XYO Network (XYO) and US Dollar (USD) Currency Exchange Rate Conversion Calculator

1 XYO to USD

1 XYO = 0.0017 USD (1 XYO Network = 0.0017 US Dollar)

This XYO Network and US Dollar convertor is up to date with exchange rates from April 19, 2019.
Exchange rates XYO Network US Dollar : 0.001691

XYO NetworkUS Dollar
1.01 XYO
1.01 XYO to USD
0.00170791 USD
0.00170791 USD to XYO
1.02 XYO
1.02 XYO to USD
0.00172482 USD
0.00172482 USD to XYO
1.03 XYO
1.03 XYO to USD
0.00174173 USD
0.00174173 USD to XYO
1.04 XYO
1.04 XYO to USD
0.00175864 USD
0.00175864 USD to XYO
1.05 XYO
1.05 XYO to USD
0.00177555 USD
0.00177555 USD to XYO
1.06 XYO
1.06 XYO to USD
0.00179246 USD
0.00179246 USD to XYO
1.07 XYO
1.07 XYO to USD
0.00180937 USD
0.00180937 USD to XYO
1.08 XYO
1.08 XYO to USD
0.00182628 USD
0.00182628 USD to XYO
1.09 XYO
1.09 XYO to USD
0.00184319 USD
0.00184319 USD to XYO
1.10 XYO
1.10 XYO to USD
0.0018601 USD
0.0018601 USD to XYO
1.11 XYO
1.11 XYO to USD
0.00187701 USD
0.00187701 USD to XYO
1.12 XYO
1.12 XYO to USD
0.00189392 USD
0.00189392 USD to XYO
1.13 XYO
1.13 XYO to USD
0.00191083 USD
0.00191083 USD to XYO
1.14 XYO
1.14 XYO to USD
0.00192774 USD
0.00192774 USD to XYO
1.15 XYO
1.15 XYO to USD
0.00194465 USD
0.00194465 USD to XYO
1.16 XYO
1.16 XYO to USD
0.00196156 USD
0.00196156 USD to XYO
1.17 XYO
1.17 XYO to USD
0.00197847 USD
0.00197847 USD to XYO
1.18 XYO
1.18 XYO to USD
0.00199538 USD
0.00199538 USD to XYO
1.19 XYO
1.19 XYO to USD
0.00201229 USD
0.00201229 USD to XYO
1.20 XYO
1.20 XYO to USD
0.0020292 USD
0.0020292 USD to XYO
1.21 XYO
1.21 XYO to USD
0.00204611 USD
0.00204611 USD to XYO
1.22 XYO
1.22 XYO to USD
0.00206302 USD
0.00206302 USD to XYO
1.23 XYO
1.23 XYO to USD
0.00207993 USD
0.00207993 USD to XYO
1.24 XYO
1.24 XYO to USD
0.00209684 USD
0.00209684 USD to XYO
1.25 XYO
1.25 XYO to USD
0.00211375 USD
0.00211375 USD to XYO
1.26 XYO
1.26 XYO to USD
0.00213066 USD
0.00213066 USD to XYO
1.27 XYO
1.27 XYO to USD
0.00214757 USD
0.00214757 USD to XYO
1.28 XYO
1.28 XYO to USD
0.00216448 USD
0.00216448 USD to XYO
1.29 XYO
1.29 XYO to USD
0.00218139 USD
0.00218139 USD to XYO
1.30 XYO
1.30 XYO to USD
0.0021983 USD
0.0021983 USD to XYO
1.31 XYO
1.31 XYO to USD
0.00221521 USD
0.00221521 USD to XYO
1.32 XYO
1.32 XYO to USD
0.00223212 USD
0.00223212 USD to XYO
1.33 XYO
1.33 XYO to USD
0.00224903 USD
0.00224903 USD to XYO
1.34 XYO
1.34 XYO to USD
0.00226594 USD
0.00226594 USD to XYO
1.35 XYO
1.35 XYO to USD
0.00228285 USD
0.00228285 USD to XYO
1.36 XYO
1.36 XYO to USD
0.00229976 USD
0.00229976 USD to XYO
1.37 XYO
1.37 XYO to USD
0.00231667 USD
0.00231667 USD to XYO
1.38 XYO
1.38 XYO to USD
0.00233358 USD
0.00233358 USD to XYO
1.39 XYO
1.39 XYO to USD
0.00235049 USD
0.00235049 USD to XYO
1.40 XYO
1.40 XYO to USD
0.0023674 USD
