WAX (WAX) and US Dollar (USD) Currency Exchange Rate Conversion Calculator

1 WAX to USD

1 WAX = 0.0812 USD (1 WAX = 0.0812 US Dollar)

This WAX and US Dollar convertor is up to date with exchange rates from April 21, 2019.
Exchange rates WAX US Dollar : 0.081165

WAXUS Dollar
1.01 WAX
1.01 WAX to USD
0.08197665 USD
0.08197665 USD to WAX
1.02 WAX
1.02 WAX to USD
0.0827883 USD
0.0827883 USD to WAX
1.03 WAX
1.03 WAX to USD
0.08359995 USD
0.08359995 USD to WAX
1.04 WAX
1.04 WAX to USD
0.0844116 USD
0.0844116 USD to WAX
1.05 WAX
1.05 WAX to USD
0.08522325 USD
0.08522325 USD to WAX
1.06 WAX
1.06 WAX to USD
0.0860349 USD
0.0860349 USD to WAX
1.07 WAX
1.07 WAX to USD
0.08684655 USD
0.08684655 USD to WAX
1.08 WAX
1.08 WAX to USD
0.0876582 USD
0.0876582 USD to WAX
1.09 WAX
1.09 WAX to USD
0.08846985 USD
0.08846985 USD to WAX
1.10 WAX
1.10 WAX to USD
0.0892815 USD
0.0892815 USD to WAX
1.11 WAX
1.11 WAX to USD
0.09009315 USD
0.09009315 USD to WAX
1.12 WAX
1.12 WAX to USD
0.0909048 USD
0.0909048 USD to WAX
1.13 WAX
1.13 WAX to USD
0.09171645 USD
0.09171645 USD to WAX
1.14 WAX
1.14 WAX to USD
0.0925281 USD
0.0925281 USD to WAX
1.15 WAX
1.15 WAX to USD
0.09333975 USD
0.09333975 USD to WAX
1.16 WAX
1.16 WAX to USD
0.0941514 USD
0.0941514 USD to WAX
1.17 WAX
1.17 WAX to USD
0.09496305 USD
0.09496305 USD to WAX
1.18 WAX
1.18 WAX to USD
0.0957747 USD
0.0957747 USD to WAX
1.19 WAX
1.19 WAX to USD
0.09658635 USD
0.09658635 USD to WAX
1.20 WAX
1.20 WAX to USD
0.097398 USD
0.097398 USD to WAX
1.21 WAX
1.21 WAX to USD
0.09820965 USD
0.09820965 USD to WAX
1.22 WAX
1.22 WAX to USD
0.0990213 USD
0.0990213 USD to WAX
1.23 WAX
1.23 WAX to USD
0.09983295 USD
0.09983295 USD to WAX
1.24 WAX
1.24 WAX to USD
0.1006446 USD
0.1006446 USD to WAX
1.25 WAX
1.25 WAX to USD
0.10145625 USD
0.10145625 USD to WAX
1.26 WAX
1.26 WAX to USD
0.1022679 USD
0.1022679 USD to WAX
1.27 WAX
1.27 WAX to USD
0.10307955 USD
0.10307955 USD to WAX
1.28 WAX
1.28 WAX to USD
0.1038912 USD
0.1038912 USD to WAX
1.29 WAX
1.29 WAX to USD
0.10470285 USD
0.10470285 USD to WAX
1.30 WAX
1.30 WAX to USD
0.1055145 USD
0.1055145 USD to WAX
1.31 WAX
1.31 WAX to USD
0.10632615 USD
0.10632615 USD to WAX
1.32 WAX
1.32 WAX to USD
0.1071378 USD
0.1071378 USD to WAX
1.33 WAX
1.33 WAX to USD
0.10794945 USD
0.10794945 USD to WAX
1.34 WAX
1.34 WAX to USD
0.1087611 USD
0.1087611 USD to WAX
1.35 WAX
1.35 WAX to USD
0.10957275 USD
0.10957275 USD to WAX
1.36 WAX
1.36 WAX to USD
0.1103844 USD
0.1103844 USD to WAX
1.37 WAX
1.37 WAX to USD
0.11119605 USD
0.11119605 USD to WAX
1.38 WAX
1.38 WAX to USD
0.1120077 USD
0.1120077 USD to WAX
1.39 WAX
1.39 WAX to USD
0.11281935 USD
0.11281935 USD to WAX
1.40 WAX
1.40 WAX to USD
0.113631 USD
0.113631 USD to WAX
