YEE (YEE) and US Dollar (USD) Currency Exchange Rate Conversion Calculator

1 YEE to USD

1 YEE = 0.0021 USD (1 YEE = 0.0021 US Dollar)

This YEE and US Dollar convertor is up to date with exchange rates from June 17, 2019.
Exchange rates YEE US Dollar : 0.002127

YEEUS Dollar
1.01 YEE
1.01 YEE to USD
0.00214827 USD
0.00214827 USD to YEE
1.02 YEE
1.02 YEE to USD
0.00216954 USD
0.00216954 USD to YEE
1.03 YEE
1.03 YEE to USD
0.00219081 USD
0.00219081 USD to YEE
1.04 YEE
1.04 YEE to USD
0.00221208 USD
0.00221208 USD to YEE
1.05 YEE
1.05 YEE to USD
0.00223335 USD
0.00223335 USD to YEE
1.06 YEE
1.06 YEE to USD
0.00225462 USD
0.00225462 USD to YEE
1.07 YEE
1.07 YEE to USD
0.00227589 USD
0.00227589 USD to YEE
1.08 YEE
1.08 YEE to USD
0.00229716 USD
0.00229716 USD to YEE
1.09 YEE
1.09 YEE to USD
0.00231843 USD
0.00231843 USD to YEE
1.10 YEE
1.10 YEE to USD
0.0023397 USD
0.0023397 USD to YEE
1.11 YEE
1.11 YEE to USD
0.00236097 USD
0.00236097 USD to YEE
1.12 YEE
1.12 YEE to USD
0.00238224 USD
0.00238224 USD to YEE
1.13 YEE
1.13 YEE to USD
0.00240351 USD
0.00240351 USD to YEE
1.14 YEE
1.14 YEE to USD
0.00242478 USD
0.00242478 USD to YEE
1.15 YEE
1.15 YEE to USD
0.00244605 USD
0.00244605 USD to YEE
1.16 YEE
1.16 YEE to USD
0.00246732 USD
0.00246732 USD to YEE
1.17 YEE
1.17 YEE to USD
0.00248859 USD
0.00248859 USD to YEE
1.18 YEE
1.18 YEE to USD
0.00250986 USD
0.00250986 USD to YEE
1.19 YEE
1.19 YEE to USD
0.00253113 USD
0.00253113 USD to YEE
1.20 YEE
1.20 YEE to USD
0.0025524 USD
0.0025524 USD to YEE
1.21 YEE
1.21 YEE to USD
0.00257367 USD
0.00257367 USD to YEE
1.22 YEE
1.22 YEE to USD
0.00259494 USD
0.00259494 USD to YEE
1.23 YEE
1.23 YEE to USD
0.00261621 USD
0.00261621 USD to YEE
1.24 YEE
1.24 YEE to USD
0.00263748 USD
0.00263748 USD to YEE
1.25 YEE
1.25 YEE to USD
0.00265875 USD
0.00265875 USD to YEE
1.26 YEE
1.26 YEE to USD
0.00268002 USD
0.00268002 USD to YEE
1.27 YEE
1.27 YEE to USD
0.00270129 USD
0.00270129 USD to YEE
1.28 YEE
1.28 YEE to USD
0.00272256 USD
0.00272256 USD to YEE
1.29 YEE
1.29 YEE to USD
0.00274383 USD
0.00274383 USD to YEE
1.30 YEE
1.30 YEE to USD
0.0027651 USD
0.0027651 USD to YEE
1.31 YEE
1.31 YEE to USD
0.00278637 USD
0.00278637 USD to YEE
1.32 YEE
1.32 YEE to USD
0.00280764 USD
0.00280764 USD to YEE
1.33 YEE
1.33 YEE to USD
0.00282891 USD
0.00282891 USD to YEE
1.34 YEE
1.34 YEE to USD
0.00285018 USD
0.00285018 USD to YEE
1.35 YEE
1.35 YEE to USD
0.00287145 USD
0.00287145 USD to YEE
1.36 YEE
1.36 YEE to USD
0.00289272 USD
0.00289272 USD to YEE
1.37 YEE
1.37 YEE to USD
0.00291399 USD
0.00291399 USD to YEE
1.38 YEE
1.38 YEE to USD
0.00293526 USD
0.00293526 USD to YEE
1.39 YEE
1.39 YEE to USD
0.00295653 USD
0.00295653 USD to YEE
1.40 YEE
1.40 YEE to USD
0.0029778 USD
0.0029778 USD to YEE
1.41 YEE
1.41 YEE to USD