0.0023674 USD to XYO
1.41 XYO
1.41 XYO to USD
0.00238431 USD
0.00238431 USD to XYO
1.42 XYO
1.42 XYO to USD
0.00240122 USD
0.00240122 USD to XYO
1.43 XYO
1.43 XYO to USD
0.00241813 USD
0.00241813 USD to XYO
1.44 XYO
1.44 XYO to USD
0.00243504 USD
0.00243504 USD to XYO
1.45 XYO
1.45 XYO to USD
0.00245195 USD
0.00245195 USD to XYO
1.46 XYO
1.46 XYO to USD
0.00246886 USD
0.00246886 USD to XYO
1.47 XYO
1.47 XYO to USD
0.00248577 USD
0.00248577 USD to XYO
1.48 XYO
1.48 XYO to USD
0.00250268 USD
0.00250268 USD to XYO
1.49 XYO
1.49 XYO to USD
0.00251959 USD
0.00251959 USD to XYO
1.50 XYO
1.50 XYO to USD
0.0025365 USD
0.0025365 USD to XYO
1.51 XYO
1.51 XYO to USD
0.00255341 USD
0.00255341 USD to XYO
1.52 XYO
1.52 XYO to USD
0.00257032 USD
0.00257032 USD to XYO
1.53 XYO
1.53 XYO to USD
0.00258723 USD
0.00258723 USD to XYO
1.54 XYO
1.54 XYO to USD
0.00260414 USD
0.00260414 USD to XYO
1.55 XYO
1.55 XYO to USD
0.00262105 USD
0.00262105 USD to XYO
1.56 XYO
1.56 XYO to USD
0.00263796 USD
0.00263796 USD to XYO
1.57 XYO
1.57 XYO to USD
0.00265487 USD
0.00265487 USD to XYO
1.58 XYO
1.58 XYO to USD
0.00267178 USD
0.00267178 USD to XYO
1.59 XYO
1.59 XYO to USD
0.00268869 USD
0.00268869 USD to XYO
1.60 XYO
1.60 XYO to USD
0.0027056 USD
0.0027056 USD to XYO
1.61 XYO
1.61 XYO to USD
0.00272251 USD
0.00272251 USD to XYO
1.62 XYO
1.62 XYO to USD
0.00273942 USD
0.00273942 USD to XYO
1.63 XYO
1.63 XYO to USD
0.00275633 USD
0.00275633 USD to XYO
1.64 XYO
1.64 XYO to USD
0.00277324 USD
0.00277324 USD to XYO
1.65 XYO
1.65 XYO to USD
0.00279015 USD
0.00279015 USD to XYO
1.66 XYO
1.66 XYO to USD
0.00280706 USD
0.00280706 USD to XYO
1.67 XYO
1.67 XYO to USD
0.00282397 USD
0.00282397 USD to XYO
1.68 XYO
1.68 XYO to USD
0.00284088 USD
0.00284088 USD to XYO
1.69 XYO
1.69 XYO to USD
0.00285779 USD
0.00285779 USD to XYO
1.70 XYO
1.70 XYO to USD
0.0028747 USD
0.0028747 USD to XYO
1.71 XYO
1.71 XYO to USD
0.00289161 USD
0.00289161 USD to XYO
1.72 XYO
1.72 XYO to USD
0.00290852 USD
0.00290852 USD to XYO
1.73 XYO
1.73 XYO to USD
0.00292543 USD
0.00292543 USD to XYO
1.74 XYO
1.74 XYO to USD
0.00294234 USD
0.00294234 USD to XYO
1.75 XYO
1.75 XYO to USD
0.00295925 USD
0.00295925 USD to XYO
1.76 XYO
1.76 XYO to USD
0.00297616 USD
0.00297616 USD to XYO
1.77 XYO
1.77 XYO to USD
0.00299307 USD
0.00299307 USD to XYO
1.78 XYO
1.78 XYO to USD
0.00300998 USD
0.00300998 USD to XYO
1.79 XYO
1.79 XYO to USD
0.00302689 USD
0.00302689 USD to XYO
1.80 XYO
1.80 XYO to USD
0.0030438 USD
0.0030438 USD to XYO
1.81 XYO
1.81 XYO to USD
0.00306071 USD
0.00306071 USD to XYO
1.82 XYO
1.82 XYO to USD
0.00307762 USD
0.00307762 USD to XYO
1.83 XYO
1.83 XYO to USD
0.00309453 USD
0.00309453 USD to XYO
1.84 XYO
1.84 XYO to USD
0.00311144 USD
0.00311144 USD to XYO
1.85 XYO
1.85 XYO to USD
0.00312835 USD