1.41 WAX
1.41 WAX to USD
0.11444265 USD
0.11444265 USD to WAX
1.42 WAX
1.42 WAX to USD
0.1152543 USD
0.1152543 USD to WAX
1.43 WAX
1.43 WAX to USD
0.11606595 USD
0.11606595 USD to WAX
1.44 WAX
1.44 WAX to USD
0.1168776 USD
0.1168776 USD to WAX
1.45 WAX
1.45 WAX to USD
0.11768925 USD
0.11768925 USD to WAX
1.46 WAX
1.46 WAX to USD
0.1185009 USD
0.1185009 USD to WAX
1.47 WAX
1.47 WAX to USD
0.11931255 USD
0.11931255 USD to WAX
1.48 WAX
1.48 WAX to USD
0.1201242 USD
0.1201242 USD to WAX
1.49 WAX
1.49 WAX to USD
0.12093585 USD
0.12093585 USD to WAX
1.50 WAX
1.50 WAX to USD
0.1217475 USD
0.1217475 USD to WAX
1.51 WAX
1.51 WAX to USD
0.12255915 USD
0.12255915 USD to WAX
1.52 WAX
1.52 WAX to USD
0.1233708 USD
0.1233708 USD to WAX
1.53 WAX
1.53 WAX to USD
0.12418245 USD
0.12418245 USD to WAX
1.54 WAX
1.54 WAX to USD
0.1249941 USD
0.1249941 USD to WAX
1.55 WAX
1.55 WAX to USD
0.12580575 USD
0.12580575 USD to WAX
1.56 WAX
1.56 WAX to USD
0.1266174 USD
0.1266174 USD to WAX
1.57 WAX
1.57 WAX to USD
0.12742905 USD
0.12742905 USD to WAX
1.58 WAX
1.58 WAX to USD
0.1282407 USD
0.1282407 USD to WAX
1.59 WAX
1.59 WAX to USD
0.12905235 USD
0.12905235 USD to WAX
1.60 WAX
1.60 WAX to USD
0.129864 USD
0.129864 USD to WAX
1.61 WAX
1.61 WAX to USD
0.13067565 USD
0.13067565 USD to WAX
1.62 WAX
1.62 WAX to USD
0.1314873 USD
0.1314873 USD to WAX
1.63 WAX
1.63 WAX to USD
0.13229895 USD
0.13229895 USD to WAX
1.64 WAX
1.64 WAX to USD
0.1331106 USD
0.1331106 USD to WAX
1.65 WAX
1.65 WAX to USD
0.13392225 USD
0.13392225 USD to WAX
1.66 WAX
1.66 WAX to USD
0.1347339 USD
0.1347339 USD to WAX
1.67 WAX
1.67 WAX to USD
0.13554555 USD
0.13554555 USD to WAX
1.68 WAX
1.68 WAX to USD
0.1363572 USD
0.1363572 USD to WAX
1.69 WAX
1.69 WAX to USD
0.13716885 USD
0.13716885 USD to WAX
1.70 WAX
1.70 WAX to USD
0.1379805 USD
0.1379805 USD to WAX
1.71 WAX
1.71 WAX to USD
0.13879215 USD
0.13879215 USD to WAX
1.72 WAX
1.72 WAX to USD
0.1396038 USD
0.1396038 USD to WAX
1.73 WAX
1.73 WAX to USD
0.14041545 USD
0.14041545 USD to WAX
1.74 WAX
1.74 WAX to USD
0.1412271 USD
0.1412271 USD to WAX
1.75 WAX
1.75 WAX to USD
0.14203875 USD
0.14203875 USD to WAX
1.76 WAX
1.76 WAX to USD
0.1428504 USD
0.1428504 USD to WAX
1.77 WAX
1.77 WAX to USD
0.14366205 USD
0.14366205 USD to WAX
1.78 WAX
1.78 WAX to USD
0.1444737 USD
0.1444737 USD to WAX
1.79 WAX
1.79 WAX to USD
0.14528535 USD
0.14528535 USD to WAX
1.80 WAX
1.80 WAX to USD
0.146097 USD
0.146097 USD to WAX
1.81 WAX
1.81 WAX to USD
0.14690865 USD
0.14690865 USD to WAX
1.82 WAX
1.82 WAX to USD
0.1477203 USD
0.1477203 USD to WAX
1.83 WAX
1.83 WAX to USD
0.14853195 USD
0.14853195 USD to WAX
1.84 WAX
1.84 WAX to USD
0.1493436 USD
0.1493436 USD to WAX
1.85 WAX
1.85 WAX to USD
0.15015525 USD
