YEE (YEE) and US Dollar (USD) Currency Exchange Rate Conversion Calculator

1 YEE to USD

1 YEE = 0.002 USD (1 YEE = 0.002 US Dollar)

This YEE and US Dollar convertor is up to date with exchange rates from April 22, 2019.
Exchange rates YEE US Dollar : 0.002000

YEEUS Dollar
1.01 YEE
1.01 YEE to USD
0.00202 USD
0.00202 USD to YEE
1.02 YEE
1.02 YEE to USD
0.00204 USD
0.00204 USD to YEE
1.03 YEE
1.03 YEE to USD
0.00206 USD
0.00206 USD to YEE
1.04 YEE
1.04 YEE to USD
0.00208 USD
0.00208 USD to YEE
1.05 YEE
1.05 YEE to USD
0.0021 USD
0.0021 USD to YEE
1.06 YEE
1.06 YEE to USD
0.00212 USD
0.00212 USD to YEE
1.07 YEE
1.07 YEE to USD
0.00214 USD
0.00214 USD to YEE
1.08 YEE
1.08 YEE to USD
0.00216 USD
0.00216 USD to YEE
1.09 YEE
1.09 YEE to USD
0.00218 USD
0.00218 USD to YEE
1.10 YEE
1.10 YEE to USD
0.0022 USD
0.0022 USD to YEE
1.11 YEE
1.11 YEE to USD
0.00222 USD
0.00222 USD to YEE
1.12 YEE
1.12 YEE to USD
0.00224 USD
0.00224 USD to YEE
1.13 YEE
1.13 YEE to USD
0.00226 USD
0.00226 USD to YEE
1.14 YEE
1.14 YEE to USD
0.00228 USD
0.00228 USD to YEE
1.15 YEE
1.15 YEE to USD
0.0023 USD
0.0023 USD to YEE
1.16 YEE
1.16 YEE to USD
0.00232 USD
0.00232 USD to YEE
1.17 YEE
1.17 YEE to USD
0.00234 USD
0.00234 USD to YEE
1.18 YEE
1.18 YEE to USD
0.00236 USD
0.00236 USD to YEE
1.19 YEE
1.19 YEE to USD
0.00238 USD
0.00238 USD to YEE
1.20 YEE
1.20 YEE to USD
0.0024 USD
0.0024 USD to YEE
1.21 YEE
1.21 YEE to USD
0.00242 USD
0.00242 USD to YEE
1.22 YEE
1.22 YEE to USD
0.00244 USD
0.00244 USD to YEE
1.23 YEE
1.23 YEE to USD
0.00246 USD
0.00246 USD to YEE
1.24 YEE
1.24 YEE to USD
0.00248 USD
0.00248 USD to YEE
1.25 YEE
1.25 YEE to USD
0.0025 USD
0.0025 USD to YEE
1.26 YEE
1.26 YEE to USD
0.00252 USD
0.00252 USD to YEE
1.27 YEE
1.27 YEE to USD
0.00254 USD
0.00254 USD to YEE
1.28 YEE
1.28 YEE to USD
0.00256 USD
0.00256 USD to YEE
1.29 YEE
1.29 YEE to USD
0.00258 USD
0.00258 USD to YEE
1.30 YEE
1.30 YEE to USD
0.0026 USD
0.0026 USD to YEE
1.31 YEE
1.31 YEE to USD
0.00262 USD
0.00262 USD to YEE
1.32 YEE
1.32 YEE to USD
0.00264 USD
0.00264 USD to YEE
1.33 YEE
1.33 YEE to USD
0.00266 USD
0.00266 USD to YEE
1.34 YEE
1.34 YEE to USD
0.00268 USD
0.00268 USD to YEE
1.35 YEE
1.35 YEE to USD
0.0027 USD
0.0027 USD to YEE
1.36 YEE
1.36 YEE to USD
0.00272 USD
0.00272 USD to YEE
1.37 YEE
1.37 YEE to USD
0.00274 USD
0.00274 USD to YEE
1.38 YEE
1.38 YEE to USD
0.00276 USD
0.00276 USD to YEE
1.39 YEE
1.39 YEE to USD
0.00278 USD
0.00278 USD to YEE
1.40 YEE
1.40 YEE to USD
0.0028 USD
0.0028 USD to YEE
1.41 YEE
1.41 YEE to USD
0.00282 USD
0.00282 USD to YEE
1.42 YEE
1.42 YEE to USD
0.00284 USD
0.00284 USD to YEE