0.00312835 USD to XYO
1.86 XYO
1.86 XYO to USD
0.00314526 USD
0.00314526 USD to XYO
1.87 XYO
1.87 XYO to USD
0.00316217 USD
0.00316217 USD to XYO
1.88 XYO
1.88 XYO to USD
0.00317908 USD
0.00317908 USD to XYO
1.89 XYO
1.89 XYO to USD
0.00319599 USD
0.00319599 USD to XYO
1.90 XYO
1.90 XYO to USD
0.0032129 USD
0.0032129 USD to XYO
1.91 XYO
1.91 XYO to USD
0.00322981 USD
0.00322981 USD to XYO
1.92 XYO
1.92 XYO to USD
0.00324672 USD
0.00324672 USD to XYO
1.93 XYO
1.93 XYO to USD
0.00326363 USD
0.00326363 USD to XYO
1.94 XYO
1.94 XYO to USD
0.00328054 USD
0.00328054 USD to XYO
1.95 XYO
1.95 XYO to USD
0.00329745 USD
0.00329745 USD to XYO
1.96 XYO
1.96 XYO to USD
0.00331436 USD
0.00331436 USD to XYO
1.97 XYO
1.97 XYO to USD
0.00333127 USD
0.00333127 USD to XYO
1.98 XYO
1.98 XYO to USD
0.00334818 USD
0.00334818 USD to XYO
1.99 XYO
1.99 XYO to USD
0.00336509 USD
0.00336509 USD to XYO
2.00 XYO
2.00 XYO to USD
0.003382 USD
0.003382 USD to XYO
2.01 XYO
2.01 XYO to USD
0.00339891 USD
0.00339891 USD to XYO
2.02 XYO
2.02 XYO to USD
0.00341582 USD
0.00341582 USD to XYO
2.03 XYO
2.03 XYO to USD
0.00343273 USD
0.00343273 USD to XYO
2.04 XYO
2.04 XYO to USD
0.00344964 USD
0.00344964 USD to XYO
2.05 XYO
2.05 XYO to USD
0.00346655 USD
0.00346655 USD to XYO
2.06 XYO
2.06 XYO to USD
0.00348346 USD
0.00348346 USD to XYO
2.07 XYO
2.07 XYO to USD
0.00350037 USD
0.00350037 USD to XYO
2.08 XYO
2.08 XYO to USD
0.00351728 USD
0.00351728 USD to XYO
2.09 XYO
2.09 XYO to USD
0.00353419 USD
0.00353419 USD to XYO
2.10 XYO
2.10 XYO to USD
0.0035511 USD
0.0035511 USD to XYO
2.11 XYO
2.11 XYO to USD
0.00356801 USD
0.00356801 USD to XYO
2.12 XYO
2.12 XYO to USD
0.00358492 USD
0.00358492 USD to XYO
2.13 XYO
2.13 XYO to USD
0.00360183 USD
0.00360183 USD to XYO
2.14 XYO
2.14 XYO to USD
0.00361874 USD
0.00361874 USD to XYO
2.15 XYO
2.15 XYO to USD
0.00363565 USD
0.00363565 USD to XYO
2.16 XYO
2.16 XYO to USD
0.00365256 USD
0.00365256 USD to XYO
2.17 XYO
2.17 XYO to USD
0.00366947 USD
0.00366947 USD to XYO
2.18 XYO
2.18 XYO to USD
0.00368638 USD
0.00368638 USD to XYO
2.19 XYO
2.19 XYO to USD
0.00370329 USD
0.00370329 USD to XYO
2.20 XYO
2.20 XYO to USD
0.0037202 USD
0.0037202 USD to XYO
2.21 XYO
2.21 XYO to USD
0.00373711 USD
0.00373711 USD to XYO
2.22 XYO
2.22 XYO to USD
0.00375402 USD
0.00375402 USD to XYO
2.23 XYO
2.23 XYO to USD
0.00377093 USD
0.00377093 USD to XYO
2.24 XYO
2.24 XYO to USD
0.00378784 USD
0.00378784 USD to XYO
2.25 XYO
2.25 XYO to USD
0.00380475 USD
0.00380475 USD to XYO
2.26 XYO
2.26 XYO to USD
0.00382166 USD
0.00382166 USD to XYO
2.27 XYO
2.27 XYO to USD
0.00383857 USD
0.00383857 USD to XYO
2.28 XYO
2.28 XYO to USD
0.00385548 USD
0.00385548 USD to XYO
2.29 XYO
2.29 XYO to USD
0.00387239 USD
0.00387239 USD to XYO
2.30 XYO
2.30 XYO to USD
0.0038893 USD