0.15015525 USD to WAX
1.86 WAX
1.86 WAX to USD
0.1509669 USD
0.1509669 USD to WAX
1.87 WAX
1.87 WAX to USD
0.15177855 USD
0.15177855 USD to WAX
1.88 WAX
1.88 WAX to USD
0.1525902 USD
0.1525902 USD to WAX
1.89 WAX
1.89 WAX to USD
0.15340185 USD
0.15340185 USD to WAX
1.90 WAX
1.90 WAX to USD
0.1542135 USD
0.1542135 USD to WAX
1.91 WAX
1.91 WAX to USD
0.15502515 USD
0.15502515 USD to WAX
1.92 WAX
1.92 WAX to USD
0.1558368 USD
0.1558368 USD to WAX
1.93 WAX
1.93 WAX to USD
0.15664845 USD
0.15664845 USD to WAX
1.94 WAX
1.94 WAX to USD
0.1574601 USD
0.1574601 USD to WAX
1.95 WAX
1.95 WAX to USD
0.15827175 USD
0.15827175 USD to WAX
1.96 WAX
1.96 WAX to USD
0.1590834 USD
0.1590834 USD to WAX
1.97 WAX
1.97 WAX to USD
0.15989505 USD
0.15989505 USD to WAX
1.98 WAX
1.98 WAX to USD
0.1607067 USD
0.1607067 USD to WAX
1.99 WAX
1.99 WAX to USD
0.16151835 USD
0.16151835 USD to WAX
2.00 WAX
2.00 WAX to USD
0.16233 USD
0.16233 USD to WAX
2.01 WAX
2.01 WAX to USD
0.16314165 USD
0.16314165 USD to WAX
2.02 WAX
2.02 WAX to USD
0.1639533 USD
0.1639533 USD to WAX
2.03 WAX
2.03 WAX to USD
0.16476495 USD
0.16476495 USD to WAX
2.04 WAX
2.04 WAX to USD
0.1655766 USD
0.1655766 USD to WAX
2.05 WAX
2.05 WAX to USD
0.16638825 USD
0.16638825 USD to WAX
2.06 WAX
2.06 WAX to USD
0.1671999 USD
0.1671999 USD to WAX
2.07 WAX
2.07 WAX to USD
0.16801155 USD
0.16801155 USD to WAX
2.08 WAX
2.08 WAX to USD
0.1688232 USD
0.1688232 USD to WAX
2.09 WAX
2.09 WAX to USD
0.16963485 USD
0.16963485 USD to WAX
2.10 WAX
2.10 WAX to USD
0.1704465 USD
0.1704465 USD to WAX
2.11 WAX
2.11 WAX to USD
0.17125815 USD
0.17125815 USD to WAX
2.12 WAX
2.12 WAX to USD
0.1720698 USD
0.1720698 USD to WAX
2.13 WAX
2.13 WAX to USD
0.17288145 USD
0.17288145 USD to WAX
2.14 WAX
2.14 WAX to USD
0.1736931 USD
0.1736931 USD to WAX
2.15 WAX
2.15 WAX to USD
0.17450475 USD
0.17450475 USD to WAX
2.16 WAX
2.16 WAX to USD
0.1753164 USD
0.1753164 USD to WAX
2.17 WAX
2.17 WAX to USD
0.17612805 USD
0.17612805 USD to WAX
2.18 WAX
2.18 WAX to USD
0.1769397 USD
0.1769397 USD to WAX
2.19 WAX
2.19 WAX to USD
0.17775135 USD
0.17775135 USD to WAX
2.20 WAX
2.20 WAX to USD
0.178563 USD
0.178563 USD to WAX
2.21 WAX
2.21 WAX to USD
0.17937465 USD
0.17937465 USD to WAX
2.22 WAX
2.22 WAX to USD
0.1801863 USD
0.1801863 USD to WAX
2.23 WAX
2.23 WAX to USD
0.18099795 USD
0.18099795 USD to WAX
2.24 WAX
2.24 WAX to USD
0.1818096 USD
0.1818096 USD to WAX
2.25 WAX
2.25 WAX to USD
0.18262125 USD
0.18262125 USD to WAX
2.26 WAX
2.26 WAX to USD
0.1834329 USD
0.1834329 USD to WAX
2.27 WAX
2.27 WAX to USD
0.18424455 USD
0.18424455 USD to WAX
2.28 WAX
2.28 WAX to USD
0.1850562 USD
0.1850562 USD to WAX
2.29 WAX
2.29 WAX to USD
0.18586785 USD
0.18586785 USD to WAX
2.30 WAX
2.30 WAX to USD