1.43 YEE
1.43 YEE to USD
0.00286 USD
0.00286 USD to YEE
1.44 YEE
1.44 YEE to USD
0.00288 USD
0.00288 USD to YEE
1.45 YEE
1.45 YEE to USD
0.0029 USD
0.0029 USD to YEE
1.46 YEE
1.46 YEE to USD
0.00292 USD
0.00292 USD to YEE
1.47 YEE
1.47 YEE to USD
0.00294 USD
0.00294 USD to YEE
1.48 YEE
1.48 YEE to USD
0.00296 USD
0.00296 USD to YEE
1.49 YEE
1.49 YEE to USD
0.00298 USD
0.00298 USD to YEE
1.50 YEE
1.50 YEE to USD
0.003 USD
0.003 USD to YEE
1.51 YEE
1.51 YEE to USD
0.00302 USD
0.00302 USD to YEE
1.52 YEE
1.52 YEE to USD
0.00304 USD
0.00304 USD to YEE
1.53 YEE
1.53 YEE to USD
0.00306 USD
0.00306 USD to YEE
1.54 YEE
1.54 YEE to USD
0.00308 USD
0.00308 USD to YEE
1.55 YEE
1.55 YEE to USD
0.0031 USD
0.0031 USD to YEE
1.56 YEE
1.56 YEE to USD
0.00312 USD
0.00312 USD to YEE
1.57 YEE
1.57 YEE to USD
0.00314 USD
0.00314 USD to YEE
1.58 YEE
1.58 YEE to USD
0.00316 USD
0.00316 USD to YEE
1.59 YEE
1.59 YEE to USD
0.00318 USD
0.00318 USD to YEE
1.60 YEE
1.60 YEE to USD
0.0032 USD
0.0032 USD to YEE
1.61 YEE
1.61 YEE to USD
0.00322 USD
0.00322 USD to YEE
1.62 YEE
1.62 YEE to USD
0.00324 USD
0.00324 USD to YEE
1.63 YEE
1.63 YEE to USD
0.00326 USD
0.00326 USD to YEE
1.64 YEE
1.64 YEE to USD
0.00328 USD
0.00328 USD to YEE
1.65 YEE
1.65 YEE to USD
0.0033 USD
0.0033 USD to YEE
1.66 YEE
1.66 YEE to USD
0.00332 USD
0.00332 USD to YEE
1.67 YEE
1.67 YEE to USD
0.00334 USD
0.00334 USD to YEE
1.68 YEE
1.68 YEE to USD
0.00336 USD
0.00336 USD to YEE
1.69 YEE
1.69 YEE to USD
0.00338 USD
0.00338 USD to YEE
1.70 YEE
1.70 YEE to USD
0.0034 USD
0.0034 USD to YEE
1.71 YEE
1.71 YEE to USD
0.00342 USD
0.00342 USD to YEE
1.72 YEE
1.72 YEE to USD
0.00344 USD
0.00344 USD to YEE
1.73 YEE
1.73 YEE to USD
0.00346 USD
0.00346 USD to YEE
1.74 YEE
1.74 YEE to USD
0.00348 USD
0.00348 USD to YEE
1.75 YEE
1.75 YEE to USD
0.0035 USD
0.0035 USD to YEE
1.76 YEE
1.76 YEE to USD
0.00352 USD
0.00352 USD to YEE
1.77 YEE
1.77 YEE to USD
0.00354 USD
0.00354 USD to YEE
1.78 YEE
1.78 YEE to USD
0.00356 USD
0.00356 USD to YEE
1.79 YEE
1.79 YEE to USD
0.00358 USD
0.00358 USD to YEE
1.80 YEE
1.80 YEE to USD
0.0036 USD
0.0036 USD to YEE
1.81 YEE
1.81 YEE to USD
0.00362 USD
0.00362 USD to YEE
1.82 YEE
1.82 YEE to USD
0.00364 USD
0.00364 USD to YEE
1.83 YEE
1.83 YEE to USD
0.00366 USD
0.00366 USD to YEE
1.84 YEE
1.84 YEE to USD
0.00368 USD
0.00368 USD to YEE
1.85 YEE
1.85 YEE to USD
0.0037 USD
0.0037 USD to YEE
1.86 YEE
1.86 YEE to USD
0.00372 USD
0.00372 USD to YEE
1.87 YEE
1.87 YEE to USD
0.00374 USD
0.00374 USD to YEE
1.88 YEE
1.88 YEE to USD
0.00376 USD
0.00376 USD to YEE
1.89 YEE
1.89 YEE to USD
0.00378 USD
0.00378 USD to YEE
1.90 YEE