0.0038893 USD to XYO
2.31 XYO
2.31 XYO to USD
0.00390621 USD
0.00390621 USD to XYO
2.32 XYO
2.32 XYO to USD
0.00392312 USD
0.00392312 USD to XYO
2.33 XYO
2.33 XYO to USD
0.00394003 USD
0.00394003 USD to XYO
2.34 XYO
2.34 XYO to USD
0.00395694 USD
0.00395694 USD to XYO
2.35 XYO
2.35 XYO to USD
0.00397385 USD
0.00397385 USD to XYO
2.36 XYO
2.36 XYO to USD
0.00399076 USD
0.00399076 USD to XYO
2.37 XYO
2.37 XYO to USD
0.00400767 USD
0.00400767 USD to XYO
2.38 XYO
2.38 XYO to USD
0.00402458 USD
0.00402458 USD to XYO
2.39 XYO
2.39 XYO to USD
0.00404149 USD
0.00404149 USD to XYO
2.40 XYO
2.40 XYO to USD
0.0040584 USD
0.0040584 USD to XYO
2.41 XYO
2.41 XYO to USD
0.00407531 USD
0.00407531 USD to XYO
2.42 XYO
2.42 XYO to USD
0.00409222 USD
0.00409222 USD to XYO
2.43 XYO
2.43 XYO to USD
0.00410913 USD
0.00410913 USD to XYO
2.44 XYO
2.44 XYO to USD
0.00412604 USD
0.00412604 USD to XYO
2.45 XYO
2.45 XYO to USD
0.00414295 USD
0.00414295 USD to XYO
2.46 XYO
2.46 XYO to USD
0.00415986 USD
0.00415986 USD to XYO
2.47 XYO
2.47 XYO to USD
0.00417677 USD
0.00417677 USD to XYO
2.48 XYO
2.48 XYO to USD
0.00419368 USD
0.00419368 USD to XYO
2.49 XYO
2.49 XYO to USD
0.00421059 USD
0.00421059 USD to XYO
2.50 XYO
2.50 XYO to USD
0.0042275 USD
0.0042275 USD to XYO
2.51 XYO
2.51 XYO to USD
0.00424441 USD
0.00424441 USD to XYO
2.52 XYO
2.52 XYO to USD
0.00426132 USD
0.00426132 USD to XYO
2.53 XYO
2.53 XYO to USD
0.00427823 USD
0.00427823 USD to XYO
2.54 XYO
2.54 XYO to USD
0.00429514 USD
0.00429514 USD to XYO
2.55 XYO
2.55 XYO to USD
0.00431205 USD
0.00431205 USD to XYO
2.56 XYO
2.56 XYO to USD
0.00432896 USD
0.00432896 USD to XYO
2.57 XYO
2.57 XYO to USD
0.00434587 USD
0.00434587 USD to XYO
2.58 XYO
2.58 XYO to USD
0.00436278 USD
0.00436278 USD to XYO
2.59 XYO
2.59 XYO to USD
0.00437969 USD
0.00437969 USD to XYO
2.60 XYO
2.60 XYO to USD
0.0043966 USD
0.0043966 USD to XYO
2.61 XYO
2.61 XYO to USD
0.00441351 USD
0.00441351 USD to XYO
2.62 XYO
2.62 XYO to USD
0.00443042 USD
0.00443042 USD to XYO
2.63 XYO
2.63 XYO to USD
0.00444733 USD
0.00444733 USD to XYO
2.64 XYO
2.64 XYO to USD
0.00446424 USD
0.00446424 USD to XYO
2.65 XYO
2.65 XYO to USD
0.00448115 USD
0.00448115 USD to XYO
2.66 XYO
2.66 XYO to USD
0.00449806 USD
0.00449806 USD to XYO
2.67 XYO
2.67 XYO to USD
0.00451497 USD
0.00451497 USD to XYO
2.68 XYO
2.68 XYO to USD
0.00453188 USD
0.00453188 USD to XYO
2.69 XYO
2.69 XYO to USD
0.00454879 USD
0.00454879 USD to XYO
2.70 XYO
2.70 XYO to USD
0.0045657 USD
0.0045657 USD to XYO
2.71 XYO
2.71 XYO to USD
0.00458261 USD
0.00458261 USD to XYO
2.72 XYO
2.72 XYO to USD
0.00459952 USD
0.00459952 USD to XYO
2.73 XYO
2.73 XYO to USD
0.00461643 USD
0.00461643 USD to XYO
2.74 XYO
2.74 XYO to USD
0.00463334 USD
0.00463334 USD to XYO
2.75 XYO
2.75 XYO to USD
0.00465025 USD