0.1866795 USD
0.1866795 USD to WAX
2.31 WAX
2.31 WAX to USD
0.18749115 USD
0.18749115 USD to WAX
2.32 WAX
2.32 WAX to USD
0.1883028 USD
0.1883028 USD to WAX
2.33 WAX
2.33 WAX to USD
0.18911445 USD
0.18911445 USD to WAX
2.34 WAX
2.34 WAX to USD
0.1899261 USD
0.1899261 USD to WAX
2.35 WAX
2.35 WAX to USD
0.19073775 USD
0.19073775 USD to WAX
2.36 WAX
2.36 WAX to USD
0.1915494 USD
0.1915494 USD to WAX
2.37 WAX
2.37 WAX to USD
0.19236105 USD
0.19236105 USD to WAX
2.38 WAX
2.38 WAX to USD
0.1931727 USD
0.1931727 USD to WAX
2.39 WAX
2.39 WAX to USD
0.19398435 USD
0.19398435 USD to WAX
2.40 WAX
2.40 WAX to USD
0.194796 USD
0.194796 USD to WAX
2.41 WAX
2.41 WAX to USD
0.19560765 USD
0.19560765 USD to WAX
2.42 WAX
2.42 WAX to USD
0.1964193 USD
0.1964193 USD to WAX
2.43 WAX
2.43 WAX to USD
0.19723095 USD
0.19723095 USD to WAX
2.44 WAX
2.44 WAX to USD
0.1980426 USD
0.1980426 USD to WAX
2.45 WAX
2.45 WAX to USD
0.19885425 USD
0.19885425 USD to WAX
2.46 WAX
2.46 WAX to USD
0.1996659 USD
0.1996659 USD to WAX
2.47 WAX
2.47 WAX to USD
0.20047755 USD
0.20047755 USD to WAX
2.48 WAX
2.48 WAX to USD
0.2012892 USD
0.2012892 USD to WAX
2.49 WAX
2.49 WAX to USD
0.20210085 USD
0.20210085 USD to WAX
2.50 WAX
2.50 WAX to USD
0.2029125 USD
0.2029125 USD to WAX
2.51 WAX
2.51 WAX to USD
0.20372415 USD
0.20372415 USD to WAX
2.52 WAX
2.52 WAX to USD
0.2045358 USD
0.2045358 USD to WAX
2.53 WAX
2.53 WAX to USD
0.20534745 USD
0.20534745 USD to WAX
2.54 WAX
2.54 WAX to USD
0.2061591 USD
0.2061591 USD to WAX
2.55 WAX
2.55 WAX to USD
0.20697075 USD
0.20697075 USD to WAX
2.56 WAX
2.56 WAX to USD
0.2077824 USD
0.2077824 USD to WAX
2.57 WAX
2.57 WAX to USD
0.20859405 USD
0.20859405 USD to WAX
2.58 WAX
2.58 WAX to USD
0.2094057 USD
0.2094057 USD to WAX
2.59 WAX
2.59 WAX to USD
0.21021735 USD
0.21021735 USD to WAX
2.60 WAX
2.60 WAX to USD
0.211029 USD
0.211029 USD to WAX
2.61 WAX
2.61 WAX to USD
0.21184065 USD
0.21184065 USD to WAX
2.62 WAX
2.62 WAX to USD
0.2126523 USD
0.2126523 USD to WAX
2.63 WAX
2.63 WAX to USD
0.21346395 USD
0.21346395 USD to WAX
2.64 WAX
2.64 WAX to USD
0.2142756 USD
0.2142756 USD to WAX
2.65 WAX
2.65 WAX to USD
0.21508725 USD
0.21508725 USD to WAX
2.66 WAX
2.66 WAX to USD
0.2158989 USD
0.2158989 USD to WAX
2.67 WAX
2.67 WAX to USD
0.21671055 USD
0.21671055 USD to WAX
2.68 WAX
2.68 WAX to USD
0.2175222 USD
0.2175222 USD to WAX
2.69 WAX
2.69 WAX to USD
0.21833385 USD
0.21833385 USD to WAX
2.70 WAX
2.70 WAX to USD
0.2191455 USD
0.2191455 USD to WAX
2.71 WAX
2.71 WAX to USD
0.21995715 USD
0.21995715 USD to WAX
2.72 WAX
2.72 WAX to USD
0.2207688 USD
0.2207688 USD to WAX
2.73 WAX
2.73 WAX to USD
0.22158045 USD
0.22158045 USD to WAX
2.74 WAX
2.74 WAX to USD
0.2223921 USD
0.2223921 USD to WAX