1.90 YEE to USD
0.0038 USD
0.0038 USD to YEE
1.91 YEE
1.91 YEE to USD
0.00382 USD
0.00382 USD to YEE
1.92 YEE
1.92 YEE to USD
0.00384 USD
0.00384 USD to YEE
1.93 YEE
1.93 YEE to USD
0.00386 USD
0.00386 USD to YEE
1.94 YEE
1.94 YEE to USD
0.00388 USD
0.00388 USD to YEE
1.95 YEE
1.95 YEE to USD
0.0039 USD
0.0039 USD to YEE
1.96 YEE
1.96 YEE to USD
0.00392 USD
0.00392 USD to YEE
1.97 YEE
1.97 YEE to USD
0.00394 USD
0.00394 USD to YEE
1.98 YEE
1.98 YEE to USD
0.00396 USD
0.00396 USD to YEE
1.99 YEE
1.99 YEE to USD
0.00398 USD
0.00398 USD to YEE
2.00 YEE
2.00 YEE to USD
0.004 USD
0.004 USD to YEE
2.01 YEE
2.01 YEE to USD
0.00402 USD
0.00402 USD to YEE
2.02 YEE
2.02 YEE to USD
0.00404 USD
0.00404 USD to YEE
2.03 YEE
2.03 YEE to USD
0.00406 USD
0.00406 USD to YEE
2.04 YEE
2.04 YEE to USD
0.00408 USD
0.00408 USD to YEE
2.05 YEE
2.05 YEE to USD
0.0041 USD
0.0041 USD to YEE
2.06 YEE
2.06 YEE to USD
0.00412 USD
0.00412 USD to YEE
2.07 YEE
2.07 YEE to USD
0.00414 USD
0.00414 USD to YEE
2.08 YEE
2.08 YEE to USD
0.00416 USD
0.00416 USD to YEE
2.09 YEE
2.09 YEE to USD
0.00418 USD
0.00418 USD to YEE
2.10 YEE
2.10 YEE to USD
0.0042 USD
0.0042 USD to YEE
2.11 YEE
2.11 YEE to USD
0.00422 USD
0.00422 USD to YEE
2.12 YEE
2.12 YEE to USD
0.00424 USD
0.00424 USD to YEE
2.13 YEE
2.13 YEE to USD
0.00426 USD
0.00426 USD to YEE
2.14 YEE
2.14 YEE to USD
0.00428 USD
0.00428 USD to YEE
2.15 YEE
2.15 YEE to USD
0.0043 USD
0.0043 USD to YEE
2.16 YEE
2.16 YEE to USD
0.00432 USD
0.00432 USD to YEE
2.17 YEE
2.17 YEE to USD
0.00434 USD
0.00434 USD to YEE
2.18 YEE
2.18 YEE to USD
0.00436 USD
0.00436 USD to YEE
2.19 YEE
2.19 YEE to USD
0.00438 USD
0.00438 USD to YEE
2.20 YEE
2.20 YEE to USD
0.0044 USD
0.0044 USD to YEE
2.21 YEE
2.21 YEE to USD
0.00442 USD
0.00442 USD to YEE
2.22 YEE
2.22 YEE to USD
0.00444 USD
0.00444 USD to YEE
2.23 YEE
2.23 YEE to USD
0.00446 USD
0.00446 USD to YEE
2.24 YEE
2.24 YEE to USD
0.00448 USD
0.00448 USD to YEE
2.25 YEE
2.25 YEE to USD
0.0045 USD
0.0045 USD to YEE
2.26 YEE
2.26 YEE to USD
0.00452 USD
0.00452 USD to YEE
2.27 YEE
2.27 YEE to USD
0.00454 USD
0.00454 USD to YEE
2.28 YEE
2.28 YEE to USD
0.00456 USD
0.00456 USD to YEE
2.29 YEE
2.29 YEE to USD
0.00458 USD
0.00458 USD to YEE
2.30 YEE
2.30 YEE to USD
0.0046 USD
0.0046 USD to YEE
2.31 YEE
2.31 YEE to USD
0.00462 USD
0.00462 USD to YEE
2.32 YEE
2.32 YEE to USD
0.00464 USD
0.00464 USD to YEE
2.33 YEE
2.33 YEE to USD
0.00466 USD
0.00466 USD to YEE
2.34 YEE
2.34 YEE to USD
0.00468 USD
0.00468 USD to YEE
2.35 YEE
2.35 YEE to USD
0.0047 USD
0.0047 USD to YEE
2.36 YEE
2.36 YEE to USD
0.00472 USD
0.00472 USD to YEE
2.37 YEE