0.00465025 USD to XYO
2.76 XYO
2.76 XYO to USD
0.00466716 USD
0.00466716 USD to XYO
2.77 XYO
2.77 XYO to USD
0.00468407 USD
0.00468407 USD to XYO
2.78 XYO
2.78 XYO to USD
0.00470098 USD
0.00470098 USD to XYO
2.79 XYO
2.79 XYO to USD
0.00471789 USD
0.00471789 USD to XYO
2.80 XYO
2.80 XYO to USD
0.0047348 USD
0.0047348 USD to XYO
2.81 XYO
2.81 XYO to USD
0.00475171 USD
0.00475171 USD to XYO
2.82 XYO
2.82 XYO to USD
0.00476862 USD
0.00476862 USD to XYO
2.83 XYO
2.83 XYO to USD
0.00478553 USD
0.00478553 USD to XYO
2.84 XYO
2.84 XYO to USD
0.00480244 USD
0.00480244 USD to XYO
2.85 XYO
2.85 XYO to USD
0.00481935 USD
0.00481935 USD to XYO
2.86 XYO
2.86 XYO to USD
0.00483626 USD
0.00483626 USD to XYO
2.87 XYO
2.87 XYO to USD
0.00485317 USD
0.00485317 USD to XYO
2.88 XYO
2.88 XYO to USD
0.00487008 USD
0.00487008 USD to XYO
2.89 XYO
2.89 XYO to USD
0.00488699 USD
0.00488699 USD to XYO
2.90 XYO
2.90 XYO to USD
0.0049039 USD
0.0049039 USD to XYO
2.91 XYO
2.91 XYO to USD
0.00492081 USD
0.00492081 USD to XYO
2.92 XYO
2.92 XYO to USD
0.00493772 USD
0.00493772 USD to XYO
2.93 XYO
2.93 XYO to USD
0.00495463 USD
0.00495463 USD to XYO
2.94 XYO
2.94 XYO to USD
0.00497154 USD
0.00497154 USD to XYO
2.95 XYO
2.95 XYO to USD
0.00498845 USD
0.00498845 USD to XYO
2.96 XYO
2.96 XYO to USD
0.00500536 USD
0.00500536 USD to XYO
2.97 XYO
2.97 XYO to USD
0.00502227 USD
0.00502227 USD to XYO
2.98 XYO
2.98 XYO to USD
0.00503918 USD
0.00503918 USD to XYO
2.99 XYO
2.99 XYO to USD
0.00505609 USD
0.00505609 USD to XYO
3.00 XYO
3.00 XYO to USD
0.005073 USD
0.005073 USD to XYO
XYO NetworkCryptocurrency
1.00 XYO
1.00 XYO to ETH
9.7591833496905E-6 ETH
1.00 XYO
1.00 XYO to XRP
0.00509306668273 XRP
1.00 XYO
1.00 XYO to BCH
5.5274044545238E-6 BCH
1.00 XYO
1.00 XYO to EOS
0.00030850227527269 EOS
1.00 XYO
1.00 XYO to LTC
2.0574396763189E-5 LTC
1.00 XYO
1.00 XYO to XLM
0.014587646652864 XLM
1.00 XYO
1.00 XYO to ADA
0.021370437771712 ADA
1.00 XYO
1.00 XYO to MIOTA
0.005451796255638 MIOTA
1.00 XYO
1.00 XYO to TRX
0.063907785336357 TRX
1.00 XYO
1.00 XYO to NEO
0.00015272139409074 NEO
1.00 XYO
1.00 XYO to USDT
0.001681066577593 USDT
1.00 XYO
1.00 XYO to DASH
1.364134044119E-5 DASH
1.00 XYO
1.00 XYO to XMR
2.4654273746184E-5 XMR
1.00 XYO
1.00 XYO to XEM
0.026538395141167 XEM
1.00 XYO
1.00 XYO to BNB
7.0866592821805E-5 BNB
1.00 XYO
1.00 XYO to ETC
0.00027031010371532 ETC
1.00 XYO
1.00 XYO to QTUM
0.00057410056164078 QTUM
1.00 XYO
1.00 XYO to ONT
0.001294069930284 ONT
1.00 XYO
1.00 XYO to OMG
0.00085904324629954 OMG
1.00 XYO
1.00 XYO to BCN
1.8202368137783 BCN
1.00 XYO
1.00 XYO to ZEC
2.4223046499755E-5 ZEC
1.00 XYO
1.00 XYO to ICX
0.0045390124225603 ICX
1.00 XYO
1.00 XYO to LSK
0.00082967315489718 LSK
1.00 XYO
1.00 XYO to ZIL
0.076508913220523 ZIL
1.00 XYO
1.00 XYO to DCR
6.667104832003E-5 DCR