0.00299907 USD
0.00299907 USD to YEE
1.42 YEE
1.42 YEE to USD
0.00302034 USD
0.00302034 USD to YEE
1.43 YEE
1.43 YEE to USD
0.00304161 USD
0.00304161 USD to YEE
1.44 YEE
1.44 YEE to USD
0.00306288 USD
0.00306288 USD to YEE
1.45 YEE
1.45 YEE to USD
0.00308415 USD
0.00308415 USD to YEE
1.46 YEE
1.46 YEE to USD
0.00310542 USD
0.00310542 USD to YEE
1.47 YEE
1.47 YEE to USD
0.00312669 USD
0.00312669 USD to YEE
1.48 YEE
1.48 YEE to USD
0.00314796 USD
0.00314796 USD to YEE
1.49 YEE
1.49 YEE to USD
0.00316923 USD
0.00316923 USD to YEE
1.50 YEE
1.50 YEE to USD
0.0031905 USD
0.0031905 USD to YEE
1.51 YEE
1.51 YEE to USD
0.00321177 USD
0.00321177 USD to YEE
1.52 YEE
1.52 YEE to USD
0.00323304 USD
0.00323304 USD to YEE
1.53 YEE
1.53 YEE to USD
0.00325431 USD
0.00325431 USD to YEE
1.54 YEE
1.54 YEE to USD
0.00327558 USD
0.00327558 USD to YEE
1.55 YEE
1.55 YEE to USD
0.00329685 USD
0.00329685 USD to YEE
1.56 YEE
1.56 YEE to USD
0.00331812 USD
0.00331812 USD to YEE
1.57 YEE
1.57 YEE to USD
0.00333939 USD
0.00333939 USD to YEE
1.58 YEE
1.58 YEE to USD
0.00336066 USD
0.00336066 USD to YEE
1.59 YEE
1.59 YEE to USD
0.00338193 USD
0.00338193 USD to YEE
1.60 YEE
1.60 YEE to USD
0.0034032 USD
0.0034032 USD to YEE
1.61 YEE
1.61 YEE to USD
0.00342447 USD
0.00342447 USD to YEE
1.62 YEE
1.62 YEE to USD
0.00344574 USD
0.00344574 USD to YEE
1.63 YEE
1.63 YEE to USD
0.00346701 USD
0.00346701 USD to YEE
1.64 YEE
1.64 YEE to USD
0.00348828 USD
0.00348828 USD to YEE
1.65 YEE
1.65 YEE to USD
0.00350955 USD
0.00350955 USD to YEE
1.66 YEE
1.66 YEE to USD
0.00353082 USD
0.00353082 USD to YEE
1.67 YEE
1.67 YEE to USD
0.00355209 USD
0.00355209 USD to YEE
1.68 YEE
1.68 YEE to USD
0.00357336 USD
0.00357336 USD to YEE
1.69 YEE
1.69 YEE to USD
0.00359463 USD
0.00359463 USD to YEE
1.70 YEE
1.70 YEE to USD
0.0036159 USD
0.0036159 USD to YEE
1.71 YEE
1.71 YEE to USD
0.00363717 USD
0.00363717 USD to YEE
1.72 YEE
1.72 YEE to USD
0.00365844 USD
0.00365844 USD to YEE
1.73 YEE
1.73 YEE to USD
0.00367971 USD
0.00367971 USD to YEE
1.74 YEE
1.74 YEE to USD
0.00370098 USD
0.00370098 USD to YEE
1.75 YEE
1.75 YEE to USD
0.00372225 USD
0.00372225 USD to YEE
1.76 YEE
1.76 YEE to USD
0.00374352 USD
0.00374352 USD to YEE
1.77 YEE
1.77 YEE to USD
0.00376479 USD
0.00376479 USD to YEE
1.78 YEE
1.78 YEE to USD
0.00378606 USD
0.00378606 USD to YEE
1.79 YEE
1.79 YEE to USD
0.00380733 USD
0.00380733 USD to YEE
1.80 YEE
1.80 YEE to USD
0.0038286 USD
0.0038286 USD to YEE
1.81 YEE
1.81 YEE to USD
0.00384987 USD
0.00384987 USD to YEE
1.82 YEE
1.82 YEE to USD
0.00387114 USD
0.00387114 USD to YEE
1.83 YEE
1.83 YEE to USD
0.00389241 USD
0.00389241 USD to YEE
1.84 YEE
1.84 YEE to USD
0.00391368 USD
0.00391368 USD to YEE
1.85 YEE
1.85 YEE to USD
0.00393495 USD
0.00393495 USD to YEE
1.86 YEE
1.86 YEE to USD