2.75 WAX
2.75 WAX to USD
0.22320375 USD
0.22320375 USD to WAX
2.76 WAX
2.76 WAX to USD
0.2240154 USD
0.2240154 USD to WAX
2.77 WAX
2.77 WAX to USD
0.22482705 USD
0.22482705 USD to WAX
2.78 WAX
2.78 WAX to USD
0.2256387 USD
0.2256387 USD to WAX
2.79 WAX
2.79 WAX to USD
0.22645035 USD
0.22645035 USD to WAX
2.80 WAX
2.80 WAX to USD
0.227262 USD
0.227262 USD to WAX
2.81 WAX
2.81 WAX to USD
0.22807365 USD
0.22807365 USD to WAX
2.82 WAX
2.82 WAX to USD
0.2288853 USD
0.2288853 USD to WAX
2.83 WAX
2.83 WAX to USD
0.22969695 USD
0.22969695 USD to WAX
2.84 WAX
2.84 WAX to USD
0.2305086 USD
0.2305086 USD to WAX
2.85 WAX
2.85 WAX to USD
0.23132025 USD
0.23132025 USD to WAX
2.86 WAX
2.86 WAX to USD
0.2321319 USD
0.2321319 USD to WAX
2.87 WAX
2.87 WAX to USD
0.23294355 USD
0.23294355 USD to WAX
2.88 WAX
2.88 WAX to USD
0.2337552 USD
0.2337552 USD to WAX
2.89 WAX
2.89 WAX to USD
0.23456685 USD
0.23456685 USD to WAX
2.90 WAX
2.90 WAX to USD
0.2353785 USD
0.2353785 USD to WAX
2.91 WAX
2.91 WAX to USD
0.23619015 USD
0.23619015 USD to WAX
2.92 WAX
2.92 WAX to USD
0.2370018 USD
0.2370018 USD to WAX
2.93 WAX
2.93 WAX to USD
0.23781345 USD
0.23781345 USD to WAX
2.94 WAX
2.94 WAX to USD
0.2386251 USD
0.2386251 USD to WAX
2.95 WAX
2.95 WAX to USD
0.23943675 USD
0.23943675 USD to WAX
2.96 WAX
2.96 WAX to USD
0.2402484 USD
0.2402484 USD to WAX
2.97 WAX
2.97 WAX to USD
0.24106005 USD
0.24106005 USD to WAX
2.98 WAX
2.98 WAX to USD
0.2418717 USD
0.2418717 USD to WAX
2.99 WAX
2.99 WAX to USD
0.24268335 USD
0.24268335 USD to WAX
3.00 WAX
3.00 WAX to USD
0.243495 USD
0.243495 USD to WAX
WAXCryptocurrency
1.00 WAX
1.00 WAX to ETH
0.00048146508606679 ETH
1.00 WAX
1.00 WAX to XRP
0.25357643846401 XRP
1.00 WAX
1.00 WAX to BCH
0.00028717039740339 BCH
1.00 WAX
1.00 WAX to EOS
0.015742022073548 EOS
1.00 WAX
1.00 WAX to LTC
0.0010738652592225 LTC
1.00 WAX
1.00 WAX to XLM
0.72947467757156 XLM
1.00 WAX
1.00 WAX to ADA
1.1186069267768 ADA
1.00 WAX
1.00 WAX to MIOTA
0.26559836121901 MIOTA
1.00 WAX
1.00 WAX to TRX
3.2937667397127 TRX
1.00 WAX
1.00 WAX to NEO
0.0078119037185393 NEO
1.00 WAX
1.00 WAX to USDT
0.080557355864712 USDT
1.00 WAX
1.00 WAX to DASH
0.00067711209293917 DASH
1.00 WAX
1.00 WAX to XMR
0.0011907866606777 XMR
1.00 WAX
1.00 WAX to XEM
1.2954686926404 XEM
1.00 WAX
1.00 WAX to BNB
0.0034006683686558 BNB
1.00 WAX
1.00 WAX to ETC
0.013949963004626 ETC
1.00 WAX
1.00 WAX to QTUM
0.030190247097678 QTUM
1.00 WAX
1.00 WAX to ONT
0.066995791972556 ONT
1.00 WAX
1.00 WAX to OMG
0.044151869593551 OMG
1.00 WAX
1.00 WAX to BCN
92.02380952381 BCN
1.00 WAX
1.00 WAX to ZEC
0.0011915695977502 ZEC
1.00 WAX
1.00 WAX to ICX
0.22589254901088 ICX
1.00 WAX
1.00 WAX to LSK
0.04110130117407 LSK
1.00 WAX
1.00 WAX to ZIL