1.00 XYO
1.00 XYO to AE
0.0030625846693278 AE
1.00 XYO
1.00 XYO to BTG
9.7377027958667E-5 BTG
1.00 XYO
1.00 XYO to ZRX
0.0051710008072999 ZRX
1.00 XYO
1.00 XYO to BTM
0.014104360591199 BTM
1.00 XYO
1.00 XYO to SC
0.53767885532591 SC
1.00 XYO
1.00 XYO to XVG
0.1974775195609 XVG
1.00 XYO
1.00 XYO to STEEM
0.0039619131518647 STEEM
1.00 XYO
1.00 XYO to BTS
0.026858749344812 BTS
1.00 XYO
1.00 XYO to MKR
2.7396400672869E-6 MKR
1.00 XYO
1.00 XYO to NANO
0.0010066524786808 NANO
1.00 XYO
1.00 XYO to WAVES
0.00063077150330269 WAVES
1.00 XYO
1.00 XYO to WAN
0.0037853773848885 WAN
1.00 XYO
1.00 XYO to DOGE
0.58512110726644 DOGE
1.00 XYO
1.00 XYO to BCD
0.0014735715679987 BCD
1.00 XYO
1.00 XYO to GNT
0.019137185668047 GNT
1.00 XYO
1.00 XYO to REP
7.6163945888737E-5 REP
1.00 XYO
1.00 XYO to STRAT
0.0015201708057085 STRAT
1.00 XYO
1.00 XYO to PPT
0.001179274066501 PPT
1.00 XYO
1.00 XYO to DGB
0.12371058599751 DGB
1.00 XYO
1.00 XYO to WTC
0.00066047824718213 WTC
1.00 XYO
1.00 XYO to SNT
0.06354276266346 SNT
1.00 XYO
1.00 XYO to AION
0.0088773860271729 AION
1.00 XYO
1.00 XYO to IOST
0.13276281698987 IOST
1.00 XYO
1.00 XYO to LRC
0.022219886206851 LRC
1.00 XYO
1.00 XYO to BAT
0.004426689982487 BAT
1.00 XYO
1.00 XYO to KMD
0.0016302424925453 KMD
1.00 XYO
1.00 XYO to ARK
0.0026009542471999 ARK
1.00 XYO
1.00 XYO to ARDR
0.020626227388605 ARDR
1.00 XYO
1.00 XYO to CNX
0.0011792000546714 CNX
1.00 XYO
1.00 XYO to RDD
0.98485730926034 RDD
1.00 XYO
1.00 XYO to MAID
0.011858927156312 MAID
1.00 XYO
1.00 XYO to VERI
0.00010502950329057 VERI
1.00 XYO
1.00 XYO to MITH
0.02558516030442 MITH
1.00 XYO
1.00 XYO to ETN
0.30495942290352 ETN
1.00 XYO
1.00 XYO to HOT
0.061728845732642 HOT
1.00 XYO
1.00 XYO to LINK
0.0032525798478539 LINK
1.00 XYO
1.00 XYO to NEXO
0.021048045805327 NEXO
1.00 XYO
1.00 XYO to TUSD
0.0016761775618208 TUSD
1.00 XYO
1.00 XYO to RVN
0.02585468778668 RVN
1.00 XYO
1.00 XYO to KCS
0.0013592515515643 KCS
1.00 XYO
1.00 XYO to ETP
0.0026522702712029 ETP
1.00 XYO
1.00 XYO to DGTX
0.014621703415478 DGTX
1.00 XYO
1.00 XYO to NPXS
2.375 NPXS
1.00 XYO
1.00 XYO to XTZ
0.0013065603080732 XTZ
1.00 XYO
1.00 XYO to AOA
0.093679020552878 AOA
1.00 XYO
1.00 XYO to VET
0.23460044395117 VET
1.00 XYO
1.00 XYO to BTC
0 BTC
1.00 XYO
1.00 XYO to USDC
0.0016862632864284 USDC
1.00 XYO
1.00 XYO to PAX
0.0016898373918744 PAX
1.00 XYO
1.00 XYO to POLY
0.014726629857349 POLY
1.00 XYO
1.00 XYO to HC
0.0012060558123545 HC
1.00 XYO
1.00 XYO to ELF
0.009163672622241 ELF
1.00 XYO
1.00 XYO to XET
0.00082451807625451 XET
1.00 XYO
1.00 XYO to MANA
0.028854685686984 MANA
1.00 XYO
1.00 XYO to R
0.013168653775767 R
1.00 XYO
1.00 XYO to DGD
6.9664227896861E-5 DGD
1.00 XYO
1.00 XYO to PIVX
0.0018094018273781 PIVX
1.00 XYO
1.00 XYO to HT
0.00064756868785198 HT
1.00 XYO
1.00 XYO to MGO