0.00395622 USD
0.00395622 USD to YEE
1.87 YEE
1.87 YEE to USD
0.00397749 USD
0.00397749 USD to YEE
1.88 YEE
1.88 YEE to USD
0.00399876 USD
0.00399876 USD to YEE
1.89 YEE
1.89 YEE to USD
0.00402003 USD
0.00402003 USD to YEE
1.90 YEE
1.90 YEE to USD
0.0040413 USD
0.0040413 USD to YEE
1.91 YEE
1.91 YEE to USD
0.00406257 USD
0.00406257 USD to YEE
1.92 YEE
1.92 YEE to USD
0.00408384 USD
0.00408384 USD to YEE
1.93 YEE
1.93 YEE to USD
0.00410511 USD
0.00410511 USD to YEE
1.94 YEE
1.94 YEE to USD
0.00412638 USD
0.00412638 USD to YEE
1.95 YEE
1.95 YEE to USD
0.00414765 USD
0.00414765 USD to YEE
1.96 YEE
1.96 YEE to USD
0.00416892 USD
0.00416892 USD to YEE
1.97 YEE
1.97 YEE to USD
0.00419019 USD
0.00419019 USD to YEE
1.98 YEE
1.98 YEE to USD
0.00421146 USD
0.00421146 USD to YEE
1.99 YEE
1.99 YEE to USD
0.00423273 USD
0.00423273 USD to YEE
2.00 YEE
2.00 YEE to USD
0.004254 USD
0.004254 USD to YEE
2.01 YEE
2.01 YEE to USD
0.00427527 USD
0.00427527 USD to YEE
2.02 YEE
2.02 YEE to USD
0.00429654 USD
0.00429654 USD to YEE
2.03 YEE
2.03 YEE to USD
0.00431781 USD
0.00431781 USD to YEE
2.04 YEE
2.04 YEE to USD
0.00433908 USD
0.00433908 USD to YEE
2.05 YEE
2.05 YEE to USD
0.00436035 USD
0.00436035 USD to YEE
2.06 YEE
2.06 YEE to USD
0.00438162 USD
0.00438162 USD to YEE
2.07 YEE
2.07 YEE to USD
0.00440289 USD
0.00440289 USD to YEE
2.08 YEE
2.08 YEE to USD
0.00442416 USD
0.00442416 USD to YEE
2.09 YEE
2.09 YEE to USD
0.00444543 USD
0.00444543 USD to YEE
2.10 YEE
2.10 YEE to USD
0.0044667 USD
0.0044667 USD to YEE
2.11 YEE
2.11 YEE to USD
0.00448797 USD
0.00448797 USD to YEE
2.12 YEE
2.12 YEE to USD
0.00450924 USD
0.00450924 USD to YEE
2.13 YEE
2.13 YEE to USD
0.00453051 USD
0.00453051 USD to YEE
2.14 YEE
2.14 YEE to USD
0.00455178 USD
0.00455178 USD to YEE
2.15 YEE
2.15 YEE to USD
0.00457305 USD
0.00457305 USD to YEE
2.16 YEE
2.16 YEE to USD
0.00459432 USD
0.00459432 USD to YEE
2.17 YEE
2.17 YEE to USD
0.00461559 USD
0.00461559 USD to YEE
2.18 YEE
2.18 YEE to USD
0.00463686 USD
0.00463686 USD to YEE
2.19 YEE
2.19 YEE to USD
0.00465813 USD
0.00465813 USD to YEE
2.20 YEE
2.20 YEE to USD
0.0046794 USD
0.0046794 USD to YEE
2.21 YEE
2.21 YEE to USD
0.00470067 USD
0.00470067 USD to YEE
2.22 YEE
2.22 YEE to USD
0.00472194 USD
0.00472194 USD to YEE
2.23 YEE
2.23 YEE to USD
0.00474321 USD
0.00474321 USD to YEE
2.24 YEE
2.24 YEE to USD
0.00476448 USD
0.00476448 USD to YEE
2.25 YEE
2.25 YEE to USD
0.00478575 USD
0.00478575 USD to YEE
2.26 YEE
2.26 YEE to USD
0.00480702 USD
0.00480702 USD to YEE
2.27 YEE
2.27 YEE to USD
0.00482829 USD
0.00482829 USD to YEE
2.28 YEE
2.28 YEE to USD
0.00484956 USD
0.00484956 USD to YEE
2.29 YEE
2.29 YEE to USD
0.00487083 USD
0.00487083 USD to YEE
2.30 YEE
2.30 YEE to USD
0.0048921 USD
0.0048921 USD to YEE
2.31 YEE