3.9722507708119 ZIL
1.00 WAX
1.00 WAX to DCR
0.0032365399276736 DCR
1.00 WAX
1.00 WAX to AE
0.1512607391118 AE
1.00 WAX
1.00 WAX to BTG
0.0049397269928252 BTG
1.00 WAX
1.00 WAX to ZRX
0.26345002190954 ZRX
1.00 WAX
1.00 WAX to BTM
0.74399142024309 BTM
1.00 WAX
1.00 WAX to SC
28.065352697095 SC
1.00 WAX
1.00 WAX to XVG
9.9418177364037 XVG
1.00 WAX
1.00 WAX to STEEM
0.19638562379323 STEEM
1.00 WAX
1.00 WAX to BTS
1.3652649285114 BTS
1.00 WAX
1.00 WAX to MKR
0.00013462311114333 MKR
1.00 WAX
1.00 WAX to NANO
0.04881450488145 NANO
1.00 WAX
1.00 WAX to WAVES
0.031563694964781 WAVES
1.00 WAX
1.00 WAX to WAN
0.20029217758672 WAN
1.00 WAX
1.00 WAX to DOGE
29.763476347635 DOGE
1.00 WAX
1.00 WAX to BCD
0.077381582296764 BCD
1.00 WAX
1.00 WAX to GNT
0.89418310014322 GNT
1.00 WAX
1.00 WAX to REP
0.0039942971092686 REP
1.00 WAX
1.00 WAX to STRAT
0.077108696994599 STRAT
1.00 WAX
1.00 WAX to PPT
0.060217678393898 PPT
1.00 WAX
1.00 WAX to DGB
6.3564100556034 DGB
1.00 WAX
1.00 WAX to WTC
0.032118109485299 WTC
1.00 WAX
1.00 WAX to SNT
3.2362440191388 SNT
1.00 WAX
1.00 WAX to AION
0.43932341001353 AION
1.00 WAX
1.00 WAX to IOST
6.0260598411166 IOST
1.00 WAX
1.00 WAX to LRC
1.2034785445271 LRC
1.00 WAX
1.00 WAX to BAT
0.18540684884882 BAT
1.00 WAX
1.00 WAX to KMD
0.075300310608563 KMD
1.00 WAX
1.00 WAX to ARK
0.13510027031706 ARK
1.00 WAX
1.00 WAX to ARDR
1.0257949547546 ARDR
1.00 WAX
1.00 WAX to CNX
0.056795797537834 CNX
1.00 WAX
1.00 WAX to RDD
49.733455882353 RDD
1.00 WAX
1.00 WAX to MAID
0.59232419651458 MAID
1.00 WAX
1.00 WAX to VERI
0.0051577129684597 VERI
1.00 WAX
1.00 WAX to MITH
1.4737176577394 MITH
1.00 WAX
1.00 WAX to ETN
15.815471551052 ETN
1.00 WAX
1.00 WAX to HOT
3.133420839285 HOT
1.00 WAX
1.00 WAX to LINK
0.1650537164285 LINK
1.00 WAX
1.00 WAX to NEXO
1.0124869018512 NEXO
1.00 WAX
1.00 WAX to TUSD
0.080746972921187 TUSD
1.00 WAX
1.00 WAX to RVN
1.2802656277111 RVN
1.00 WAX
1.00 WAX to KCS
0.067743348982786 KCS
1.00 WAX
1.00 WAX to ETP
0.1405345038049 ETP
1.00 WAX
1.00 WAX to DGTX
0.75477751429767 DGTX
1.00 WAX
1.00 WAX to NPXS
118.31632653061 NPXS
1.00 WAX
1.00 WAX to XTZ
0.061236222510093 XTZ
1.00 WAX
1.00 WAX to AOA
5.1533333333333 AOA
1.00 WAX
1.00 WAX to VET
11.840262582057 VET
1.00 WAX
1.00 WAX to BTC
1.5E-5 BTC
1.00 WAX
1.00 WAX to USDC
0.081032430942977 USDC
1.00 WAX
1.00 WAX to PAX
0.081192524265726 PAX
1.00 WAX
1.00 WAX to POLY
0.74956364341586 POLY
1.00 WAX
1.00 WAX to HC
0.062628474601382 HC
1.00 WAX
1.00 WAX to ELF
0.43812582656339 ELF
1.00 WAX
1.00 WAX to XET
0.035757239337589 XET
1.00 WAX
1.00 WAX to MANA
1.4881192475523 MANA
1.00 WAX
1.00 WAX to R
0.63801940038046 R
1.00 WAX
1.00 WAX to DGD
0.00332583046087 DGD
1.00 WAX
1.00 WAX to PIVX
0.091417572132198 PIVX
1.00 WAX