0.017179721629584 MGO
1.00 XYO
1.00 XYO to FUN
0.30468468468468 FUN
1.00 XYO
1.00 XYO to BNT
0.0023939091928378 BNT
1.00 XYO
1.00 XYO to QASH
0.012349555971021 QASH
1.00 XYO
1.00 XYO to MONA
0.0026459165886922 MONA
1.00 XYO
1.00 XYO to WAX
0.019077811749044 WAX
1.00 XYO
1.00 XYO to MCO
0.00034039918296144 MCO
1.00 XYO
1.00 XYO to DCN
38.431818181818 DCN
1.00 XYO
1.00 XYO to CMT
0.17875264270613 CMT
1.00 XYO
1.00 XYO to ZEN
0.00023744797488191 ZEN
1.00 XYO
1.00 XYO to LOOM
0.022704081632653 LOOM
1.00 XYO
1.00 XYO to NAS
0.0012856470545301 NAS
1.00 XYO
1.00 XYO to NXT
0.049876120811704 NXT
1.00 XYO
1.00 XYO to MOAC
0.0023227447672997 MOAC
1.00 XYO
1.00 XYO to DAI
0.0017232945396735 DAI
1.00 XYO
1.00 XYO to DROP
2.7230273752013 DROP
1.00 XYO
1.00 XYO to PAY
0.0054669895348048 PAY
1.00 XYO
1.00 XYO to THETA
0.013897564022486 THETA
1.00 XYO
1.00 XYO to POWR
0.013662548780389 POWR
1.00 XYO
1.00 XYO to XZC
0.00020188766760049 XZC
1.00 XYO
1.00 XYO to KNC
0.00020395366163159 KNC
1.00 XYO
1.00 XYO to SALT
0.011189190619872 SALT
1.00 XYO
1.00 XYO to GVT
0.00039765134090337 GVT
1.00 XYO
1.00 XYO to XIN
0.57458375807 XIN
1.00 XYO
1.00 XYO to DRGN
0.014132769471212 DRGN
1.00 XYO
1.00 XYO to GAS
0.00052917818408954 GAS
1.00 XYO
1.00 XYO to SYS
0.028040327662256 SYS
1.00 XYO
1.00 XYO to OCN
0.50088862559242 OCN
1.00 XYO
1.00 XYO to ENG
0.0032867116556786 ENG
1.00 XYO
1.00 XYO to CVC
0.020801810778561 CVC
1.00 XYO
1.00 XYO to ELA
0.00042641417702316 ELA
1.00 XYO
1.00 XYO to GO
0.059653578861961 GO
1.00 XYO
1.00 XYO to EMC
0.0052404534495262 EMC
1.00 XYO
1.00 XYO to CTXC
0.0091996670493061 CTXC
1.00 XYO
1.00 XYO to NULS
0.0019500505675443 NULS
1.00 XYO
1.00 XYO to NXS
0.0043772229096237 NXS
1.00 XYO
1.00 XYO to STORJ
0.0059717832359225 STORJ
1.00 XYO
1.00 XYO to BTCP
0.0050036543543037 BTCP
1.00 XYO
1.00 XYO to STORM
0.46443284811865 STORM
1.00 XYO
1.00 XYO to DENT
2.0275779376499 DENT
1.00 XYO
1.00 XYO to FCT
0.00018823595415814 FCT
1.00 XYO
1.00 XYO to SUB
0.053443317215006 SUB
1.00 XYO
1.00 XYO to NEC
0.0079817236935887 NEC
1.00 XYO
1.00 XYO to KIN
34.510204081633 KIN
1.00 XYO
1.00 XYO to IQ
0.35185185185185 IQ
1.00 XYO
1.00 XYO to QKC
0.03823629169022 QKC
1.00 XYO
1.00 XYO to NEBL
0.0010308360806039 NEBL
1.00 XYO
1.00 XYO to INB
0.0068968330036503 INB
1.00 XYO
1.00 XYO to CND
0.08055833452432 CND
1.00 XYO
1.00 XYO to GRS
0.0037425828912393 GRS
1.00 XYO
1.00 XYO to GTO
0.041696461595364 GTO
1.00 XYO
1.00 XYO to ENJ
0.0087143836287085 ENJ
1.00 XYO
1.00 XYO to REQ
0.056440038716999 REQ
1.00 XYO
1.00 XYO to WICC
0.0059823889224978 WICC
1.00 XYO
1.00 XYO to ODE
0.010457314245076 ODE
1.00 XYO
1.00 XYO to MAN
0.011382912840949 MAN
1.00 XYO
1.00 XYO to RHOC
0.05061055908057 RHOC
1.00 XYO
1.00 XYO to BIX
0.0034980006991864 BIX
1.00 XYO
1.00 XYO to RLC