2.31 YEE to USD
0.00491337 USD
0.00491337 USD to YEE
2.32 YEE
2.32 YEE to USD
0.00493464 USD
0.00493464 USD to YEE
2.33 YEE
2.33 YEE to USD
0.00495591 USD
0.00495591 USD to YEE
2.34 YEE
2.34 YEE to USD
0.00497718 USD
0.00497718 USD to YEE
2.35 YEE
2.35 YEE to USD
0.00499845 USD
0.00499845 USD to YEE
2.36 YEE
2.36 YEE to USD
0.00501972 USD
0.00501972 USD to YEE
2.37 YEE
2.37 YEE to USD
0.00504099 USD
0.00504099 USD to YEE
2.38 YEE
2.38 YEE to USD
0.00506226 USD
0.00506226 USD to YEE
2.39 YEE
2.39 YEE to USD
0.00508353 USD
0.00508353 USD to YEE
2.40 YEE
2.40 YEE to USD
0.0051048 USD
0.0051048 USD to YEE
2.41 YEE
2.41 YEE to USD
0.00512607 USD
0.00512607 USD to YEE
2.42 YEE
2.42 YEE to USD
0.00514734 USD
0.00514734 USD to YEE
2.43 YEE
2.43 YEE to USD
0.00516861 USD
0.00516861 USD to YEE
2.44 YEE
2.44 YEE to USD
0.00518988 USD
0.00518988 USD to YEE
2.45 YEE
2.45 YEE to USD
0.00521115 USD
0.00521115 USD to YEE
2.46 YEE
2.46 YEE to USD
0.00523242 USD
0.00523242 USD to YEE
2.47 YEE
2.47 YEE to USD
0.00525369 USD
0.00525369 USD to YEE
2.48 YEE
2.48 YEE to USD
0.00527496 USD
0.00527496 USD to YEE
2.49 YEE
2.49 YEE to USD
0.00529623 USD
0.00529623 USD to YEE
2.50 YEE
2.50 YEE to USD
0.0053175 USD
0.0053175 USD to YEE
2.51 YEE
2.51 YEE to USD
0.00533877 USD
0.00533877 USD to YEE
2.52 YEE
2.52 YEE to USD
0.00536004 USD
0.00536004 USD to YEE
2.53 YEE
2.53 YEE to USD
0.00538131 USD
0.00538131 USD to YEE
2.54 YEE
2.54 YEE to USD
0.00540258 USD
0.00540258 USD to YEE
2.55 YEE
2.55 YEE to USD
0.00542385 USD
0.00542385 USD to YEE
2.56 YEE
2.56 YEE to USD
0.00544512 USD
0.00544512 USD to YEE
2.57 YEE
2.57 YEE to USD
0.00546639 USD
0.00546639 USD to YEE
2.58 YEE
2.58 YEE to USD
0.00548766 USD
0.00548766 USD to YEE
2.59 YEE
2.59 YEE to USD
0.00550893 USD
0.00550893 USD to YEE
2.60 YEE
2.60 YEE to USD
0.0055302 USD
0.0055302 USD to YEE
2.61 YEE
2.61 YEE to USD
0.00555147 USD
0.00555147 USD to YEE
2.62 YEE
2.62 YEE to USD
0.00557274 USD
0.00557274 USD to YEE
2.63 YEE
2.63 YEE to USD
0.00559401 USD
0.00559401 USD to YEE
2.64 YEE
2.64 YEE to USD
0.00561528 USD
0.00561528 USD to YEE
2.65 YEE
2.65 YEE to USD
0.00563655 USD
0.00563655 USD to YEE
2.66 YEE
2.66 YEE to USD
0.00565782 USD
0.00565782 USD to YEE
2.67 YEE
2.67 YEE to USD
0.00567909 USD
0.00567909 USD to YEE
2.68 YEE
2.68 YEE to USD
0.00570036 USD
0.00570036 USD to YEE
2.69 YEE
2.69 YEE to USD
0.00572163 USD
0.00572163 USD to YEE
2.70 YEE
2.70 YEE to USD
0.0057429 USD
0.0057429 USD to YEE
2.71 YEE
2.71 YEE to USD
0.00576417 USD
0.00576417 USD to YEE
2.72 YEE
2.72 YEE to USD
0.00578544 USD
0.00578544 USD to YEE
2.73 YEE
2.73 YEE to USD
0.00580671 USD
0.00580671 USD to YEE
2.74 YEE
2.74 YEE to USD
0.00582798 USD
0.00582798 USD to YEE
2.75 YEE
2.75 YEE to USD
0.00584925 USD
0.00584925 USD to YEE
2.76 YEE
