.185641333734 MFT
1.00 WAX
1.00 WAX to LKY
0.34137892674606 LKY
1.00 WAX
1.00 WAX to EDO
0.11141545787996 EDO
1.00 WAX
1.00 WAX to ICN
0.36552924399387 ICN
1.00 WAX
1.00 WAX to BCO
0.37161934876211 BCO
1.00 WAX
1.00 WAX to POE
19.163052905464 POE
1.00 WAX
1.00 WAX to CENNZ
2.8638272501037 CENNZ
1.00 WAX
1.00 WAX to GBYTE
0.0030993231874907 GBYTE
1.00 WAX
1.00 WAX to AGI
2.1844660194175 AGI
1.00 WAX
1.00 WAX to BRD
0.25344173765024 BRD
1.00 WAX
1.00 WAX to SKY
142.73255813953 SKY
1.00 WAX
1.00 WAX to ETHOS
0.90321552083589 ETHOS
1.00 WAX
1.00 WAX to VTC
0.19489351642768 VTC
1.00 WAX
1.00 WAX to NOAH
195.87765957447 NOAH
1.00 WAX
1.00 WAX to NCASH
49.562584118439 NCASH
1.00 WAX
1.00 WAX to IGNIS
1.2667262908053 IGNIS
1.00 WAX
1.00 WAX to TEN
2.1869741660893 TEN
1.00 WAX
1.00 WAX to QNT
0.020021062211815 QNT
1.00 WAX
1.00 WAX to TKY
48.861123396727 TKY
1.00 WAX
1.00 WAX to WGR
1.5646908859146 WGR
1.00 WAX
1.00 WAX to TEL
191.46447140381 TEL
1.00 WAX
1.00 WAX to RDN
0.30568537441789 RDN
1.00 WAX
1.00 WAX to TNB
20.48868694362 TNB
1.00 WAX
1.00 WAX to PLR
3.8531966098148 PLR
1.00 WAX
1.00 WAX to IOTX
10.316089270707 IOTX
1.00 WAX
1.00 WAX to AMB
2.4172373804783 AMB
1.00 WAX
1.00 WAX to ARB
107.99120234604 ARB
1.00 WAX
1.00 WAX to DATA
4.4672462596037 DATA
1.00 WAX
1.00 WAX to FSN
0.056850753841768 FSN
1.00 WAX
1.00 WAX to GBC
0.48352999877449 GBC
1.00 WAX
1.00 WAX to BFT
3.3366052552099 BFT
1.00 WAX
1.00 WAX to SAN
0.10156071165583 SAN
1.00 WAX
1.00 WAX to HPB
0.21025195978235 HPB
1.00 WAX
1.00 WAX to PHX
6.3560784764973 PHX
1.00 WAX
1.00 WAX to CRPT
0.51457676381404 CRPT
1.00 WAX
1.00 WAX to C20
0.13527214220381 C20
1.00 WAX
1.00 WAX to MDA
0.11397529529377 MDA
1.00 WAX
1.00 WAX to PPC
0.26344656547711 PPC
1.00 WAX
1.00 WAX to QSP
4.0665145212942 QSP
1.00 WAX
1.00 WAX to PRO
0.48133270012504 PRO
1.00 WAX
1.00 WAX to DDD
4.5543554437894 DDD
1.00 WAX
1.00 WAX to BLZ
1.7412170788217 BLZ
1.00 WAX
1.00 WAX to ANT
0.1753268085363 ANT
1.00 WAX
1.00 WAX to SMT
12.393426071348 SMT
1.00 WAX
1.00 WAX to SNM
3.9028827810358 SNM
1.00 WAX
1.00 WAX to PMA
199.41335740072 PMA
1.00 WAX
1.00 WAX to ZIP
172.07943925234 ZIP
1.00 WAX
1.00 WAX to BOS
2.7447204968944 BOS
1.00 WAX
1.00 WAX to LEND
10.914344991108 LEND
1.00 WAX
1.00 WAX to TOMO
0.16408502270233 TOMO
1.00 WAX
1.00 WAX to SLS
0.0059744751601359 SLS
1.00 WAX
1.00 WAX to BOX
15.31609593789 BOX
1.00 WAX
1.00 WAX to NIX
0.63795692094474 NIX
1.00 WAX
1.00 WAX to GNO
0.0049378759557287 GNO
1.00 WAX
1.00 WAX to NAV
0.46739944407072 NAV
1.00 WAX
1.00 WAX to STQ
789.10714285714 STQ
1.00 WAX
1.00 WAX to UBQ
0.55085464119031 UBQ
1.00 WAX
1.00 WAX to POA
2.8854441455324 POA