2.37 YEE to USD
0.00474 USD
0.00474 USD to YEE
2.38 YEE
2.38 YEE to USD
0.00476 USD
0.00476 USD to YEE
2.39 YEE
2.39 YEE to USD
0.00478 USD
0.00478 USD to YEE
2.40 YEE
2.40 YEE to USD
0.0048 USD
0.0048 USD to YEE
2.41 YEE
2.41 YEE to USD
0.00482 USD
0.00482 USD to YEE
2.42 YEE
2.42 YEE to USD
0.00484 USD
0.00484 USD to YEE
2.43 YEE
2.43 YEE to USD
0.00486 USD
0.00486 USD to YEE
2.44 YEE
2.44 YEE to USD
0.00488 USD
0.00488 USD to YEE
2.45 YEE
2.45 YEE to USD
0.0049 USD
0.0049 USD to YEE
2.46 YEE
2.46 YEE to USD
0.00492 USD
0.00492 USD to YEE
2.47 YEE
2.47 YEE to USD
0.00494 USD
0.00494 USD to YEE
2.48 YEE
2.48 YEE to USD
0.00496 USD
0.00496 USD to YEE
2.49 YEE
2.49 YEE to USD
0.00498 USD
0.00498 USD to YEE
2.50 YEE
2.50 YEE to USD
0.005 USD
0.005 USD to YEE
2.51 YEE
2.51 YEE to USD
0.00502 USD
0.00502 USD to YEE
2.52 YEE
2.52 YEE to USD
0.00504 USD
0.00504 USD to YEE
2.53 YEE
2.53 YEE to USD
0.00506 USD
0.00506 USD to YEE
2.54 YEE
2.54 YEE to USD
0.00508 USD
0.00508 USD to YEE
2.55 YEE
2.55 YEE to USD
0.0051 USD
0.0051 USD to YEE
2.56 YEE
2.56 YEE to USD
0.00512 USD
0.00512 USD to YEE
2.57 YEE
2.57 YEE to USD
0.00514 USD
0.00514 USD to YEE
2.58 YEE
2.58 YEE to USD
0.00516 USD
0.00516 USD to YEE
2.59 YEE
2.59 YEE to USD
0.00518 USD
0.00518 USD to YEE
2.60 YEE
2.60 YEE to USD
0.0052 USD
0.0052 USD to YEE
2.61 YEE
2.61 YEE to USD
0.00522 USD
0.00522 USD to YEE
2.62 YEE
2.62 YEE to USD
0.00524 USD
0.00524 USD to YEE
2.63 YEE
2.63 YEE to USD
0.00526 USD
0.00526 USD to YEE
2.64 YEE
2.64 YEE to USD
0.00528 USD
0.00528 USD to YEE
2.65 YEE
2.65 YEE to USD
0.0053 USD
0.0053 USD to YEE
2.66 YEE
2.66 YEE to USD
0.00532 USD
0.00532 USD to YEE
2.67 YEE
2.67 YEE to USD
0.00534 USD
0.00534 USD to YEE
2.68 YEE
2.68 YEE to USD
0.00536 USD
0.00536 USD to YEE
2.69 YEE
2.69 YEE to USD
0.00538 USD
0.00538 USD to YEE
2.70 YEE
2.70 YEE to USD
0.0054 USD
0.0054 USD to YEE
2.71 YEE
2.71 YEE to USD
0.00542 USD
0.00542 USD to YEE
2.72 YEE
2.72 YEE to USD
0.00544 USD
0.00544 USD to YEE
2.73 YEE
2.73 YEE to USD
0.00546 USD
0.00546 USD to YEE
2.74 YEE
2.74 YEE to USD
0.00548 USD
0.00548 USD to YEE
2.75 YEE
2.75 YEE to USD
0.0055 USD
0.0055 USD to YEE
2.76 YEE
2.76 YEE to USD
0.00552 USD
0.00552 USD to YEE
2.77 YEE
2.77 YEE to USD
0.00554 USD
0.00554 USD to YEE
2.78 YEE
2.78 YEE to USD
0.00556 USD
0.00556 USD to YEE
2.79 YEE
2.79 YEE to USD
0.00558 USD
0.00558 USD to YEE
2.80 YEE
2.80 YEE to USD
0.0056 USD
0.0056 USD to YEE
2.81 YEE
2.81 YEE to USD
0.00562 USD
0.00562 USD to YEE
2.82 YEE
2.82 YEE to USD
0.00564 USD
0.00564 USD to YEE
2.83 YEE
2.83 YEE to USD
0.00566 USD
0.00566 USD to YEE
2.84 YEE
2.84 YEE to USD