1.00 WAX to HT
0.03349987308309 HT
1.00 WAX
1.00 WAX to MGO
1.0601904463341 MGO
1.00 WAX
1.00 WAX to FUN
15.064031180401 FUN
1.00 WAX
1.00 WAX to BNT
0.11840141676161 BNT
1.00 WAX
1.00 WAX to QASH
0.61008884679565 QASH
1.00 WAX
1.00 WAX to MONA
0.07795886376865 MONA
1.00 WAX
1.00 WAX to MCO
0.015861910601478 MCO
1.00 WAX
1.00 WAX to DCN
1887.5581395349 DCN
1.00 WAX
1.00 WAX to CMT
8.5105379050016 CMT
1.00 WAX
1.00 WAX to ZEN
0.011963309275533 ZEN
1.00 WAX
1.00 WAX to LOOM
1.1843718079673 LOOM
1.00 WAX
1.00 WAX to NAS
0.068923087896999 NAS
1.00 WAX
1.00 WAX to NXT
2.4897239263804 NXT
1.00 WAX
1.00 WAX to MOAC
0.11420768026071 MOAC
1.00 WAX
1.00 WAX to DAI
0.082670091689295 DAI
1.00 WAX
1.00 WAX to DROP
131.76136363636 DROP
1.00 WAX
1.00 WAX to PAY
0.30628070731542 PAY
1.00 WAX
1.00 WAX to THETA
0.71483301627563 THETA
1.00 WAX
1.00 WAX to POWR
0.64974103218886 POWR
1.00 WAX
1.00 WAX to XZC
0.010365728282928 XZC
1.00 WAX
1.00 WAX to KNC
0.009789413924499 KNC
1.00 WAX
1.00 WAX to SALT
0.62118289938926 SALT
1.00 WAX
1.00 WAX to GVT
0.020654516472082 GVT
1.00 WAX
1.00 WAX to XIN
29.164570607258 XIN
1.00 WAX
1.00 WAX to DRGN
0.73651781744267 DRGN
1.00 WAX
1.00 WAX to GAS
0.026973396484502 GAS
1.00 WAX
1.00 WAX to SYS
1.3993724246134 SYS
1.00 WAX
1.00 WAX to OCN
27.796232876712 OCN
1.00 WAX
1.00 WAX to ENG
0.16079664321035 ENG
1.00 WAX
1.00 WAX to CVC
1.0616604099358 CVC
1.00 WAX
1.00 WAX to ELA
0.020419936439441 ELA
1.00 WAX
1.00 WAX to GO
2.9688357291781 GO
1.00 WAX
1.00 WAX to EMC
0.25942996685408 EMC
1.00 WAX
1.00 WAX to CTXC
0.46117001329561 CTXC
1.00 WAX
1.00 WAX to NULS
0.098307461992384 NULS
1.00 WAX
1.00 WAX to NXS
0.22365542212498 NXS
1.00 WAX
1.00 WAX to STORJ
0.30674139468791 STORJ
1.00 WAX
1.00 WAX to BTCP
0.22080066595211 BTCP
1.00 WAX
1.00 WAX to STORM
23.977843426883 STORM
1.00 WAX
1.00 WAX to DENT
102.87072243346 DENT
1.00 WAX
1.00 WAX to FCT
0.0086891562349152 FCT
1.00 WAX
1.00 WAX to SUB
2.7413199135369 SUB
1.00 WAX
1.00 WAX to NEC
0.36077823017976 NEC
1.00 WAX
1.00 WAX to KIN
1623.3 KIN
1.00 WAX
1.00 WAX to IQ
14.042387543253 IQ
1.00 WAX
1.00 WAX to QKC
2.0448189857154 QKC
1.00 WAX
1.00 WAX to NEBL
0.047053046781158 NEBL
1.00 WAX
1.00 WAX to INB
0.34240911909754 INB
1.00 WAX
1.00 WAX to CND
4.1398041415893 CND
1.00 WAX
1.00 WAX to GRS
0.18750563105989 GRS
1.00 WAX
1.00 WAX to GTO
2.3146352592255 GTO
1.00 WAX
1.00 WAX to ENJ
0.42566972246114 ENJ
1.00 WAX
1.00 WAX to REQ
2.9915963289226 REQ
1.00 WAX
1.00 WAX to WICC
0.30886113521165 WICC
1.00 WAX
1.00 WAX to ODE
0.50935687928308 ODE
1.00 WAX
1.00 WAX to MAN
0.57235840009026 MAN
1.00 WAX
1.00 WAX to RHOC
2.4103881448044 RHOC
1.00 WAX
1.00 WAX to BIX
0.17681196043107 BIX
1.00 WAX
1.00 WAX to RLC
0.14985045417621 RLC