2.76 YEE to USD
0.00587052 USD
0.00587052 USD to YEE
2.77 YEE
2.77 YEE to USD
0.00589179 USD
0.00589179 USD to YEE
2.78 YEE
2.78 YEE to USD
0.00591306 USD
0.00591306 USD to YEE
2.79 YEE
2.79 YEE to USD
0.00593433 USD
0.00593433 USD to YEE
2.80 YEE
2.80 YEE to USD
0.0059556 USD
0.0059556 USD to YEE
2.81 YEE
2.81 YEE to USD
0.00597687 USD
0.00597687 USD to YEE
2.82 YEE
2.82 YEE to USD
0.00599814 USD
0.00599814 USD to YEE
2.83 YEE
2.83 YEE to USD
0.00601941 USD
0.00601941 USD to YEE
2.84 YEE
2.84 YEE to USD
0.00604068 USD
0.00604068 USD to YEE
2.85 YEE
2.85 YEE to USD
0.00606195 USD
0.00606195 USD to YEE
2.86 YEE
2.86 YEE to USD
0.00608322 USD
0.00608322 USD to YEE
2.87 YEE
2.87 YEE to USD
0.00610449 USD
0.00610449 USD to YEE
2.88 YEE
2.88 YEE to USD
0.00612576 USD
0.00612576 USD to YEE
2.89 YEE
2.89 YEE to USD
0.00614703 USD
0.00614703 USD to YEE
2.90 YEE
2.90 YEE to USD
0.0061683 USD
0.0061683 USD to YEE
2.91 YEE
2.91 YEE to USD
0.00618957 USD
0.00618957 USD to YEE
2.92 YEE
2.92 YEE to USD
0.00621084 USD
0.00621084 USD to YEE
2.93 YEE
2.93 YEE to USD
0.00623211 USD
0.00623211 USD to YEE
2.94 YEE
2.94 YEE to USD
0.00625338 USD
0.00625338 USD to YEE
2.95 YEE
2.95 YEE to USD
0.00627465 USD
0.00627465 USD to YEE
2.96 YEE
2.96 YEE to USD
0.00629592 USD
0.00629592 USD to YEE
2.97 YEE
2.97 YEE to USD
0.00631719 USD
0.00631719 USD to YEE
2.98 YEE
2.98 YEE to USD
0.00633846 USD
0.00633846 USD to YEE
2.99 YEE
2.99 YEE to USD
0.00635973 USD
0.00635973 USD to YEE
3.00 YEE
3.00 YEE to USD
0.006381 USD
0.006381 USD to YEE
YEECryptocurrency
1.00 YEE
1.00 YEE to ETH
7.8728844301984E-6 ETH
1.00 YEE
1.00 YEE to XRP
0.004941971909525 XRP
1.00 YEE
1.00 YEE to BCH
4.9631997754086E-6 BCH
1.00 YEE
1.00 YEE to EOS
0.00030170533729082 EOS
1.00 YEE
1.00 YEE to LTC
1.5649869782341E-5 LTC
1.00 YEE
1.00 YEE to XLM
0.016359650809522 XLM
1.00 YEE
1.00 YEE to ADA
0.023058660277745 ADA
1.00 YEE
1.00 YEE to MIOTA
0.004728642188292 MIOTA
1.00 YEE
1.00 YEE to TRX
0.064234590644158 TRX
1.00 YEE
1.00 YEE to NEO
0.00014685707223476 NEO
1.00 YEE
1.00 YEE to USDT
0.0021159694512506 USDT
1.00 YEE
1.00 YEE to DASH
1.3433152455651E-5 DASH
1.00 YEE
1.00 YEE to XMR
2.1972471788204E-5 XMR
1.00 YEE
1.00 YEE to XEM
0.02374679021994 XEM
1.00 YEE
1.00 YEE to BNB
6.5340756190691E-5 BNB
1.00 YEE
1.00 YEE to ETC
0.00024340038229995 ETC
1.00 YEE
1.00 YEE to QTUM
0.00057772601391323 QTUM
1.00 YEE
1.00 YEE to ONT
0.0014674288741985 ONT
1.00 YEE
1.00 YEE to OMG
0.00097193853071408 OMG
1.00 YEE
1.00 YEE to BCN
1.9822926374651 BCN
1.00 YEE
1.00 YEE to ZEC
2.2256471819958E-5 ZEC
1.00 YEE
1.00 YEE to ICX
0.0056974180811996 ICX
1.00 YEE
1.00 YEE to LSK
0.0010157796861255 LSK
1.00 YEE
1.00 YEE to ZIL
0.083733564286277 ZIL
1.00 YEE
1.00 YEE to DCR
7.5285770023174E-5 DCR
1.00 YEE
1.00 YEE to AE