0.00568 USD
0.00568 USD to YEE
2.85 YEE
2.85 YEE to USD
0.0057 USD
0.0057 USD to YEE
2.86 YEE
2.86 YEE to USD
0.00572 USD
0.00572 USD to YEE
2.87 YEE
2.87 YEE to USD
0.00574 USD
0.00574 USD to YEE
2.88 YEE
2.88 YEE to USD
0.00576 USD
0.00576 USD to YEE
2.89 YEE
2.89 YEE to USD
0.00578 USD
0.00578 USD to YEE
2.90 YEE
2.90 YEE to USD
0.0058 USD
0.0058 USD to YEE
2.91 YEE
2.91 YEE to USD
0.00582 USD
0.00582 USD to YEE
2.92 YEE
2.92 YEE to USD
0.00584 USD
0.00584 USD to YEE
2.93 YEE
2.93 YEE to USD
0.00586 USD
0.00586 USD to YEE
2.94 YEE
2.94 YEE to USD
0.00588 USD
0.00588 USD to YEE
2.95 YEE
2.95 YEE to USD
0.0059 USD
0.0059 USD to YEE
2.96 YEE
2.96 YEE to USD
0.00592 USD
0.00592 USD to YEE
2.97 YEE
2.97 YEE to USD
0.00594 USD
0.00594 USD to YEE
2.98 YEE
2.98 YEE to USD
0.00596 USD
0.00596 USD to YEE
2.99 YEE
2.99 YEE to USD
0.00598 USD
0.00598 USD to YEE
3.00 YEE
3.00 YEE to USD
0.006 USD
0.006 USD to YEE
YEECryptocurrency
1.00 YEE
1.00 YEE to ETH
1.1641393124584E-5 ETH
1.00 YEE
1.00 YEE to XRP
0.006128014216993 XRP
1.00 YEE
1.00 YEE to BCH
6.7994937110582E-6 BCH
1.00 YEE
1.00 YEE to EOS
0.00038188024082896 EOS
1.00 YEE
1.00 YEE to LTC
2.5841119391812E-5 LTC
1.00 YEE
1.00 YEE to XLM
0.017624716902985 XLM
1.00 YEE
1.00 YEE to ADA
0.026335541129531 ADA
1.00 YEE
1.00 YEE to MIOTA
0.0064426970418357 MIOTA
1.00 YEE
1.00 YEE to TRX
0.078895463510848 TRX
1.00 YEE
1.00 YEE to NEO
0.00018403909873845 NEO
1.00 YEE
1.00 YEE to USDT
0.0019861052079651 USDT
1.00 YEE
1.00 YEE to DASH
1.6318290075573E-5 DASH
1.00 YEE
1.00 YEE to XMR
2.8843865057727E-5 XMR
1.00 YEE
1.00 YEE to XEM
0.031332247148766 XEM
1.00 YEE
1.00 YEE to BNB
8.1423259026196E-5 BNB
1.00 YEE
1.00 YEE to ETC
0.00033694096019413 ETC
1.00 YEE
1.00 YEE to QTUM
0.00072101458288045 QTUM
1.00 YEE
1.00 YEE to ONT
0.0016250451965695 ONT
1.00 YEE
1.00 YEE to OMG
0.0010724435626575 OMG
1.00 YEE
1.00 YEE to BCN
2.212389380531 BCN
1.00 YEE
1.00 YEE to ZEC
2.9467960105804E-5 ZEC
1.00 YEE
1.00 YEE to ICX
0.0050430423665989 ICX
1.00 YEE
1.00 YEE to LSK
0.000991667513716 LSK
1.00 YEE
1.00 YEE to ZIL
0.094210749446512 ZIL
1.00 YEE
1.00 YEE to DCR
7.8432479831088E-5 DCR
1.00 YEE
1.00 YEE to AE
0.0035323831222734 AE
1.00 YEE
1.00 YEE to BTG
0.00011671027351519 BTG
1.00 YEE
1.00 YEE to ZRX
0.0063395058989102 ZRX
1.00 YEE
1.00 YEE to BTM
0.017879172551894 BTM
1.00 YEE
1.00 YEE to SC
0.6426735218509 SC
1.00 YEE
1.00 YEE to XVG
0.23621117278847 XVG
1.00 YEE
1.00 YEE to STEEM
0.0047631409103791 STEEM
1.00 YEE
1.00 YEE to BTS
0.03269042170644 BTS
1.00 YEE
1.00 YEE to MKR
3.307756617987E-6 MKR
1.00 YEE
1.00 YEE to NANO
0.0011282282134901 NANO