0.0032160150321602 RLC
1.00 XYO
1.00 XYO to EDR
0.060805465659835 EDR
1.00 XYO
1.00 XYO to MFT
0.4569035395839 MFT
1.00 XYO
1.00 XYO to LKY
0.0026967976524624 LKY
1.00 XYO
1.00 XYO to EDO
0.0025230521321357 EDO
1.00 XYO
1.00 XYO to ICN
0.010222464030952 ICN
1.00 XYO
1.00 XYO to BCO
0.004243114661956 BCO
1.00 XYO
1.00 XYO to POE
0.26909611712285 POE
1.00 XYO
1.00 XYO to CENNZ
0.047099128206557 CENNZ
1.00 XYO
1.00 XYO to GBYTE
3.3691122024741E-5 GBYTE
1.00 XYO
1.00 XYO to AGI
0.037254901960784 AGI
1.00 XYO
1.00 XYO to BRD
0.005208926948727 BRD
1.00 XYO
1.00 XYO to SKY
2.1541401273885 SKY
1.00 XYO
1.00 XYO to ETHOS
0.010568617892276 ETHOS
1.00 XYO
1.00 XYO to VTC
0.0032417986902443 VTC
1.00 XYO
1.00 XYO to NOAH
3.7246696035242 NOAH
1.00 XYO
1.00 XYO to NCASH
0.82528062469497 NCASH
1.00 XYO
1.00 XYO to IGNIS
0.076143731988473 IGNIS
1.00 XYO
1.00 XYO to TEN
0.032803103782735 TEN
1.00 XYO
1.00 XYO to QNT
0.00064187922194065 QNT
1.00 XYO
1.00 XYO to TKY
0.55243384514864 TKY
1.00 XYO
1.00 XYO to WGR
0.016006436651048 WGR
1.00 XYO
1.00 XYO to TEL
2.9666666666667 TEL
1.00 XYO
1.00 XYO to RDN
0.0050426282500499 RDN
1.00 XYO
1.00 XYO to TNB
0.29235822959889 TNB
1.00 XYO
1.00 XYO to PLR
0.049181281447227 PLR
1.00 XYO
1.00 XYO to IOTX
0.10834187596105 IOTX
1.00 XYO
1.00 XYO to AMB
0.029832051372521 AMB
1.00 XYO
1.00 XYO to ARB
2.9306759098787 ARB
1.00 XYO
1.00 XYO to DATA
0.065621483177461 DATA
1.00 XYO
1.00 XYO to FSN
0.0026475529314877 FSN
1.00 XYO
1.00 XYO to GBC
0.007600341588386 GBC
1.00 XYO
1.00 XYO to BFT
0.051584759464324 BFT
1.00 XYO
1.00 XYO to SAN
0.0025571928041714 SAN
1.00 XYO
1.00 XYO to HPB
0.0037760623106107 HPB
1.00 XYO
1.00 XYO to PHX
0.10290269579505 PHX
1.00 XYO
1.00 XYO to CRPT
0.010610795276282 CRPT
1.00 XYO
1.00 XYO to C20
0.0030614258532073 C20
1.00 XYO
1.00 XYO to MDA
0.0014846656253814 MDA
1.00 XYO
1.00 XYO to PPC
0.0028229535673385 PPC
1.00 XYO
1.00 XYO to QSP
0.060053981106613 QSP
1.00 XYO
1.00 XYO to PRO
0.0078827516443765 PRO
1.00 XYO
1.00 XYO to DDD
0.051110775275805 DDD
1.00 XYO
1.00 XYO to BLZ
0.024127500499386 BLZ
1.00 XYO
1.00 XYO to ANT
0.0025863031465414 ANT
1.00 XYO
1.00 XYO to SMT
0.13562720564645 SMT
1.00 XYO
1.00 XYO to SNM
0.05387924167596 SNM
1.00 XYO
1.00 XYO to PMA
3.2209523809524 PMA
1.00 XYO
1.00 XYO to ZIP
3.2962962962963 ZIP
1.00 XYO
1.00 XYO to BOS
0.11198675496689 BOS
1.00 XYO
1.00 XYO to LEND
0.14804762738575 LEND
1.00 XYO
1.00 XYO to TOMO
0.0028589108073929 TOMO
1.00 XYO
1.00 XYO to SLS
0.00021547187448553 SLS
1.00 XYO
1.00 XYO to BOX
0.33564906709012 BOX
1.00 XYO
1.00 XYO to NIX
0.010257374573115 NIX
1.00 XYO
1.00 XYO to GNO
8.9405543545522E-5 GNO
1.00 XYO
1.00 XYO to NAV
0.0072156722181685 NAV
1.00 XYO
1.00 XYO to STQ
9.0427807486631 STQ
1.00 XYO
1.00 XYO to UBQ
0.0071442453125132 UBQ