0.0039868791002812 AE
1.00 YEE
1.00 YEE to BTG
7.7370657685511E-5 BTG
1.00 YEE
1.00 YEE to ZRX
0.0060034377937154 ZRX
1.00 YEE
1.00 YEE to BTM
0.011157798656028 BTM
1.00 YEE
1.00 YEE to SC
0.66096954630205 SC
1.00 YEE
1.00 YEE to XVG
0.22809651474531 XVG
1.00 YEE
1.00 YEE to STEEM
0.0050083590383574 STEEM
1.00 YEE
1.00 YEE to BTS
0.033314016320266 BTS
1.00 YEE
1.00 YEE to MKR
2.8635880979122E-6 MKR
1.00 YEE
1.00 YEE to NANO
0.0013540905375364 NANO
1.00 YEE
1.00 YEE to WAVES
0.00086836564766727 WAVES
1.00 YEE
1.00 YEE to WAN
0.0048123369586121 WAN
1.00 YEE
1.00 YEE to DOGE
0.66323666978485 DOGE
1.00 YEE
1.00 YEE to BCD
0.0016940121806405 BCD
1.00 YEE
1.00 YEE to GNT
0.021376454744628 GNT
1.00 YEE
1.00 YEE to REP
0.00011336067171341 REP
1.00 YEE
1.00 YEE to STRAT
0.0021122753286837 STRAT
1.00 YEE
1.00 YEE to PPT
0.0020518252273214 PPT
1.00 YEE
1.00 YEE to DGB
0.16555105853051 DGB
1.00 YEE
1.00 YEE to WTC
0.0011392907473201 WTC
1.00 YEE
1.00 YEE to SNT
0.072539390218948 SNT
1.00 YEE
1.00 YEE to AION
0.011958575091081 AION
1.00 YEE
1.00 YEE to IOST
0.17667580363818 IOST
1.00 YEE
1.00 YEE to LRC
0.031388811003055 LRC
1.00 YEE
1.00 YEE to BAT
0.0063118723737626 BAT
1.00 YEE
1.00 YEE to KMD
0.0013299161096171 KMD
1.00 YEE
1.00 YEE to ARK
0.0036735053392768 ARK
1.00 YEE
1.00 YEE to ARDR
0.019812032526383 ARDR
1.00 YEE
1.00 YEE to CNX
0.0014466061545033 CNX
1.00 YEE
1.00 YEE to RDD
1.1101252609603 RDD
1.00 YEE
1.00 YEE to MAID
0.012255834053587 MAID
1.00 YEE
1.00 YEE to VERI
0.00014854481601289 VERI
1.00 YEE
1.00 YEE to MITH
0.033316625419003 MITH
1.00 YEE
1.00 YEE to ETN
0.34037445991359 ETN
1.00 YEE
1.00 YEE to HOT
0.21675328645674 HOT
1.00 YEE
1.00 YEE to LINK
0.0012631278894719 LINK
1.00 YEE
1.00 YEE to NEXO
0.019511076457368 NEXO
1.00 YEE
1.00 YEE to TUSD
0.0021192731301674 TUSD
1.00 YEE
1.00 YEE to RVN
0.034029277657787 RVN
1.00 YEE
1.00 YEE to KCS
0.001282484172445 KCS
1.00 YEE
1.00 YEE to ETP
0.0011277681219665 ETP
1.00 YEE
1.00 YEE to DGTX
0.040490377110658 DGTX
1.00 YEE
1.00 YEE to NPXS
2.3633333333333 NPXS
1.00 YEE
1.00 YEE to XTZ
0.0016575864388076 XTZ
1.00 YEE
1.00 YEE to AOA
0.073846474325591 AOA
1.00 YEE
1.00 YEE to VET
0.28860244233379 VET
1.00 YEE
1.00 YEE to BTC
0 BTC
1.00 YEE
1.00 YEE to USDC
0.0021243424475981 USDC
1.00 YEE
1.00 YEE to PAX
0.0020929003742031 PAX
1.00 YEE
1.00 YEE to POLY
0.021373232714009 POLY
1.00 YEE
1.00 YEE to HC
0.00080719959803206 HC
1.00 YEE
1.00 YEE to ELF
0.0096773753247403 ELF
1.00 YEE
1.00 YEE to XET
0.00097066333224569 XET
1.00 YEE
1.00 YEE to MANA
0.03655015981029 MANA
1.00 YEE
1.00 YEE to R
0.018370731201741 R
1.00 YEE
1.00 YEE to DGD
7.1231017662178E-5 DGD
1.00 YEE
1.00 YEE to PIVX
0.0027801304975218 PIVX
1.00 YEE
1.00 YEE to HT
0.00061033331315149 HT
1.00 YEE
1.00 YEE to MGO