1.00 YEE
1.00 YEE to WAVES
0.00075932248691782 WAVES
1.00 YEE
1.00 YEE to WAN
0.0047180716297635 WAN
1.00 YEE
1.00 YEE to DOGE
0.71916576770946 DOGE
1.00 YEE
1.00 YEE to BCD
0.0018629970592591 BCD
1.00 YEE
1.00 YEE to GNT
0.02196788295512 GNT
1.00 YEE
1.00 YEE to REP
8.8990365591555E-5 REP
1.00 YEE
1.00 YEE to STRAT
0.0018672602064443 STRAT
1.00 YEE
1.00 YEE to PPT
0.0014777313277564 PPT
1.00 YEE
1.00 YEE to DGB
0.15576323987539 DGB
1.00 YEE
1.00 YEE to WTC
0.00075395960736799 WTC
1.00 YEE
1.00 YEE to SNT
0.077839184245349 SNT
1.00 YEE
1.00 YEE to AION
0.010343454403467 AION
1.00 YEE
1.00 YEE to IOST
0.14654161781946 IOST
1.00 YEE
1.00 YEE to LRC
0.029404413602482 LRC
1.00 YEE
1.00 YEE to BAT
0.0046740220193177 BAT
1.00 YEE
1.00 YEE to KMD
0.0018352024870664 KMD
1.00 YEE
1.00 YEE to ARK
0.0032933845783974 ARK
1.00 YEE
1.00 YEE to ARDR
0.024943565183772 ARDR
1.00 YEE
1.00 YEE to CNX
0.0013847529012304 CNX
1.00 YEE
1.00 YEE to RDD
1.2128562765312 RDD
1.00 YEE
1.00 YEE to MAID
0.014616570806323 MAID
1.00 YEE
1.00 YEE to VERI
0.00013211419237372 VERI
1.00 YEE
1.00 YEE to MITH
0.035589088385501 MITH
1.00 YEE
1.00 YEE to ETN
0.37474236462432 ETN
1.00 YEE
1.00 YEE to HOT
0.076508167246854 HOT
1.00 YEE
1.00 YEE to LINK
0.0038583000715715 LINK
1.00 YEE
1.00 YEE to NEXO
0.02442062077218 NEXO
1.00 YEE
1.00 YEE to TUSD
0.0019817206091016 TUSD
1.00 YEE
1.00 YEE to RVN
0.032339957634655 RVN
1.00 YEE
1.00 YEE to KCS
0.0016971474345919 KCS
1.00 YEE
1.00 YEE to ETP
0.0032339800754488 ETP
1.00 YEE
1.00 YEE to DGTX
0.017039839143918 DGTX
1.00 YEE
1.00 YEE to NPXS
2.8409090909091 NPXS
1.00 YEE
1.00 YEE to XTZ
0.0015155051330159 XTZ
1.00 YEE
1.00 YEE to AOA
0.13070186903673 AOA
1.00 YEE
1.00 YEE to VET
0.28839221341024 VET
1.00 YEE
1.00 YEE to BTC
0 BTC
1.00 YEE
1.00 YEE to USDC
0.0019952970847712 USDC
1.00 YEE
1.00 YEE to PAX
0.0020002760380933 PAX
1.00 YEE
1.00 YEE to POLY
0.018095126077791 POLY
1.00 YEE
1.00 YEE to HC
0.0015253970989998 HC
1.00 YEE
1.00 YEE to ELF
0.010698562648108 ELF
1.00 YEE
1.00 YEE to XET
0.00080014146501101 XET
1.00 YEE
1.00 YEE to MANA
0.036256843479207 MANA
1.00 YEE
1.00 YEE to R
0.016015887760659 R
1.00 YEE
1.00 YEE to DGD
6.7103825723312E-5 DGD
1.00 YEE
1.00 YEE to PIVX
0.002184651078453 PIVX
1.00 YEE
1.00 YEE to HT
0.00080179988037146 HT
1.00 YEE
1.00 YEE to MGO
0.026711898815327 MGO
1.00 YEE
1.00 YEE to FUN
0.36449790413705 FUN
1.00 YEE
1.00 YEE to BNT
0.0028781450930504 BNT
1.00 YEE
1.00 YEE to QASH
0.014842631004772 QASH
1.00 YEE
1.00 YEE to MONA
0.0018351132402503 MONA
1.00 YEE
1.00 YEE to WAX
0.024507401235173 WAX
1.00 YEE
1.00 YEE to MCO
0.00038904238772431 MCO