1.00 WAX
1.00 WAX to EDR
3.166920285614 EDR
1.00 WAX
1.00 WAX to MFT
23.329979879276 MFT
1.00 WAX
1.00 WAX to LKY
0.13488787180791 LKY
1.00 WAX
1.00 WAX to EDO
0.12585535588852 EDO
1.00 WAX
1.00 WAX to ICN
0.50294024699314 ICN
1.00 WAX
1.00 WAX to BCO
0.21685114977998 BCO
1.00 WAX
1.00 WAX to POE
12.552582740489 POE
1.00 WAX
1.00 WAX to CENNZ
2.2001301130357 CENNZ
1.00 WAX
1.00 WAX to GBYTE
0.0016717634873096 GBYTE
1.00 WAX
1.00 WAX to AGI
1.8241785409269 AGI
1.00 WAX
1.00 WAX to BRD
0.25606443491676 BRD
1.00 WAX
1.00 WAX to SKY
106.23691099476 SKY
1.00 WAX
1.00 WAX to ETHOS
0.52236116384886 ETHOS
1.00 WAX
1.00 WAX to VTC
0.16745893217465 VTC
1.00 WAX
1.00 WAX to NOAH
177.99342105263 NOAH
1.00 WAX
1.00 WAX to NCASH
42.163636363636 NCASH
1.00 WAX
1.00 WAX to IGNIS
3.8048471779486 IGNIS
1.00 WAX
1.00 WAX to TEN
1.6099055855284 TEN
1.00 WAX
1.00 WAX to QNT
0.031652196701058 QNT
1.00 WAX
1.00 WAX to TKY
29.06015037594 TKY
1.00 WAX
1.00 WAX to WGR
0.75516375139561 WGR
1.00 WAX
1.00 WAX to TEL
146.77215189873 TEL
1.00 WAX
1.00 WAX to RDN
0.24985147128086 RDN
1.00 WAX
1.00 WAX to TNB
12.783902976847 TNB
1.00 WAX
1.00 WAX to PLR
2.1748392282958 PLR
1.00 WAX
1.00 WAX to IOTX
5.7194700866747 IOTX
1.00 WAX
1.00 WAX to AMB
1.5983340225675 AMB
1.00 WAX
1.00 WAX to ARB
118.66228070175 ARB
1.00 WAX
1.00 WAX to DATA
3.3625403927417 DATA
1.00 WAX
1.00 WAX to FSN
0.13191748026479 FSN
1.00 WAX
1.00 WAX to GBC
0.36929607840461 GBC
1.00 WAX
1.00 WAX to BFT
2.5578280600025 BFT
1.00 WAX
1.00 WAX to SAN
0.12784688301849 SAN
1.00 WAX
1.00 WAX to HPB
0.19379030582887 HPB
1.00 WAX
1.00 WAX to PHX
5.8636757693975 PHX
1.00 WAX
1.00 WAX to CRPT
0.57169723607472 CRPT
1.00 WAX
1.00 WAX to C20
0.1466761360556 C20
1.00 WAX
1.00 WAX to MDA
0.076762879168334 MDA
1.00 WAX
1.00 WAX to PPC
0.14484800462571 PPC
1.00 WAX
1.00 WAX to QSP
3.1714989059081 QSP
1.00 WAX
1.00 WAX to PRO
0.41649561772614 PRO
1.00 WAX
1.00 WAX to DDD
2.837441006817 DDD
1.00 WAX
1.00 WAX to BLZ
1.2316388467375 BLZ
1.00 WAX
1.00 WAX to ANT
0.14408917498229 ANT
1.00 WAX
1.00 WAX to SMT
7.1744895253248 SMT
1.00 WAX
1.00 WAX to SNM
2.8150036416606 SNM
1.00 WAX
1.00 WAX to PMA
155.48850574713 PMA
1.00 WAX
1.00 WAX to ZIP
161.36182902584 ZIP
1.00 WAX
1.00 WAX to BOS
5.5592465753425 BOS
1.00 WAX
1.00 WAX to LEND
7.5734813847159 LEND
1.00 WAX
1.00 WAX to TOMO
0.13778989523792 TOMO
1.00 WAX
1.00 WAX to SLS
0.010430454640084 SLS
1.00 WAX
1.00 WAX to BOX
17.850230921487 BOX
1.00 WAX
1.00 WAX to NIX
0.53637276800465 NIX
1.00 WAX
1.00 WAX to GNO
0.00509309287752 GNO
1.00 WAX
1.00 WAX to NAV
0.37219700096299 NAV
1.00 WAX
1.00 WAX to STQ
431.72872340426 STQ
1.00 WAX
1.00 WAX to UBQ
0.36644002600498 UBQ
1.00 WAX
1.00 WAX to POA
2.1004347601056 POA