0.031570510441868 MGO
1.00 YEE
1.00 YEE to FUN
0.33364705882353 FUN
1.00 YEE
1.00 YEE to BNT
0.0028893724886096 BNT
1.00 YEE
1.00 YEE to QASH
0.014184444459264 QASH
1.00 YEE
1.00 YEE to MONA
0.0010307185130516 MONA
1.00 YEE
1.00 YEE to WAX
0.021461652557337 WAX
1.00 YEE
1.00 YEE to MCO
0.00033353143459287 MCO
1.00 YEE
1.00 YEE to DCN
43.408163265306 DCN
1.00 YEE
1.00 YEE to CMT
0.26514584891548 CMT
1.00 YEE
1.00 YEE to ZEN
0.00020662375329959 ZEN
1.00 YEE
1.00 YEE to LOOM
0.026408581857913 LOOM
1.00 YEE
1.00 YEE to NAS
0.0013715961587569 NAS
1.00 YEE
1.00 YEE to NXT
0.058462976197021 NXT
1.00 YEE
1.00 YEE to MOAC
0.0029311570835607 MOAC
1.00 YEE
1.00 YEE to DAI
0.0021314632841169 DAI
1.00 YEE
1.00 YEE to DROP
4.8013544018059 DROP
1.00 YEE
1.00 YEE to PAY
0.0083061603045983 PAY
1.00 YEE
1.00 YEE to THETA
0.01643270471349 THETA
1.00 YEE
1.00 YEE to POWR
0.017503723758816 POWR
1.00 YEE
1.00 YEE to XZC
0.00018543091852643 XZC
1.00 YEE
1.00 YEE to KNC
0.0001925548708959 KNC
1.00 YEE
1.00 YEE to SALT
0.021151761652363 SALT
1.00 YEE
1.00 YEE to GVT
0.00060708205311897 GVT
1.00 YEE
1.00 YEE to XIN
0.77121102248006 XIN
1.00 YEE
1.00 YEE to DRGN
0.026011984835514 DRGN
1.00 YEE
1.00 YEE to GAS
0.00062508577663895 GAS
1.00 YEE
1.00 YEE to SYS
0.035043495452748 SYS
1.00 YEE
1.00 YEE to OCN
0.83118405627198 OCN
1.00 YEE
1.00 YEE to ENG
0.003747647809203 ENG
1.00 YEE
1.00 YEE to CVC
0.024446308917673 CVC
1.00 YEE
1.00 YEE to ELA
0.00055600153599672 ELA
1.00 YEE
1.00 YEE to GO
0.094596397598399 GO
1.00 YEE
1.00 YEE to EMC
0.0090006220458113 EMC
1.00 YEE
1.00 YEE to CTXC
0.008859140909072 CTXC
1.00 YEE
1.00 YEE to NULS
0.002198974638906 NULS
1.00 YEE
1.00 YEE to NXS
0.0062076271804765 NXS
1.00 YEE
1.00 YEE to STORJ
0.0073058639261376 STORJ
1.00 YEE
1.00 YEE to BTCP
0.0098615122840041 BTCP
1.00 YEE
1.00 YEE to STORM
0.63568439928273 STORM
1.00 YEE
1.00 YEE to DENT
1.0661654135338 DENT
1.00 YEE
1.00 YEE to FCT
0.00035876191213521 FCT
1.00 YEE
1.00 YEE to SUB
0.096340248210889 SUB
1.00 YEE
1.00 YEE to NEC
0.012893800427975 NEC
1.00 YEE
1.00 YEE to KIN
92.478260869565 KIN
1.00 YEE
1.00 YEE to IQ
0.097941704655339 IQ
1.00 YEE
1.00 YEE to QKC
0.09046829143805 QKC
1.00 YEE
1.00 YEE to NEBL
0.0015888785968267 NEBL
1.00 YEE
1.00 YEE to INB
0.0086676582652458 INB
1.00 YEE
1.00 YEE to CND
0.1141768210854 CND
1.00 YEE
1.00 YEE to GRS
0.0048779145367357 GRS
1.00 YEE
1.00 YEE to GTO
0.062073192085449 GTO
1.00 YEE
1.00 YEE to ENJ
0.014337328282352 ENJ
1.00 YEE
1.00 YEE to REQ
0.086312543115692 REQ
1.00 YEE
1.00 YEE to WICC
0.0076515745623817 WICC
1.00 YEE
1.00 YEE to ODE
0.0075610805199976 ODE
1.00 YEE
1.00 YEE to MAN
0.020799514971348 MAN
1.00 YEE
1.00 YEE to RHOC
0.047987546250338 RHOC
1.00 YEE
1.00 YEE to BIX
0.0078133896592892 BIX
1.00 YEE
1.00 YEE to RLC