1.00 YEE
1.00 YEE to DCN
47.619047619048 DCN
1.00 YEE
1.00 YEE to CMT
0.20970955227011 CMT
1.00 YEE
1.00 YEE to ZEN
0.00029224679481981 ZEN
1.00 YEE
1.00 YEE to LOOM
0.028808066258552 LOOM
1.00 YEE
1.00 YEE to NAS
0.0016553427428533 NAS
1.00 YEE
1.00 YEE to NXT
0.062363579669473 NXT
1.00 YEE
1.00 YEE to MOAC
0.0028498959787968 MOAC
1.00 YEE
1.00 YEE to DAI
0.0019994241658402 DAI
1.00 YEE
1.00 YEE to DROP
3.0441400304414 DROP
1.00 YEE
1.00 YEE to PAY
0.0072014979115656 PAY
1.00 YEE
1.00 YEE to THETA
0.017165466514466 THETA
1.00 YEE
1.00 YEE to POWR
0.015575717456485 POWR
1.00 YEE
1.00 YEE to XZC
0.00025411949944049 XZC
1.00 YEE
1.00 YEE to KNC
0.00024122254480377 KNC
1.00 YEE
1.00 YEE to SALT
0.015287948510189 SALT
1.00 YEE
1.00 YEE to GVT
0.00049147234055101 GVT
1.00 YEE
1.00 YEE to XIN
0.73152889539137 XIN
1.00 YEE
1.00 YEE to DRGN
0.017922752934851 DRGN
1.00 YEE
1.00 YEE to GAS
0.00064974492638552 GAS
1.00 YEE
1.00 YEE to SYS
0.033474484074514 SYS
1.00 YEE
1.00 YEE to OCN
0.66555740432612 OCN
1.00 YEE
1.00 YEE to ENG
0.0038651077398782 ENG
1.00 YEE
1.00 YEE to CVC
0.026024384848603 CVC
1.00 YEE
1.00 YEE to ELA
0.0005155607844876 ELA
1.00 YEE
1.00 YEE to GO
0.071426020499268 GO
1.00 YEE
1.00 YEE to EMC
0.0063658586270116 EMC
1.00 YEE
1.00 YEE to CTXC
0.011324643556844 CTXC
1.00 YEE
1.00 YEE to NULS
0.0022447696866302 NULS
1.00 YEE
1.00 YEE to NXS
0.0054021786986692 NXS
1.00 YEE
1.00 YEE to STORJ
0.0074324575420863 STORJ
1.00 YEE
1.00 YEE to BTCP
0.0081357035349632 BTCP
1.00 YEE
1.00 YEE to STORM
0.56915196357427 STORM
1.00 YEE
1.00 YEE to DENT
2.5094102885822 DENT
1.00 YEE
1.00 YEE to FCT
0.00020377356029904 FCT
1.00 YEE
1.00 YEE to SUB
0.065451451385934 SUB
1.00 YEE
1.00 YEE to NEC
0.00856083759235 NEC
1.00 YEE
1.00 YEE to KIN
40 KIN
1.00 YEE
1.00 YEE to IQ
0.35618878005343 IQ
1.00 YEE
1.00 YEE to QKC
0.050017506127144 QKC
1.00 YEE
1.00 YEE to NEBL
0.0011659883529423 NEBL
1.00 YEE
1.00 YEE to INB
0.0084932542328256 INB
1.00 YEE
1.00 YEE to CND
0.099825305714999 CND
1.00 YEE
1.00 YEE to GRS
0.0045497457829544 GRS
1.00 YEE
1.00 YEE to GTO
0.055364854390433 GTO
1.00 YEE
1.00 YEE to ENJ
0.010538684877514 ENJ
1.00 YEE
1.00 YEE to REQ
0.07165633621153 REQ
1.00 YEE
1.00 YEE to WICC
0.0076509337964699 WICC
1.00 YEE
1.00 YEE to ODE
0.01166071969962 ODE
1.00 YEE
1.00 YEE to MAN
0.013753739297872 MAN
1.00 YEE
1.00 YEE to RHOC
0.049930097862992 RHOC
1.00 YEE
1.00 YEE to BIX
0.0044037440632025 BIX
1.00 YEE
1.00 YEE to RLC
0.0035853666844142 RLC
1.00 YEE
1.00 YEE to EDR
0.078363764595251 EDR
1.00 YEE
1.00 YEE to MFT
0.57438253877082 MFT
1.00 YEE
1.00 YEE to LKY
0.0034074452679104 LKY