0.0053566166934036 RLC
1.00 YEE
1.00 YEE to EDR
0.099239490505296 EDR
1.00 YEE
1.00 YEE to MFT
0.62595644496763 MFT
1.00 YEE
1.00 YEE to LKY
0.0078764650336055 LKY
1.00 YEE
1.00 YEE to EDO
0.0023189031489985 EDO
1.00 YEE
1.00 YEE to ICN
0.0077547925128153 ICN
1.00 YEE
1.00 YEE to BCO
0.0073836476677463 BCO
1.00 YEE
1.00 YEE to POE
0.33799459717146 POE
1.00 YEE
1.00 YEE to CENNZ
0.05412213740458 CENNZ
1.00 YEE
1.00 YEE to GBYTE
5.5743373129786E-5 GBYTE
1.00 YEE
1.00 YEE to AGI
0.044995874849273 AGI
1.00 YEE
1.00 YEE to BRD
0.0048118797097941 BRD
1.00 YEE
1.00 YEE to SKY
2.4392201834862 SKY
1.00 YEE
1.00 YEE to ETHOS
0.017394504416094 ETHOS
1.00 YEE
1.00 YEE to VTC
0.0039533552406584 VTC
1.00 YEE
1.00 YEE to NOAH
4.203557312253 NOAH
1.00 YEE
1.00 YEE to NCASH
0.90127118644068 NCASH
1.00 YEE
1.00 YEE to IGNIS
0.037800565142441 IGNIS
1.00 YEE
1.00 YEE to TEN
0.042206568111916 TEN
1.00 YEE
1.00 YEE to QNT
0.0005225336815581 QNT
1.00 YEE
1.00 YEE to TKY
0.91641533821629 TKY
1.00 YEE
1.00 YEE to WGR
0.028891605541972 WGR
1.00 YEE
1.00 YEE to TEL
3.5808080808081 TEL
1.00 YEE
1.00 YEE to RDN
0.006108523213537 RDN
1.00 YEE
1.00 YEE to TNB
0.38262277388019 TNB
1.00 YEE
1.00 YEE to PLR
0.070987551313286 PLR
1.00 YEE
1.00 YEE to IOTX
0.19830318851389 IOTX
1.00 YEE
1.00 YEE to AMB
0.04536728948042 AMB
1.00 YEE
1.00 YEE to ARB
3.3708399366086 ARB
1.00 YEE
1.00 YEE to DATA
0.089777139962857 DATA
1.00 YEE
1.00 YEE to FSN
0.0012878888794701 FSN
1.00 YEE
1.00 YEE to GBC
0.011119417419898 GBC
1.00 YEE
1.00 YEE to BFT
0.066265810953954 BFT
1.00 YEE
1.00 YEE to SAN
0.0019853474451369 SAN
1.00 YEE
1.00 YEE to HPB
0.0041271479796961 HPB
1.00 YEE
1.00 YEE to PHX
0.12203798267256 PHX
1.00 YEE
1.00 YEE to CRPT
0.012058780175297 CRPT
1.00 YEE
1.00 YEE to C20
0.0025892859316682 C20
1.00 YEE
1.00 YEE to MDA
0.0021630669788046 MDA
1.00 YEE
1.00 YEE to PPC
0.0049036785658296 PPC
1.00 YEE
1.00 YEE to QSP
0.079055937558075 QSP
1.00 YEE
1.00 YEE to PRO
0.0094826241055705 PRO
1.00 YEE
1.00 YEE to DDD
0.08744809439625 DDD
1.00 YEE
1.00 YEE to BLZ
0.034445344129555 BLZ
1.00 YEE
1.00 YEE to ANT
0.0034909427514931 ANT
1.00 YEE
1.00 YEE to SMT
0.23476821192053 SMT
1.00 YEE
1.00 YEE to SNM
0.070279200396498 SNM
1.00 YEE
1.00 YEE to PMA
3.8743169398907 PMA
1.00 YEE
1.00 YEE to ZIP
3.2325227963526 ZIP
1.00 YEE
1.00 YEE to BOS
0.092554719115791 BOS
1.00 YEE
1.00 YEE to LEND
0.19248868778281 LEND
1.00 YEE
1.00 YEE to TOMO
0.0038360542205614 TOMO
1.00 YEE
1.00 YEE to SLS
0.00012121751625594 SLS
1.00 YEE
1.00 YEE to BOX
0.33559482486589 BOX
1.00 YEE
1.00 YEE to NIX
0.009985540449185 NIX
1.00 YEE
1.00 YEE to GNO
9.2183681902068E-5 GNO
1.00 YEE
1.00 YEE to NAV
0.0090244512989355 NAV
1.00 YEE
1.00 YEE to STQ
15.413043478261 STQ
1.00 YEE
1.00 YEE to UBQ
0.009877357307712 UBQ