1.00 YEE
1.00 YEE to EDO
0.003101429138547 EDO
1.00 YEE
1.00 YEE to ICN
0.01231132888484 ICN
1.00 YEE
1.00 YEE to BCO
0.00553207497068 BCO
1.00 YEE
1.00 YEE to POE
0.30358227079539 POE
1.00 YEE
1.00 YEE to CENNZ
0.053484516232551 CENNZ
1.00 YEE
1.00 YEE to GBYTE
4.0985779307604E-5 GBYTE
1.00 YEE
1.00 YEE to AGI
0.044748735848212 AGI
1.00 YEE
1.00 YEE to BRD
0.0062279297738639 BRD
1.00 YEE
1.00 YEE to SKY
2.6281208935611 SKY
1.00 YEE
1.00 YEE to ETHOS
0.012388426731747 ETHOS
1.00 YEE
1.00 YEE to VTC
0.0040994443203224 VTC
1.00 YEE
1.00 YEE to NOAH
4.4345898004435 NOAH
1.00 YEE
1.00 YEE to NCASH
1.0167768174886 NCASH
1.00 YEE
1.00 YEE to IGNIS
0.093383760564038 IGNIS
1.00 YEE
1.00 YEE to TEN
0.039605528931839 TEN
1.00 YEE
1.00 YEE to QNT
0.00078536611608575 QNT
1.00 YEE
1.00 YEE to TKY
0.70596540769502 TKY
1.00 YEE
1.00 YEE to WGR
0.018563035427553 WGR
1.00 YEE
1.00 YEE to TEL
3.5650623885918 TEL
1.00 YEE
1.00 YEE to RDN
0.0060654032431711 RDN
1.00 YEE
1.00 YEE to TNB
0.30585716470408 TNB
1.00 YEE
1.00 YEE to PLR
0.055937797169547 PLR
1.00 YEE
1.00 YEE to IOTX
0.13634194559956 IOTX
1.00 YEE
1.00 YEE to AMB
0.039360006297601 AMB
1.00 YEE
1.00 YEE to ARB
2.9112081513828 ARB
1.00 YEE
1.00 YEE to DATA
0.081759463657918 DATA
1.00 YEE
1.00 YEE to FSN
0.0032319993794561 FSN
1.00 YEE
1.00 YEE to GBC
0.017739460543005 GBC
1.00 YEE
1.00 YEE to BFT
0.063141278610892 BFT
1.00 YEE
1.00 YEE to SAN
0.0030684258975146 SAN
1.00 YEE
1.00 YEE to HPB
0.0048829078692943 HPB
1.00 YEE
1.00 YEE to PHX
0.14098406880023 PHX
1.00 YEE
1.00 YEE to CRPT
0.014268999172398 CRPT
1.00 YEE
1.00 YEE to C20
0.0036574170589246 C20
1.00 YEE
1.00 YEE to MDA
0.0018443429850876 MDA
1.00 YEE
1.00 YEE to PPC
0.0036745049982454 PPC
1.00 YEE
1.00 YEE to QSP
0.073781680008854 QSP
1.00 YEE
1.00 YEE to PRO
0.010248789361757 PRO
1.00 YEE
1.00 YEE to DDD
0.068511921074267 DDD
1.00 YEE
1.00 YEE to BLZ
0.030114585999729 BLZ
1.00 YEE
1.00 YEE to ANT
0.0034413753112294 ANT
1.00 YEE
1.00 YEE to SMT
0.17909913136921 SMT
1.00 YEE
1.00 YEE to SNM
0.067716268833587 SNM
1.00 YEE
1.00 YEE to PMA
3.8095238095238 PMA
1.00 YEE
1.00 YEE to ZIP
3.8759689922481 ZIP
1.00 YEE
1.00 YEE to BOS
0.13789299503585 BOS
1.00 YEE
1.00 YEE to LEND
0.18150467374535 LEND
1.00 YEE
1.00 YEE to TOMO
0.0029328093380649 TOMO
1.00 YEE
1.00 YEE to SLS
0.00023170200064251 SLS
1.00 YEE
1.00 YEE to BOX
0.42202996412745 BOX
1.00 YEE
1.00 YEE to NIX
0.014298174123164 NIX
1.00 YEE
1.00 YEE to GNO
0.00012705471293576 GNO
1.00 YEE
1.00 YEE to NAV
0.0089706212155192 NAV
1.00 YEE
1.00 YEE to STQ
10.309278350515 STQ
1.00 YEE
1.00 YEE to UBQ
0.0085450731244633 UBQ